Τωρινά έναντι μελλοντικών αγαθών. Η θεωρία της θετικής προτίμησης χρόνου και τα αρνητικά επιτόκια.

0
2967
Σε αντίθεση με τις φυσικές επιστήμες, τα γεγονότα που αφορούν την θεωρία της ανθρώπινης δράσης, δεν μπορούν να απομονωθούν και να διασπαστούν στα απλά τους στοιχεία. Οι πραγματικότητες της ανθρώπινης δράσης είναι σύνθετα ιστορικά γεγονότα που προέκυψαν εξαιτίας πολλών αιτιωδών παραγόντων.
Σε αντίθεση με τις φυσικές επιστήμες, τα γεγονότα που αφορούν την θεωρία της ανθρώπινης δράσης, δεν μπορούν να απομονωθούν και να διασπαστούν στα απλά τους στοιχεία. Οι πραγματικότητες της ανθρώπινης δράσης είναι σύνθετα ιστορικά γεγονότα που προέκυψαν εξαιτίας πολλών αιτιωδών παραγόντων.

Σε αντίθεση με τις φυσικές επιστήμες, στα οικονομικά, δεν αντλούμε τη θεωρία από τα δεδομένα με τον ίδιο τρόπο. Κατά συνέπεια, η θεωρία, η οποία καθιερώνεται, στέκεται από μόνη της ανεξάρτητα από το τι δείχνουν τα – αποκαλούμενα – δεδομένα.

 

Του 

Απόδοση Ευθύμης Μαραμής

 

Σε πρόσφατο άρθρο στο Mises Wire, ο Doug French έθιξε το πολύ σημαντικό θέμα των αρνητικών επιτοκίων.

[Η γαλλική εταιρεία κοινής ωφέλειας] Veolia Environnement SA, εξέδωσε χρέος ύψους 500 εκατ. Ευρώ, βαθμολογημένη μόλις 2 μονάδες πάνω από την κατηγορία «σκουπίδια», με τιμή τρίμηνης διάρκειας να αποδίδει αρνητικά 0,026%. Όπως γράφει η Daily Grant: «Ακόμα καλύτερα: Η ζήτηση των επενδυτών για την έκδοση της Veolia ήταν τέτοια που η προσφορά την υπερκάλυψε περισσότερο από 4: 1. Να το θέσουμε αλλιώς, τρεις από τους τέσσερις επενδυτές που επιθυμούσαν να χάσουν χρήματα έμειναν απογοητευμένοι.»

Είναι σαφές ότι αυτό έρχεται σε αντίκρουση με την άποψη σημαντικών διανοουμένων όπως ο von Mises και ο Rothbard, ότι τα άτομα αποδίδουν πάντα μεγαλύτερη σημασία στα υπάρχοντα σημερινά αγαθά έναντι των μελλοντικών αγαθών (δηλαδή ότι τα επιτόκια πρέπει πάντα να είναι θετικά). Αυτό είναι επίσης γνωστό ως η: θεωρία της θετικής προτίμησης χρόνου.

Πριν επιχειρήσουμε να συμβιβάσουμε την προφανή αντίφαση των γεγονότων της πραγματικότητας και της θεωρίας της θετικής προτίμησης χρόνου του επιτοκίου, ας δούμε την ουσία αυτής της θεωρίας.

Η ουσία της χρονικής προτίμησης

Κατά κανόνα, οι άνθρωποι αποδίδουν υψηλότερη αποτίμηση στα παρόντα αγαθά έναντι των μελλοντικών αγαθών. Αυτό σημαίνει ότι τα υπάρχοντα αγαθά αποτιμώνται με προσαύξηση έναντι των μελλοντικών αγαθών. Εξηγούμε το γιατί.

Ένα άτομο που διαθέτει ελάχιστους πόρους, ίσα για να επιβιώνει, είναι απίθανο να δανείσει ή να επενδύσει τα φτωχά μέσα του. Για αυτό το άτομο, το κόστος δανεισμού ή επένδυσης είναι πολύ πιθανό να είναι πολύ υψηλό – ίσως ακόμη και να του κοστίσει η ζωή του, αν θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο δανεισμού μέρους των μέσων που διαθέτει. Ως εκ τούτου, υπό αυτήν την προϋπόθεση, είναι μάλλον απίθανο να δανείσει ή να επενδύσει ακόμη και αν του προσφερθεί ένα πολύ υψηλό επιτόκιο.

Εφόσον αρχίσει να αναπτύσσεται ο πλούτος του, το κόστος δανεισμού ή της επένδυσης αρχίζει να μειώνεται. Η κατανομή μέρους του πλούτου του σε δανεισμό ή επένδυση, πρόκειται να υπονομεύσει επί παρόντος χρόνου σε μικρότερο βαθμό τη ζωή και την ευημερία του ατόμου που εξετάζουμε.

Δείτε σχετικά: Βασικά οικονομικά: Χρονική προτίμηση, επιτόκιο και κυβερνητική στρέβλωση

Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε, με αμετάβλητα όλα τα υπόλοιπα δεδομένα, ότι όλα όσα οδηγούν σε επέκταση του πραγματικού πλούτου των ατόμων, οδηγούν σε μείωση του επιτοκίου (interest rate), δηλαδή στη μείωση της πριμοδότησης των σημερινών αγαθών έναντι των μελλοντικών αγαθών.

Αντίθετα, οι παράγοντες που υπονομεύουν την πραγματική επέκταση του πλούτου, οδηγούν σε υψηλότερο επιτόκιο/βαθμό ενδιαφέροντος. Μπορούμε επίσης να συμπεράνουμε ότι δεδομένης της θετικής χρονικής προτίμησης, το επιτόκιο δεν μπορεί να είναι αρνητικό.

Μπορούμε επομένως να συμπεράνουμε ότι η ουσία του φαινομένου του επιτοκίου/βαθμού ενδιαφέροντος, είναι το κόστος που αντέχει ένας δανειστής ή ένας επενδυτής.
Σύμφωνα με τον Carl Menger:

«Στο βαθμό που η συντήρηση της ζωής μας εξαρτάται από την ικανοποίηση των αναγκών μας, η εγγύηση της ικανοποίησης των πρόσφατων αναγκών, απαραίτητα προηγείται της προσοχής στις μεταγενέστερες ανάγκες. Και ακόμη και όταν όχι η ζωή μας, αλλά απλώς η συνεχιζόμενη ευημερία μας (πάνω απ ‘όλα η υγεία μας) εξαρτάται από την διοίκηση μιας ποσότητας αγαθών, η επίτευξη της ευημερίας σε μια πλησιέστερη περίοδο είναι, κατά κανόνα, προαπαιτούμενο για την ευημερία μας σε μια μεταγενέστερη περίοδο …… ..Η όλη εμπειρία διδάσκει, ότι μια παρούσα απόλαυση ή μία στο εγγύς μέλλον, φαίνεται συνήθως πιο σημαντική για τους ανθρώπους από μία ίσης έντασης απόλαυση σε μια πιο μακρινή χρονική στιγμή στο μέλλον»1

Ομοίως, σύμφωνα με τον Mises:

«Η ικανοποίηση μιας επιθυμίας στο εγγύς μέλλον, με αμετάβλητα όλα τα υπόλοιπα δεδομένα, προτιμάται από μια ανάλογη επιθυμία στο μακρινότερο μέλλον. Τα υπάρχοντα αγαθά είναι πιο πολύτιμα από τα μελλοντικά αγαθά.»2

Φυσικές και κοινωνικές επιστήμες

Υπάρχει μια προφανής αντίφαση ανάμεσα στον πραγματικό κόσμο και στη θεωρία της θετικής χρονικής προτίμησης.

Σύμφωνα με τον δημοφιλή τρόπο σκέψης, αν μια οικονομική θεωρία δεν αντιστοιχεί με ακρίβεια στα δεδομένα, τότε η θεωρία θεωρείται λανθασμένη.

Τώρα, στις φυσικές επιστήμες, ενώ ένας επιστήμονας μπορεί να απομονώσει διάφορα γεγονότα, δεν γνωρίζει, ωστόσο, τους νόμους που διέπουν αυτά τα γεγονότα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να υποθέσει σχετικά με τον «αληθινό νόμο» που διέπει τη συμπεριφορά των διαφόρων μορίων που εντοπίζονται. Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τους «αληθινούς» νόμους της φύσης. Ο Murray Rothbard γράφει επί αυτού,

Οι νόμοι μπορεί να είναι μόνο υποθετικοί. Η εγκυρότητά τους μπορεί να καθοριστεί μόνο με τη λογική εξαγωγή συνεπειών εξ αυτών, οι οποίες μπορούν να εξακριβωθούν με επίκληση στα εργαστηριακά δεδομένα. Ακόμα κι αν οι νόμοι εξηγούν τα γεγονότα, ωστόσο, και τα συμπεράσματά τους είναι συνεπή με αυτά, οι νόμοι της φυσικής δεν μπορούν ποτέ να εξακριβωθούν σε απόλυτο βαθμό. Διότι κάποιος άλλος νόμος μπορεί να αποδειχθεί πιο εκλεπτυσμένος ή ικανός να εξηγήσει ένα ευρύτερο φάσμα γεγονότων. Στη φυσική, λοιπόν, οι διατυπωμένες εξηγήσεις πρέπει να υποθηκευτούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν εμπειρικά ή αυτές ή οι συνέπειές τους. Ακόμα και τότε, οι νόμοι είναι μόνο δοκιμαστικοί και όχι απολύτως έγκυροι.»3

Σε αντίθεση με τις φυσικές επιστήμες, τα γεγονότα που αφορούν την ανθρώπινη δράση, δεν μπορούν να απομονωθούν και να διασπαστούν στα απλά τους στοιχεία. Οι πραγματικότητες της ανθρώπινης δράσης είναι σύνθετα ιστορικά γεγονότα που προέκυψαν εξαιτίας πολλών αιτιωδών παραγόντων.

Ωστόσο, μπορούμε να διαπιστώσουμε το διακριτικό χαρακτηριστικό και την έννοια της ανθρώπινης δράσης. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες. Μπορεί να εκτελούν χειρωνακτική εργασία, οδήγηση αυτοκινήτων, περπάτημα στο δρόμο η να δειπνούν σε εστιατόρια. Το διακριτικό χαρακτηριστικό αυτών των δράσεων, είναι ότι είναι όλες σκόπιμες.

Επιπλέον, μπορούμε να προσδιορίσουμε τη σημασία αυτών των δραστηριοτήτων. Έτσι, η χειρωνακτική εργασία μπορεί να είναι ένα μέσο για να κερδίσουν χρήματα κάποιοι άνθρωποι, γεγονός που με τη σειρά του τους επιτρέπει να επιτύχουν διάφορους στόχους, όπως την αγορά τροφίμων ή ρούχων. Το δείπνο σε ένα εστιατόριο μπορεί να είναι ένα μέσο για την καθιέρωση επιχειρηματικών σχέσεων. Η οδήγηση ενός αυτοκινήτου μπορεί να είναι ένα μέσο για την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο προορισμό.

Συλλογιστικά επαρκής η πραξεολογική προσέγγιση

Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο στόχων και μέσων. Χρησιμοποιούν διάφορα μέσα για να εξασφαλίσουν τους στόχους τους. Μπορούμε επίσης να διαπιστώσουμε από τα ανωτέρω, ότι οι δράσεις είναι συνειδητές και σκόπιμες.

Διάφορα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή τη γνώση της συνειδητής και σκόπιμης δράσης είναι επίσης έγκυρα.

Σημειώστε ότι η θεωρία της θετικής χρονικής προτίμησης, προκύπτει από το γεγονός ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μέσα για την επίτευξη διαφόρων στόχων, προκειμένου να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τη ζωή και την ευημερία τους.

Σε κάθε χρονική στιγμή, οι άνθρωποι έχουν άφθονους στόχους που θα ήθελαν να επιτύχουν. Αυτό που περιορίζει την επίτευξη διαφόρων στόχων είναι η έλλειψη μέσων. Ως εκ τούτου, όταν ακόμη περισσότερα μέσα είναι διαθέσιμα, μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός στόχων και σκοπών – δηλαδή, το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων θα αυξηθεί. Αυτό, φυσικά, σημαίνει ότι με περισσότερα μέσα το κόστος της επένδυσης αυτών των μέσων για τα άτομα ώστε να επιτύχουν διαφορετικούς σκοπούς μειώνεται, δηλαδή θα μειωθεί η χρονική προτίμηση (δείτε τη συζήτηση για αυτό στην αρχή αυτού του άρθρου).

Σε αντίθεση με τις φυσικές επιστήμες, στα οικονομικά, δεν αντλούμε τη θεωρία από τα δεδομένα με τον ίδιο τρόπο των φυσικών επιστημών. Κατά συνέπεια, η θεωρία, η οποία καθιερώνεται, στέκεται από μόνη της ανεξάρτητα από το τι δείχνουν τα – αποκαλούμενα – δεδομένα.

Δεδομένου ότι η θεωρία στέκεται από μόνη της, χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη σημασία των δεδομένων. Στην περίπτωσή μας, μόλις καταγράψουμε την εγκυρότητα της θετικής χρονικής προτίμησης, πρέπει να διαπιστώσουμε γιατί τα δεδομένα θα μπορούσαν να αποκλίνουν από τη θεωρία.

Οι στρεβλώσεις των κεντρικών τραπεζών

Κατά κανόνα, ένας σημαντικός παράγοντας που εξηγεί την απόκλιση μεταξύ των παρατηρούμενων επιτοκίων και του επιτοκίου που αντικατοπτρίζει τις χρονικές προτιμήσεις των ανθρώπων είναι οι ενέργειες της κεντρικής τράπεζας. Για παράδειγμα, μια επιθετική χαλαρή νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας οδηγεί σε πολύ χαμηλό παρατηρούμενο επιτόκιο. Η επιθετική νομισματική επέκταση υπονομεύει επίσης την πραγματική διαδικασία σχηματισμού του πλούτου και οδηγεί προς την κατεύθυνση της αύξησης των χρονικών προτιμήσεων των λαών, δηλαδή της αύξησης του υποκείμενου επιτοκίου.

Δείτε σχετικά: Αρνητικά επιτόκια. Περισσότερη (μαύρη) μαγεία από τις κεντρικές τράπεζες

Δεδομένου ότι το αναδυόμενο θετικό χάσμα μεταξύ του επιτοκίου της χρονικής προτίμησης, το οποίο δεν παρατηρείται, και του παρατηρούμενου επιτοκίου διευρύνεται, αυτό τελικά οδηγεί σε οικονομική φούσκα και εν τέλει σε οικονομική κρίση.

Δεδομένου του σημερινού στρεβλωμένου περιβάλλοντος που οφείλεται στις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών, η εμφάνιση αρνητικών επιτοκίων δεν έρχεται σε αντίθεση με τη θεωρία της θετικής χρονικής προτίμησης του προσδιορισμού των επιτοκίων. Αντίθετα, επιτρέπει σε έναν αναλυτή να εκτιμήσει τη σοβαρότητα των στρεβλώσεων που προκαλούνται από τις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών. Σημειώστε ότι οι δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών προκάλεσαν την αύξηση του υποκείμενου, δηλαδή του επιτοκίου προτιμήσεων χρόνου. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι δραστηριότητες της κεντρικής τράπεζας έχουν αποδυναμώσει τη διαδικασία δημιουργίας πλούτου. (Με βάση τη θεωρία του θετικού χρόνου προτιμήσεων, αυτό πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση του υποκείμενου επιτοκίου). Σημειώστε ότι η θεωρία δεν μας επιτρέπει να ποσοτικοποιήσουμε το υποκείμενο επιτόκιο.

Το μόνο που μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι, όσο περισσότερο τα επιτόκια παραμένουν σε αρνητική περιοχή, τόσο πιο σοβαρή θα είναι η οικονομική αποτυχία.

Σημειώστε και πάλι ότι δεν αντλούμε τη θεωρία από τα δεδομένα ως τέτοια, αλλά αξιολογούμε τα δεδομένα με τη βοήθεια της θεωρίας. Στην περίπτωσή μας, έχουμε αποκομίσει τη θεωρία της θετικής χρονικής προτιμήσεως από το γεγονός ότι οι άνθρωποι συνειδητά χρησιμοποιούν μέσα για την επίτευξη διαφόρων σκοπών.

Συμπεράσματα

Οι παρατηρούμενες αρνητικές αποδόσεις σε ορισμένα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα υποτίθεται ότι έρχονται σε αντίθεση με τη θεωρία της θετικής χρονικής προτίμησης του επιτοκίου. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, το υποκείμενο επιτόκιο δεν μπορεί να είναι αρνητικό.

Ακολουθώντας το γεγονός ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μέσα για να επιτύχουν τους στόχους τους, μπορεί κανείς να αντλήσει από αυτό, ότι το υποκείμενο επιτόκιο πρέπει πάντα να είναι θετικό. Η θετική προτίμηση χρόνου δεν προέρχεται από τα δεδομένα αυτά, αλλά από τη γενική διαπίστωση ότι τα άτομα συνειδητά χρησιμοποιούν μέσα για να επιτύχουν διάφορους στόχους. Όσα περισσότερα μέσα διαθέτουν, τόσους περισσότερους στόχους μπορούν να επιτύχουν.

Σε αντίθεση με τον δημοφιλή τρόπο σκέψης, δεν αξιολογούμε μια θεωρία ως προς το αν αντιστοιχεί στα δεδομένα αυτά καθαυτά, αλλά αντίθετα, αξιολογούμε τα δεδομένα μέσω μιας θεωρίας. Παρατηρήστε ότι η θεωρία δημιουργείται από μια μη αντιφατική πρόταση.

Λόγω διαφόρων στρεβλώσεων, κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων των κεντρικών τραπεζών, προέκυψε θετικό χάσμα μεταξύ του επιτοκίου της χρονικής προτίμησης και των παρατηρούμενων επιτοκίων. Εάν αυτό το χάσμα διευρυνθεί περαιτέρω, είναι πιθανό να οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή.

 

***

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Mises.

  1. Carl Menger – Αρχές Οικονομικών, Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης Press σελ 153-154.
  2. Ludwig von Mises, Ανθρώπινη Δράση 3η αναθεωρημένη έκδοση, σελ. 483-484.
  3. Murray N. Rothbard, “Towards a Reconstruction of Utility and Welfare Economics”, On Freedom and Free Enterprise: The Economics of Free Enterprise, May Sennholz, ed. (Princeton, N.J.: D.Van Nostrand, 1956), p3.