Ludwig von Mises: Περί της ανισότητας πλούτου και εισοδήματος

0
3009

Η ανισότητα του πλούτου και εισοδημάτων αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της οικονομίας της αγοράς. Είναι το εργαλείο που καθιστά τους καταναλωτές κυρίαρχους δίνοντάς τους την εξουσία να αναγκάσουν όλους όσους ασχολούνται με την παραγωγή να συμμορφωθούν με τις παραγγελίες τους

του Ludwig von Mises
Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής

Εισαγωγή

Η οικονομία της αγοράς – ο καπιταλισμός – βασίζεται στην ιδιωτική ιδιοκτησία των υλικών μέσων παραγωγής και της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Οι καταναλωτές, με την αγορά ή την αποχή τους από την αγορά, καθορίζουν τελικά τι πρέπει να παραχθεί και σε ποια ποσότητα και ποιότητα. Κάνουν επικερδείς τις δραστηριότητες εκείνων των επιχειρηματιών που συμμορφώνονται καλύτερα με τις επιθυμίες τους και ασύμφορες τις δραστηριότητες εκείνων που δεν παράγουν αυτό που ζητούν πιο επειγόντως. Τα κέρδη μεταφέρουν τον έλεγχο των συντελεστών παραγωγής στα χέρια εκείνων που τους απασχολούν για την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των πιο επειγόντων αναγκών των καταναλωτών και οι ζημίες τους αποσύρουν από τον έλεγχο των αναποτελεσματικών επιχειρηματιών.

Σε μια οικονομία της αγοράς που δεν υπονομεύεται από την κυβέρνηση, οι ιδιοκτήτες μέσων παραγωγής είναι εντολοδόχοι των καταναλωτών ως τέτοιοι. Στην αγορά ένα καθημερινό επαναλαμβανόμενο δημοψήφισμα καθορίζει ποιος πρέπει να κατέχει τι και πόσο. Είναι οι καταναλωτές που κάνουν μερικούς ανθρώπους πλούσιους και άλλους ανθρώπους φτωχούς.

Ανισότητα και αγορά

Η ανισότητα του πλούτου και εισοδημάτων αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της οικονομίας της αγοράς. Είναι το εργαλείο που καθιστά τους καταναλωτές κυρίαρχους δίνοντάς τους την εξουσία να αναγκάσουν όλους όσους ασχολούνται με την παραγωγή να συμμορφωθούν με τις παραγγελίες τους. Αναγκάζει όλους όσους ασχολούνται με την παραγωγή να ασκούν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια προς εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Κάνει τον ανταγωνισμό να δουλεύει. Αυτός που εξυπηρετεί καλύτερα τους καταναλωτές κερδίζει περισσότερα και συγκεντρώνει πλούτη.

Σε μια κοινωνία του τύπου που ο Adam Ferguson, ο Saint-Simon και ο Herbert Spencer αποκαλούσαν στρατιωτική και οι σημερινοί Αμερικανοί ονομάζουν φεουδαρχία, η ιδιωτική ιδιοκτησία της γης ήταν ο καρπός της βίαιης απαλλοτρίωσης ή δωρεών από τον κατακτητή πολέμαρχο. Κάποιοι κατείχαν περισσότερη, μερικοί λιγότερη, και κάποιοι καθόλου, επειδή ο αρχηγός το είχε καθορίσει με αυτόν τον τρόπο. Σε μια τέτοια κοινωνία ήταν σωστό να ισχυριστεί κανείς ότι η αφθονία των μεγάλων γαιοκτημόνων ήταν η αιτία της ένδειας των άκληρων. Αλλά είναι διαφορετικά σε μια οικονομία της αγοράς.

