10 λόγοι για τους οποίους τα κράτη αποτυγχάνουν

0
651
Κυβέρνηση

Οποιοδήποτε από τα αποκαλούμενα «δημόσια αγαθά», τα οποία παρέχει η κυβέρνηση, ο ιδιωτικός τομέας μπορεί επίσης να τα προσφέρει και φθηνότερα και καλύτερα

του Antony P. Mueller
Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής

Εισαγωγή

Όταν οι πολιτικοί και οι γραφειοκράτες αποτυγχάνουν να πραγματοποιήσουν ό,τι υπόσχονται – κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά – μας λένε συνήθως ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί εάν μόνο βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους να διευθύνουν την κυβέρνηση. Μας λένε ότι η παλαιά πολιτική σκηνή δεν προσπαθούσε αρκετά σκληρά. Ή ότι δεν είχαν τις σωστές προθέσεις. Ενώ είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί ανίκανοι και κακοπροαίρετοι άνθρωποι στην κυβέρνηση, δεν μπορούμε πάντα να κατηγορούμε τους εμπλεκόμενους. Συχνά, η πιθανότητα αποτυχίας απλώς ενσωματώνεται στο θεσμό της ίδιας της κυβέρνησης. Με άλλα λόγια, οι πολιτικοί και οι γραφειοκράτες δεν πετυχαίνουν γιατί δεν μπορούν να πετύχουν. Η ίδια η φύση της κυβέρνησης σταθμίζεται εις βάρος της επιτυχίας.

1. Γνώση

Οι κυβερνητικές πολιτικές υποφέρουν από την προσποίηση της γνώσης. Για να επιτύχουν μια επιτυχημένη παρέμβαση στην αγορά, οι πολιτικοί πρέπει να γνωρίζουν περισσότερα από όσα μπορούν να ξέρουν. Η γνώση της αγοράς δεν είναι συγκεντρωτική, συστηματική, οργανωμένη και γενική, αλλά διασκορπισμένη, ετερογενής, συγκεκριμένη και ατομική. Σε αντίθεση με μια οικονομία της αγοράς όπου υπάρχουν πολλοί δρώντες και μια συνεχής διαδικασία δοκιμών και σφαλμάτων, η διόρθωση κυβερνητικών λαθών είναι περιορισμένη επειδή η κυβέρνηση είναι μονοπώλιο. Για τον πολιτικό, το να παραδεχτεί ένα λάθος είναι συχνά χειρότερο από το να επιμείνει σε μια λανθασμένη απόφαση – ακόμη και ενάντια στη δική του διορατικότητα.

2. Ασύμμετρη πληροφόρηση

Ενώ υπάρχουν επίσης ασυμμετρίες πληροφόρησης στην αγορά, για παράδειγμα μεταξύ του ασφαλιστή και του ασφαλισμένου ή μεταξύ του πωλητή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και του αγοραστή του, η ασυμμετρία της πληροφορίας είναι πιο βαθιά στον δημόσιο τομέα από ό,τι στην ιδιωτική οικονομία. Ενώ υπάρχουν, για παράδειγμα, αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες και πολλοί αντιπρόσωποι αυτοκινήτων, υπάρχει μόνο μία κυβέρνηση. Οι πολιτικοί ως εκπρόσωποι του κράτους δεν έχουν να χάσουν τίποτα και επειδή δεν είναι ενδιαφερόμενοι, δεν θα καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να διερευνήσουν και να αποφύγουν τις ασυμμετρίες πληροφόρησης. Αντίθετα, οι πολιτικοί είναι συνήθως πρόθυμοι να παρέχουν κεφάλαια όχι σε όσους τα χρειάζονται περισσότερο, αλλά σε εκείνους που είναι πιο συναφείς στο παιχνίδι πολιτικής εξουσίας.

3. Εκτοπισμός του ιδιωτικού τομέα

Η κυβερνητική παρέμβαση δεν εξαλείφει αυτό που φαίνεται ως έλλειψη στην αγορά, αλλά δημιουργεί αυτή την έλλειψη με τον εκτοπισμό της ιδιωτικής προσφοράς. Αν δεν υπήρχε δημόσια κυριαρχία στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρόνοιας, ο ιδιωτικός εφοδιασμός και η ιδιωτική φιλανθρωπική προσπάθεια θα κάλυπταν το χάσμα, όπως συνέβαινε πριν η κυβέρνηση σφετεριστεί αυτές τις δραστηριότητες. Ο εκτοπισμός του ιδιωτικού τομέα μέσω κυβερνητικών πολιτικών είναι συνεχής, επειδή οι πολιτικοί μπορούν να πάρουν ψήφους προσφέροντας πρόσθετες δημόσιες υπηρεσίες, αν και η δημόσια διοίκηση δεν θα βελτιώσει αλλά θα επιδεινώσει το θέμα.

4. Χρονικές καθυστερήσεις

Οι κυβερνητικές πολιτικές υφίστανται εκτεταμένες καθυστερήσεις μεταξύ της διάγνωσης και του αποτελέσματος. Η κυβερνητική διαδικασία ασχολείται με την εξουσία και χρησιμοποιεί την κεραία της για να συλλαμβάνει αυτά τα σήματα που σχετίζονται με το παιχνίδι εξουσίας. Μόνο όταν ένα θέμα είναι επαρκώς πολιτικοποιημένο, θα έχει την προσοχή της κυβέρνησης. Μετά την καθυστέρηση, μέχρις ότου ένα θέμα προσελκύσει την προσοχή και διαγνωστεί, εμφανίζεται μια άλλη καθυστέρηση έως ότου οι αρχές βρουν μια συναίνεση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του πολιτικού προβλήματος. Από εκεί χρειάζεται περισσότερος χρόνος μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη πολιτική υποστήριξη από τα κατάλληλα πολιτικά μέσα. Αφού τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα, θα παρέλθει ένας περαιτέρω χρόνος μέχρι να εμφανιστούν τα αποτελέσματά τους. Η παρέλευση του χρόνου μεταξύ της άρθρωσης ενός προβλήματος και του αποτελέσματος είναι τόσο μεγάλη, ώστε η φύση του προβλήματος και του πλαισίου του να έχουν αλλάξει – συχνά ριζικά. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των κρατικών παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της νομισματικής πολιτικής, όχι μόνο αποκλίνουν από τον αρχικό στόχο, αλλά μπορούν να παράγουν το αντίθετο των προθέσεων.

5. Παρασιτισμός 

Η κυβερνητική παρέμβαση προσελκύει παράσιτα. Ο παρασιτισμός είναι η προσπάθεια απόκτησης προνομίων μέσω κυβερνητικών πολιτικών. Σε μια δημοκρατική εκλογική περιφέρεια, υπάρχει μια συνεχής πίεση για να προστεθούν νέες παροχές στις ήδη υφιστάμενες προκειμένου να κερδηθεί υποστήριξη και ψήφοι. Αυτή η δημιουργία πληρωμών διευρύνει τον αριθμό των αιτούντων τους και με την πάροδο του χρόνου η διάκριση μεταξύ διαφθοράς και αξιοπρεπούς και νόμιμης συμπεριφοράς γίνεται θολή. Όσο περισσότερο μια κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα παρασιτισμού, τόσο περισσότερο η χώρα θα πέσει θύμα πελατειακών σχέσεων, διαφθοράς και λανθασμένης κατανομής των πόρων.

6. Ευνοιοκρατία και ανταλλαγή ψήφων

Η ιδέα της δημόσιας επιλογής της «ευνοιοκρατίας» σημαίνει την ανταλλαγή ευνοιών μεταξύ των πολιτικών φατριών για να ευνοηθεί το σχέδιο μέσω της υποστήριξης των έργων της άλλης ομάδας. Αυτή η συμπεριφορά οδηγεί στη σταθερή επέκταση της κρατικής δραστηριότητας. Μέσω του «quid pro quo» της πολιτικής διαδικασίας, οι νομοθέτες υποστηρίζουν νομοθετικές πράξεις άλλων κομμάτων σε αντάλλαγμα την απόκτηση πολιτικής υποστήριξης για το δικό τους έργο. Αυτή η συμπεριφορά οδηγεί στο φαινόμενο του «νομοθετικού πληθωρισμού», της χιονοστιβάδας της άχρηστης, αντιφατικής και επιζήμιας νομοθετικής παραγωγής.

7. Το κοινό καλό

Το λεγόμενο «κοινό καλό» δεν είναι μια σαφώς καθορισμένη έννοια. Παρόμοιες έννοιες, όπως αυτή του «δημόσιου αγαθού», που ορίζεται από τον μη αποκλεισμό και τον μη ανταγωνισμό, είναι άστοχες, διότι δεν είναι το καλό που είναι «κοινό» ή «δημόσιο», αλλά η παροχή του, όταν αυτή θεωρείται αποτελεσματικότερη από τις συλλογικές παρά από τις μεμονωμένες προσπάθειες. Ωστόσο, αυτό ισχύει για όλα τα αγαθά και η ίδια η αγορά είναι ένα σύστημα παροχής ιδιωτικών αγαθών μέσω συνεργατικών προσπαθειών. Η οικονομία της αγοράς είναι ένας συλλογικός προμηθευτής αγαθών, καθώς συνδυάζει τον ανταγωνισμό με τη συνεργασία. Οποιοδήποτε από τα αποκαλούμενα «δημόσια αγαθά», τα οποία παρέχει η κυβέρνηση, ο ιδιωτικός τομέας μπορεί επίσης να τα προσφέρει και φθηνότερα και καλύτερα. Σε αντίθεση με το κράτος, η συνεργασία σε μια οικονομία της αγοράς περιλαμβάνει τον ανταγωνισμό και επομένως όχι μόνο την οικονομική αποτελεσματικότητα αλλά και το κίνητρο για καινοτομία.

8. Ρυθμιστική κατάληψη

Ο όρος «ρυθμιστική κατάληψη» υποδηλώνει την αποτυχία της κυβέρνησης, όταν ο ρυθμιστικός φορέας δεν επιδιώκει την αρχική πρόθεση προώθησης του «δημοσίου συμφέροντος», αλλά πέφτει θύμα του ιδιαίτερου συμφέροντος των ομάδων αυτών, τις οποίες ο οργανισμός δημιουργήθηκε για να ρυθμίσει. Η σύλληψη του ρυθμιστικού φορέα από ιδιωτικά συμφέροντα σημαίνει ότι ο οργανισμός μετατρέπεται σε μέσο για την προώθηση των ιδιαίτερων συμφερόντων της ομάδας που είχε ως στόχο τη ρύθμιση. Για το σκοπό αυτό, η ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος θα ζητήσει πρόσθετη ρύθμιση για να αποκτήσει το κρατικό όργανο ως μέσο για την προώθηση των ιδιαίτερων συμφερόντων του.

9. Κοντόφθαλμη αντίληψη

Ο πολιτικός χρονικός ορίζοντας είναι οι επόμενες εκλογές. Στην προσπάθεια ώστε τα οφέλη από την πολιτική δράση να επέλθουν γρήγορα στις συγκεκριμένες πελατειακές σχέσεις, ο πολιτικός θα ευνοήσει βραχυπρόθεσμα έργα αντί για μακροπρόθεσμα, ακόμη και αν τα πρώτα αποφέρουν μόνο προσωρινά οφέλη και μεγαλύτερο κόστος μακροπρόθεσμα από ένα εναλλακτικό σχέδιο όπου το κόστος έρχεται νωρίτερα και τα οφέλη αργότερα. Επειδή η παροχή δημοσίων αγαθών από το κράτος καταστρέφει τη σχέση μεταξύ του κομιστή του κόστους και του άμεσου δικαιούχου, η χρονική προτίμηση για τη ζήτηση των αγαθών που είναι προφανώς δωρεάν από το κράτος είναι αναγκαστικά υψηλότερη από ό,τι στο σύστημα της αγοράς.

10. Ορθολογική άγνοια

Είναι λογικό για τον μεμονωμένο ψηφοφόρο σε μια μαζική δημοκρατία να παραμένει σε άγνοια για τα πολιτικά ζητήματα, επειδή η αξία της ψήφου του ατόμου είναι τόσο μικρή που δεν κάνει μεγάλη διαφορά για το αποτέλεσμα. Ο ορθολογικός ψηφοφόρος θα ψηφίσει εκείνους τους υποψηφίους που υπόσχονται τα περισσότερα οφέλη. Δεδομένου του μικρού βάρους μιας ατομικής ψήφου σε μια μαζική δημοκρατία, ο ορθολογικός ψηφοφόρος δεν θα αφιερώσει πολύ χρόνο και προσπάθεια για να ερευνήσει εάν αυτές οι υποσχέσεις είναι ρεαλιστικές ή σε σύγκρουση με τις άλλες επιθυμίες του. Επομένως, οι προεκλογικές εκστρατείες δεν έχουν την πληροφόρηση και διαφώτιση ως αντικειμενικό στόχο αλλά την παραπληροφόρηση και τη σύγχυση. Αυτό που μετράει, τελικά, είναι να πάρουν ψήφους. Δεν είναι η σταθερότητα του προγράμματος, αλλά ο ενθουσιασμός που μπορεί να δημιουργήσει ένας υποψήφιος με τους υποστηρικτές του και πόσο μπορεί να υποβαθμίσει, να καταγγείλει και να ταπεινώσει τον αντίπαλό του. Ως εκ τούτου, οι προεκλογικές εκστρατείες υποκινούν το μίσος, την πόλωση και τη λαγνεία για εκδίκηση.

***

Ο Antony P. Mueller είναι Γερμανός καθηγητής οικονομικών που διδάσκει επί του παρόντος στη Βραζιλία. Δείτε την ιστοσελίδα του www.capitalstudies.org.

Αρχικά δημοσιευμένο στο Mises Intitute

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα: