Αποτελεί η τεχνογνωσία το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη;

0
2336
Το μέγεθος της δεξαμενής του πραγματικού πλούτου, καθορίζει την ποιότητα και την ποσότητα διαφόρων εργαλείων και μηχανημάτων. Εάν η δεξαμενή του πραγματικού πλούτου αρκεί μόνο για να υποστηρίξει ένα μήνα εργασίας, τότε δεν μπορεί να αναληφθεί η κατασκευή ενός πολύπλοκου εργαλείου που απαιτεί δύο μήνες εργασίας. Επομένως, ακόμα κι αν είχαμε την καλύτερη τεχνογνωσία, αν η δεξαμενή του πραγματικού πλούτου δεν είναι επαρκής, τότε τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί.
Το μέγεθος της δεξαμενής του πραγματικού πλούτου, καθορίζει την ποιότητα και την ποσότητα διαφόρων εργαλείων και μηχανημάτων. Εάν η δεξαμενή του πραγματικού πλούτου αρκεί μόνο για να υποστηρίξει ένα μήνα εργασίας, τότε δεν μπορεί να αναληφθεί η κατασκευή ενός πολύπλοκου εργαλείου που απαιτεί δύο μήνες εργασίας. Επομένως, ακόμα κι αν είχαμε την καλύτερη τεχνογνωσία, αν η δεξαμενή του πραγματικού πλούτου δεν είναι επαρκής, τότε τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί.

Αυτό που λείπει (στις υποανάπτυκτες χώρες) δεν είναι η γνώση των δυτικών τεχνολογικών μεθόδων («τεχνογνωσία») οι οποίες μαθαίνονται αρκετά εύκολα.

 

Του 

Απόδοση: Ευθύμης Μαραμής

Σύμφωνα με τον νικητή του βραβείου Νόμπελ στα οικονομικά για το 2018, Paul Romer, οι τεχνικές γνώσεις που διαχέονται στη δημιουργία νέων προϊόντων είναι το κλειδί για τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη. Είναι όμως αλήθεια ότι οι τεχνικές γνώσεις είναι η καρδιά της οικονομικής ανάπτυξης; Εάν αυτό είναι αλήθεια, γιατί οι οικονομίες του αναπτυσσόμενου κόσμου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν φτώχεια; Εξάλλου, όλα τα άτομα σε αυτές τις οικονομίες έχουν πρόσβαση στις τεχνικές γνώσεις του ανεπτυγμένου κόσμου.

Επιπλέον, ο Romer είναι της άποψης ότι οι ελεύθερες οικονομίες της αγοράς, αν αφεθούν στους δικούς τους μηχανισμούς, τείνουν να παράγουν ελάχιστες νέες γνώσεις. Σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις θα ανησυχούν ότι άλλες επιχειρήσεις θα αντιγράψουν γρήγορα τις καινοτομίες που εισάγουν και έτσι θα είναι απρόθυμες να πραγματοποιούν δαπανηρές επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, σύμφωνα πάντα με τον Romer.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, ο Romer είναι της άποψης ότι είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται πολιτικές επιδοτήσεων για έρευνα και ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο σκέψης, οι κυβερνητικές πολιτικές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας.

Σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει ο Romer, η πραγματικότητα είναι πως οι πιο σημαντικές ιδέες προκύπτουν λόγω της πρωτοβουλίας που αναλαμβάνουν διάφορα άτομα στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς καμία υποστήριξη από την κυβέρνηση.  Μερικές τέτοιες καινοτομίες περιλαμβάνουν την τεχνολογία των υπολογιστών στα τέλη του 20ου αιώνα, την ανάπτυξη της ηλεκτρικής ενέργειας, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης στις αρχές του 20ου αιώνα, ή την αυτοκινητοβιομηχανία και την αεροπορική βιομηχανία στις αρχές του 20ου αιώνα.

Επιπλέον, η πολιτική κυβερνητικών επιδοτήσεων θα παρακάμψει τον μηχανισμό της αγοράς, καταστέλλοντας με τον τρόπο αυτό τη χρήση σπανίων κεφαλαίων, υπονομεύοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη.

Φαίνεται ότι ο Romer αγνοεί τον βασικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης – τροφοδότησης (πραγματικής χρηματοδότησης). Τα άτομα που ασχολούνται στα διάφορα στάδια παραγωγής, χρειάζονται πρόσβαση σε τελικά καταναλωτικά αγαθά, για να υποστηρίξουν τη διαβίωση και την ευημερία τους.

Σε κάθε χρονική στιγμή, υπάρχει μια πεπερασμένη δεξαμενή τελικών καταναλωτικών αγαθών. Η τροφοδότηση (πραγματική χρηματοδότηση) μεγαλύτερου αριθμού δραστηριοτήτων, απαιτεί την αύξηση του συνόλου της δεξαμενής των καταναλωτικών αγαθών, δηλαδή μια αύξηση της δεξαμενής του πραγματικού πλούτου.

Η ουσία της δεξαμενής του πραγματικού πλούτου

Έχουμε δει ότι για την τροφοδότηση (πραγματική χρηματοδότηση) μεγαλύτερου αριθμού οικονομικών δραστηριοτήτων, απαιτείται επέκταση του συνόλου των καταναλωτικών αγαθών, δηλαδή του συνόλου του πραγματικών πλούτου. Το κλειδί για την αύξηση αυτού του συνόλου είναι η βελτίωση της παραγωγικής δομής, δηλαδή των εργαλείων και των μηχανημάτων. Με τη βοήθεια καλύτερων εργαλείων και μηχανημάτων, μπορεί να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ποσότητα καλύτερης ποιότητας καταναλωτικών αγαθών.

Αυτό που απαιτείται είναι η διάθεση μέρους των καταναλωτικών αγαθών σε άτομα που πρόκειται να ασχοληθούν με τη βελτίωση των εργαλείων και των μηχανημάτων, δηλαδή με τη βελτίωση της υποδομής.

Ονομάζουμε το μέρος της δεξαμενής του πραγματικού πλούτου, που διατίθεται για τη συντήρηση και την επέκταση της υποδομής, ως πραγματικές αποταμιεύσεις.

Σημειώστε ότι, η βελτιωμένη υποδομή δεν επιτρέπει μόνο την αύξηση των καταναλωτικών αγαθών, αλλά και την ανάδυση διαφόρων υπηρεσιών που δεν ήταν διαθέσιμες πριν.

Το μέγεθος της δεξαμενής του πραγματικού πλούτου, καθορίζει την ποιότητα και την ποσότητα διαφόρων εργαλείων και μηχανημάτων. Εάν η δεξαμενή του πραγματικού πλούτου αρκεί μόνο για να υποστηρίξει ένα μήνα εργασίας, τότε δεν μπορεί να αναληφθεί η κατασκευή ενός πολύπλοκου εργαλείου που απαιτεί δύο μήνες εργασίας.

Επομένως, ακόμα κι αν είχαμε την καλύτερη τεχνογνωσία, αν η δεξαμενή του πραγματικού πλούτου δεν είναι επαρκής, τότε τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί.

Σημειώστε ότι η ενισχυμένη υποδομή, επιτρέπει την επέκταση της δεξαμενής των καταναλωτικών αγαθών, δηλαδή την δεξαμενή του πραγματικού πλούτου. Με όλα τα υπόλοιπα πράγματα να είναι ίσα, αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη κατανομή του πραγματικού πλούτου προς την περαιτέρω βελτίωση της υποδομής και συνεπώς επιτρέπει υψηλότερο βιοτικό επίπεδο.

Η τεχνογνωσία, χωρίς την επέκταση της δεξαμενής του πραγματικού πλούτου, δεν μπορεί να παραγάγει οικονομική ανάπτυξη. Μολονότι οι νέες ιδέες μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη χρήση των σπάνιων πόρων, μπορούν ωστόσο να κάνουν πολύ λίγα για την πραγματική οικονομική ανάπτυξη χωρίς μια επεκτεινόμενη δεξαμενή πραγματικού πλούτου.

Στο Man, Economy, and State ο Rothbard λέει ότι η τεχνολογία, αν και σημαντική, πρέπει πάντα να δουλεύει μέσω της επένδυσης κεφαλαίου για να παραγάγει οικονομική ανάπτυξη. Σε αυτό το ζήτημα ο Rothbard αναφέρεται στον von Mises ο οποίος λέει:

«Αυτό που λείπει (στις υποανάπτυκτες χώρες) δεν είναι η γνώση των δυτικών τεχνολογικών μεθόδων («τεχνογνωσία») οι οποίες μαθαίνονται αρκετά εύκολα. Η υπηρεσία της μετάδοσης γνώσεων, προσωπικά ή μέσω ανάγνωσης, μπορεί να εκπληρωθεί εύκολα. Αυτό που λείπει, είναι η προσφορά αποταμιευμένου κεφαλαίου το οποίο απαιτείται για την εφαρμογή των προηγμένων μεθόδων».

 

Επομένως, ανεξάρτητα από το πόσο γνώστες είμαστε και ανεξάρτητα από τις διάφορες τεχνολογικές ιδέες, χωρίς μια διευρυνόμενη δεξαμενή πραγματικού πλούτου – που με τη σειρά του επιτρέπει την αύξηση των πραγματικών αποταμιεύσεων – δεν θα προκύψει επέκταση της οικονομικής ανάπτυξης.

Με την επέκταση της δεξαμενής του πραγματικού πλούτου, είναι δυνατή η αύξηση του αποθέματος των κεφαλαιουχικών αγαθών. Η αύξηση των κεφαλαιουχικών αγαθών – κατανεμημένων σωστά – επιτρέπει την εμφάνιση της αύξησης της οικονομικής ανάπτυξης.

Σημειώστε ξανά ότι δεν λέμε πως οι τεχνικές γνώσεις δεν είναι σημαντικές. Οι γνώσεις αυτές, ωστόσο, πρέπει να ενσωματωθούν στην υποδομή. Για παράδειγμα, για να δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο εργαλείο, ο κατασκευαστής του πρέπει να έχει μια ιδέα για το πώς θα κατασκευάσει αυτό το εργαλείο.

Ωστόσο, η ιδέα αυτή δεν επαρκεί για την κατασκευή του εργαλείου. Πρέπει να δημιουργηθούν διάφορα στοιχεία για την κατασκευή του εργαλείου προτού αυτό συναρμολογηθεί. Στα διάφορα στάδια της παραγωγής, δηλαδή στα ενδιάμεσα και τελικά στάδια, τα άτομα που απασχολούνται σε αυτά τα στάδια πρέπει να υποστηριχθούν με την παροχή τελικών καταναλωτικών αγαθών, τα οποία θα τα συντηρήσουν.

Όπως είδαμε, η κατανομή των τελικών καταναλωτικών αγαθών προς τα διάφορα άτομα που ασχολούνται στα διάφορα στάδια παραγωγής, είναι ο ορισμός των πραγματικών αποταμιεύσεων.

Παρατηρήστε ότι χωρίς την κατανομή καταναλωτικών αγαθών προς τα άτομα στα διάφορα στάδια παραγωγής, το εργαλείο δεν θα κατασκευαστεί, παρά το γεγονός ότι ο κατασκευαστής εργαλείων έχει τις τεχνικές γνώσεις για το πώς να κατασκευάσει το εργαλείο.

***

 

Αρχικά δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του Mises Institute

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.