Το μεγάλο μέγεθος επιχειρήσεων δεν επηρεάζει αρνητικά αλλά βελτιώνει τις συνθήκες του υπόλοιπου κόσμου. Οι εκατομμυριούχοι αποκτούν τις περιουσίες τους για να προμηθεύουν τους πολλούς με αγαθά που ήταν προηγουμένως εκτός του βεληνεκούς τους. Αν οι νόμοι τους είχαν εμποδίσει να γίνουν πλούσιοι, το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό θα έπρεπε να παραιτηθεί από πολλά από τα gadgets και τις εγκαταστάσεις που είναι σήμερα ο τυπικός εξοπλισμός του. Αυτή η χώρα απολαμβάνει το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο που είναι γνωστό στην ιστορία, επειδή για αρκετές γενιές δεν έγιναν προσπάθειες για «εξίσωση» και «αναδιανομή». Η ανισότητα του πλούτου και των εισοδημάτων είναι η αιτία της ευημερίας των μαζών, όχι η αιτία της αγωνίας κανενός. Όταν υπάρχει «χαμηλότερος βαθμός ανισότητας», υπάρχει κατ’ ανάγκη χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο των μαζών.

Η απαίτηση για αναδιανομή πλούτου

Κατά την άποψη των δημαγωγών, η ανισότητα σε αυτό που αποκαλούν «κατανομή» του πλούτου και των εισοδημάτων είναι από μόνη της το χειρότερο από όλα τα κακά. Η δικαιοσύνη απαιτεί ισότιμη κατανομή. Επομένως, είναι δίκαιο και σκόπιμο να κατάσχετε το πλεόνασμα των πλουσίων ή τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος του και να το δώσετε σε εκείνους που κατέχουν λιγότερα. Αυτή η φιλοσοφία προϋποθέτει σιωπηρά ότι μια τέτοια πολιτική δεν θα επηρεάσει τη συνολική παραγόμενη ποσότητα. Αλλά ακόμα κι αν αυτό ήταν αληθές, το ποσό που προστέθηκε στην αγοραστική δύναμη του μέσου ανθρώπου θα ήταν πολύ μικρότερο από τις υπερβολικές λαϊκές ψευδαισθήσεις. Στην πραγματικότητα η πολυτέλεια των πλουσίων απορροφά μόνο ένα μικρό κλάσμα της συνολικής κατανάλωσης του έθνους.

Το πολύ μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων των πλουσίων ανθρώπων δεν δαπανάται για κατανάλωση, αλλά αποταμιεύεται και επενδύεται. Σε ακριβώς αυτό οφείλεται η συσσώρευση της μεγάλης περιουσίας τους. Αν τα κεφάλαια τα οποία οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες θα είχαν ξαναφτιάξει σε παραγωγικές απασχολήσεις χρησιμοποιούνται από το κράτος για τις τρέχουσες δαπάνες ή χορηγούνται σε άτομα που τα καταναλώνουν, η περαιτέρω συσσώρευση κεφαλαίου επιβραδύνεται ή διακόπτεται τελείως. Τότε δεν υπάρχει πλέον ζήτημα οικονομικής βελτίωσης, τεχνολογικής προόδου και τάσης για υψηλότερα μέσα επίπεδα διαβίωσης.

Όταν ο Μαρξ και ο Ένγκελς στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο συνιστούσαν «έναν βαρύ προοδευτικό ή διαβαθμισμένο φόρο εισοδήματος» και «την κατάργηση κάθε δικαιώματος κληρονομιάς» ως μέτρα «για την απόσπαση, σταδιακά, όλων των κεφαλαίων από την αστική τάξη», ήταν συνεπείς από την άποψη του τελικού στόχου που στόχευαν – δηλαδή, την αντικατάσταση της οικονομίας της αγοράς από τον σοσιαλισμό. Είχαν πλήρη επίγνωση των αναπόφευκτων συνεπειών αυτών των πολιτικών. Ανοικτά δήλωσαν ότι τα μέτρα αυτά είναι «οικονομικά αβάσιμα» και ότι τα υποστήριζαν μόνο επειδή «απαιτούν περαιτέρω παρεμβάσεις» στην καπιταλιστική κοινωνική τάξη και είναι «αναπόφευκτα ως μέσο πλήρους επανάστασης στον τρόπο παραγωγής» – δηλαδή ως μέσο να έρθει ο σοσιαλισμός.

Αλλά είναι κάτι πολύ διαφορετικό, όταν τα μέτρα που ο Μαρξ και ο Ένγκελς χαρακτήριζαν ως «οικονομικά αβάσιμα» συνιστώνται από ανθρώπους που προσποιούνται ότι θέλουν να διατηρήσουν την οικονομία της αγοράς και την οικονομική ελευθερία. Αυτοί οι αυτοαποκαλούμενοι πολιτικοί του μέσου δρόμου είναι είτε υποκριτές που θέλουν να φέρουν τον σοσιαλισμό εξαπατώντας τους ανθρώπους για τις πραγματικές τους προθέσεις, είτε είναι ανόητοι που δεν ξέρουν για τι πράγμα μιλάνε. Οι προοδευτικοί φόροι επί των εισοδημάτων και των κτημάτων είναι ασύμβατοι με τη διατήρηση της οικονομίας της αγοράς.

Ο άνθρωπος του τρίτου δρόμου επιχειρηματολογεί με αυτόν τον τρόπο: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο ένας επιχειρηματίας πρέπει να χαλαρώσει στην καλύτερη διαχείριση των υποθέσεων του μόνο επειδή γνωρίζει ότι τα κέρδη του δεν θα τον εμπλουτίσουν αλλά θα ωφελήσουν όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και αν δεν είναι ένας αλτρουιστής που δεν νοιάζεται για το κέρδος και που ανιδιοτελώς εργάζεται για την πολιτεία, δεν θα έχει κανένα κίνητρο να προτιμά μια λιγότερο αποτελεσματική απόδοση των δραστηριοτήτων του από μια πιο αποτελεσματική. Δεν είναι αλήθεια ότι το μοναδικό κίνητρο που ωθεί τους μεγάλους καπετάνιους της βιομηχανίας είναι το κέρδος. Δεν ωθούνται λιγότερο από τη φιλοδοξία να φέρουν τα προϊόντα τους στην τελειότητα».

Η κυριαρχία των καταναλωτών

Αυτή η επιχειρηματολογία είναι εντελώς άστοχη. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η συμπεριφορά των επιχειρηματιών, αλλά η υπεροχή των καταναλωτών. Μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι οι επιχειρηματίες θα είναι πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, ακόμη και αν οι ίδιοι δεν αποκομίζουν οφέλη από τον ζήλο και την εφαρμογή τους. Θα επιτύχουν αυτό που σύμφωνα με τη γνώμη τους εξυπηρετεί καλύτερα τους καταναλωτές. Αλλά τότε δεν θα είναι πλέον οι καταναλωτές που καθορίζουν τι παίρνουν. Θα πρέπει να πάρουν αυτό που οι επιχειρηματίες πιστεύουν ότι είναι το καλύτερο για αυτούς. Οι επιχειρηματίες, όχι οι καταναλωτές, θα είναι τότε ανώτατοι. Οι καταναλωτές δεν θα έχουν πλέον την εξουσία να αναθέτουν τον έλεγχο της παραγωγής στους επιχειρηματίες των οποίων τα προϊόντα τους αρέσουν περισσότερο και να απομακρύνουν εκείνους των οποίων τα προϊόντα εκτιμούν λιγότερο σε μια πιο μέτρια θέση στο σύστημα.

Εάν οι ισχύοντες αμερικανικοί νόμοι σχετικά με τη φορολόγηση των κερδών των εταιρειών, τα εισοδήματα των ατόμων και οι κληρονομιές είχαν εισαχθεί πριν από 60 περίπου χρόνια, όλα αυτά τα νέα προϊόντα των οποίων η κατανάλωση αύξησε το βιοτικό επίπεδο του «κοινού ανθρώπου» είτε δεν θα παράγονταν καθόλου ή μόνο σε μικρές ποσότητες προς όφελος της μειοψηφίας. Οι επιχειρήσεις Ford δεν θα υπήρχαν, αν τα κέρδη του Henry Ford είχαν φορολογηθεί αμέσως μόλις δημιουργούνταν. Η επιχειρηματική δομή του 1895 θα είχε διατηρηθεί. Η συσσώρευση νέου κεφαλαίου θα είχε παύσει ή τουλάχιστον θα επιβραδυνόταν σημαντικά. Η επέκταση της παραγωγής θα υπολειπόταν της αύξησης του πληθυσμού. Δεν υπάρχει λόγος να εκφράζουμε τις επιπτώσεις μιας τέτοιας κατάστασης.

Τα κέρδη και οι ζημίες λένε στον επιχειρηματία τι ζητούν οι καταναλωτές πιο επειγόντως. Και μόνο τα κέρδη που εισπράττει ο επιχειρηματίας του επιτρέπουν να προσαρμόζει τις δραστηριότητές του στη ζήτηση των καταναλωτών. Αν τα κέρδη είναι απαλλοτριωμένα, εμποδίζεται στο να συμμορφώνεται με τις οδηγίες που έδωσαν οι καταναλωτές. Στη συνέχεια, η οικονομία της αγοράς στερείται του τιμονιού. Γίνεται μία μπερδεμένη κατάσταση.

Οι άνθρωποι μπορούν να καταναλώσουν μόνο αυτά που έχουν παραχθεί. Το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας είναι ακριβώς αυτό: Ποιος πρέπει να καθορίσει τι πρέπει να παραχθεί και να καταναλωθεί, ο λαός ή το κράτος, οι ίδιοι οι καταναλωτές ή μια πατερναλιστική κυβέρνηση; Αν κάποιος αποφασίσει υπέρ των καταναλωτών, κάποιος επιλέγει την οικονομία της αγοράς. Αν κάποιος αποφασίσει υπέρ της κυβέρνησης, κάποιος επιλέγει σοσιαλισμό. Δεν υπάρχει τρίτη λύση. Ο προσδιορισμός του σκοπού για τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κάθε μονάδα των διαφόρων συντελεστών παραγωγής δεν μπορεί να διαιρεθεί.

Η απαίτηση για εξίσωση

Η υπεροχή των καταναλωτών έγκειται στην εξουσία τους να παραδίνουν τον έλεγχο των υλικών συντελεστών παραγωγής και συνεπώς τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παραγωγής σε εκείνους που τους εξυπηρετούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό συνεπάγεται ανισότητα πλούτου και εισοδήματος. Εάν κάποιος θέλει να εξαλείψει την ανισότητα του πλούτου και των εισοδημάτων, πρέπει να εγκαταλείψει τον καπιταλισμό και να υιοθετήσει τον σοσιαλισμό. (Το ερώτημα αν ένα σοσιαλιστικό σύστημα θα έδινε πραγματικά ισότητα εισοδήματος πρέπει να αφεθεί σε μια ανάλυση του σοσιαλισμού).

Αλλά, λένε οι ενθουσιώδεις του τρίτου δρόμου, δεν θέλουμε να καταργήσουμε εντελώς την ανισότητα. Θέλουμε απλώς να αντικαταστήσουμε ένα υψηλότερο βαθμό ανισότητας με έναν μικρότερο βαθμό.

Αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν την ανισότητα σαν ένα κακό. Δεν ισχυρίζονται ότι ένας ορισμένος βαθμός ανισότητας, που μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς με μια κρίση απαλλαγμένη από οποιαδήποτε αυθαιρεσία και προσωπική αξιολόγηση, είναι καλός και πρέπει να διατηρηθεί άνευ όρων. Αντιθέτως, δηλώνουν ότι η ανισότητα είναι από μόνη της κακή και απλώς υποστηρίζουν ότι ένας μικρότερος βαθμός είναι μικρότερος από ένα υψηλότερο βαθμό με την ίδια έννοια, όπως μια μικρότερη ποσότητα δηλητηρίου στο σώμα ενός ανθρώπου είναι λιγότερο κακή απ’ ότι μία μεγαλύτερη δόση. Αλλά, αν συμβαίνει αυτό, τότε δεν υπάρχει λογικά στο δόγμα τους κανένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταματήσουν οι προσπάθειες εξίσωσης.

Αν κάποιος έχει ήδη φτάσει σε ένα βαθμό ανισότητας που πρέπει να θεωρείται αρκετά χαμηλός και πέρα από τον οποίο δεν είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε περαιτέρω μέτρα προς την εξίσωση, είναι απλώς θέμα προσωπικών κρίσεων αξίας, αρκετά αυθαίρετων, διαφορετικών σε διαφορετικούς ανθρώπους και διαφοροποιούμενες στο πέρασμα του χρόνου. Καθώς αυτοί οι υπερασπιστές της εξίσωσης εκτιμούν την κατάσχεση και την «ανακατανομή» ως πολιτική που βλάπτει μόνο μια μειονότητα – δηλαδή εκείνους που θεωρούν ότι είναι «υπερβολικά» πλούσιοι, και ωφελούν το υπόλοιπο (την πλειοψηφία) του λαού, δεν μπορούν να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε αξιόπιστο επιχείρημα όσων ζητούν περισσότερη από αυτήν την φερόμενη ωφέλιμη πολιτική.

Εφόσον παραμείνει οποιοσδήποτε βαθμός ανισότητας, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι τον οποίων ο φθόνος ασκεί πιέσεις για τη συνέχιση της πολιτικής εξίσωσης. Τίποτα δεν μπορεί να προωθηθεί ενάντια στο συμπέρασμά τους: αν η ανισότητα του πλούτου και των εισοδημάτων είναι κακή, δεν υπάρχει κανένας λόγος να την καταδεχτούμε σε οποιοδήποτε βαθμό, όσο χαμηλή και να είναι. Η εξίσωση δεν πρέπει να σταματήσει προτού εξαλείψει πλήρως τον πλούτο και τα εισοδήματα όλων των ατόμων.

Κλείνοντας

Το ιστορικό της φορολόγησης των κερδών, των εισοδημάτων και των κτημάτων σε όλες τις χώρες δείχνει σαφώς ότι, μόλις υιοθετηθεί η αρχή της εξίσωσης, δεν έχει νόημα να μπορέσει να ελεγχθεί η περαιτέρω πρόοδος της πολιτικής εξίσωσης. Εάν, κατά τη στιγμή της υιοθέτησης της δέκατης έκτης τροπολογίας, κάποιος είχε προβλέψει ότι κάποια χρόνια αργότερα η εξέλιξη του φόρου εισοδήματος θα φθάσει στο ύψος που έχει πραγματικά επιτευχθεί στην εποχή μας, οι υποστηρικτές της τροπολογίας θα τον αποκαλούσαν τρελό.

Είναι βέβαιο ότι μόνο μια μικρή μειονότητα στο Κογκρέσο θα αντιτασσόταν σοβαρά στην περαιτέρω όξυνση του προοδευτικού στοιχείου στις κλίμακες φορολογικών συντελεστών αν μια τέτοια όξυνση προτασσόταν από τη διοίκηση ή από έναν σύμβουλο που επιθυμεί να ενισχύσει τις πιθανότητες επανεκλογής του. Γιατί, υπό την κυριαρχία των διδασκαλιών των σύγχρονων ψευδοοικονομολόγων, όλοι οι έστω και λίγο λογικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι πλήττονται από το απλό γεγονός ότι το δικό τους εισόδημα είναι μικρότερο από αυτό των άλλων ανθρώπων και ότι δεν είναι κακή πολιτική η κατάσχεση αυτής της διαφοράς.

Δεν υπάρχει καμία χρησιμότητα στο να ξεγελάμε τους εαυτούς μας. Η σημερινή φορολογική μας πολιτική κατευθύνεται προς την πλήρη εξίσωση του πλούτου και των εισοδημάτων και επομένως προς τον σοσιαλισμό. Η τάση αυτή μπορεί να αντιστραφεί μόνο από τη γνώση του ρόλου που διαδραματίζουν το κέρδος και η ζημία και η προκύπτουσα ανισότητα του πλούτου και των εισοδημάτων στη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν ότι η συσσώρευση πλούτου από την επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η αιτία της βελτίωσης του δικού τους βιοτικού επιπέδου και αντιστρόφως. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν είναι κακές αλλά και η αιτία και το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι ίδιοι απολαμβάνουν όλες τις ανέσεις των οποίων η απόλαυση ονομάζεται «αμερικανικός τρόπος ζωής».

***

  • Άρθρο του Ludwig von Mises στο μηνιαίο περιοδικό Freeman, τεύχος Μαΐου, 1955

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα: