60 χρόνια από την επανάσταση του Φιντέλ Κάστρο: Τι έχει να επιδείξει η Κούβα;

0
815
Κούβα
Hospital Clínico Quirúrico στην Αβάνα

είναι δύσκολο να μην δεχτούμε μια ζοφερή εικόνα για το πώς ζούσαν οι Κουβανοί τα τελευταία 60 χρόνια. Ο δρόμος που δεν πήρε η Κούβα, ο οποίος θα ήταν χωρίς την επανάσταση, είναι αυτός στον οποίο η χώρα θα ήταν πιο υγιής και πλουσιότερη από ό,τι τώρα

Αρχική δημοσίευση: Δεκέμβριος 2018
του Vincent Geloso

Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής

Εισαγωγή

Η 1η Ιανουαρίου θα σηματοδοτήσει 60 χρόνια από την κατάληψη της εξουσίας από τον Φιντέλ Κάστρο. Πώς αξιολογούμε αυτή τη μακρά περίοδο, ειδικά από την οπτική γωνία του μέσου Κουβανού πολίτη; Το γεγονός ότι η Κούβα ήταν μια από τις πλουσιότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής κατά τη διάρκεια της επανάστασης του Κάστρο και τώρα πλέον μία από τις φτωχότερες πρέπει να απαντά στο ερώτημα. Ωστόσο, οι Κουβανοί είναι σημαντικά πιο υγιείς από όσο θα περίμενε κανείς: το προσδόκιμο ζωής είναι αρκετά υψηλό, ενώ η παιδική θνησιμότητα είναι αρκετά χαμηλή για μια χώρα τόσο φτωχή. Η Κούβα έχει επίσης υψηλά ποσοστά αλφαβητισμού σε σχέση με την υπόλοιπη Λατινική Αμερική.

Τα τελευταία γεγονότα αποτέλεσαν τη βάση πολλών επαίνων που συσσωρεύτηκαν στο καθεστώς του Κάστρο από μεγάλο αριθμό μελετητών, εμπειρογνωμόνων της δημόσιας υγείας, πολιτικών και ειδικών. Σε αυτούς τους επαίνους, η ευθύνη για την φαινομενική φτώχεια της χώρας απλώς μετατοπίζεται στο αμερικανικό εμπορικό εμπάργκο. Κάποιοι μάλιστα υποδεικνύουν ότι πρέπει να βρούμε τρόπους για να υιοθετήσουμε το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Κούβας χωρίς να υποθέσουμε την κατάχρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επέβαλε το καθεστώς στον πληθυσμό του (δηλαδή να εφαρμόσουμε «σωστά» τον σοσιαλισμό). Ακόμα κι έτσι, οι απόψεις χωρίζονται στο ποια κρίση πρέπει να κάνουμε για τον Φιντέλ Κάστρο.

Δεν πρέπει να χωριστούν, για τρεις λόγους. Πρώτον είναι ότι υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι, ενώ δεν βοήθησε, το εμπορικό εμπάργκο δεν μπορεί να εξηγήσει τη σχετική φτώχεια της Κούβας. Το δεύτερο είναι ότι η ικανότητα του καθεστώτος να βελτιώνει την υγεία είναι υπερεκτιμημένη. Το τρίτο και το σημαντικότερο είναι ότι τα εργαλεία της δικτατορίας με μεγάλη βαρύτητα είναι αρκετά κατάλληλα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της υγείας, παρόλο που αυτό συμβαίνει με υψηλό κόστος.

Οικονομική ανάπτυξη στην Κούβα από το 1959

Μια περιστασιακή ματιά στις πηγές δεδομένων ανοικτής πρόσβασης, όπως είναι οι Δείκτες Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Τράπεζας, δείχνει ότι τα εισοδήματα της Κούβας βάλτωναν σταδιακά από το 1959 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν η Κούβα έπεσε σε βαθιά ύφεση μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Παρόλο που υπήρξε κάποια αύξηση από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι χαμηλότερο από το μέσο επίπεδο στη Λατινική Αμερική.

Δεδομένου ότι η πιο συντηρητική εκτίμηση της οικονομικής ευημερίας της Κούβας την τοποθετεί ως μία από τις πλουσιότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής στη δεκαετία του 1950 (και ίσως πλουσιότερη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν εμπιστεύεστε άλλους οικονομικούς ιστορικούς), αυτό θα πρέπει να αρκεί για να δείξει ότι τα αποτελέσματα της επανάστασης είναι σημαντικά. Ωστόσο, οι αιτίες της στασιμότητας δεν μπορούν να αποδοθούν πλήρως στον Κάστρο. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες, όπως το αμερικανικό εμπορικό εμπάργκο. Πρέπει να ξεμπλέξουμε τους παράγοντες. Διαφορετικά, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι, ενώ είναι αληθή, τα γεγονότα που αναφέρθηκαν παραπάνω προέρχονται από αμερικανική δράση και όχι από πολιτικές της Κούβας.

Ευτυχώς, οι πρόσφατες έρευνες που παρήγαγαν οι Hugo Jales, Thomas Kang, Guilherme Stein και Felipe Garcia Ribeiro και δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό The World Economy έχουν αποσαφηνίσει αυτούς τους παράγοντες. Διαπίστωσαν ότι το εμπορικό εμπάργκο δεν αρκεί για να εξηγήσει την οικονομική απόκλιση της Κούβας από το 1959. Πρώτον, δεν βρίσκουν ισχυρό αντίκτυπο στο κατά κεφαλήν εισόδημα του πλήρους εμπάργκο του 1962, μολονότι ενδέχεται να υπήρχαν αποτελέσματα του μερικού εμπάργκο που προηγήθηκε.

Δεύτερον, διαπιστώνουν ότι, όταν η Σοβιετική Ένωση άρχισε να αυξάνει τις επιδοτήσεις στο καθεστώς τη δεκαετία του ’70 (αγοράζοντας ζάχαρη πάνω από τις παγκόσμιες τιμές), αυτό μετρίασε τις δυσμενείς επιπτώσεις. Τέλος, προσπαθούν να απομονώσουν τα αποτελέσματα εξετάζοντας το τέλος των ρωσικών επιδοτήσεων κατά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και διαπιστώνοντας ότι ενώ το εμπάργκο είχε αποτέλεσμα, το εύρος του ήταν μικρότερο από αυτό της ίδιας της επανάστασης.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι τα συμπεράσματα του Jales και των συνεργατών του είναι πιθανώς μετριοπαθή επειδή βασίζονται σε υποθέσεις που εμπιστεύονται τις στατιστικές εθνικού εισοδήματος που παράγει η Κούβα, ενώ πολλοί οικονομολόγοι και οικονομικοί ιστορικοί είναι σκεπτικοί για τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται ορισμένοι αριθμοί. Εάν υπάρχουν σφάλματα στους αριθμούς, θα καταστήσουν το συμπέρασμα ισχυρότερο.

Τα αποτελέσματα για την υγεία είναι υπερεκτιμημένα

Το 1959, η Κούβα δεν ήταν μόνο μία από τις πλουσιότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής, ήταν επίσης μία από τις πιο υγιείς. Είχε υψηλό επίπεδο προσδόκιμου ζωής κατά τη γέννηση και σχετικά χαμηλό ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας. Κατά συνέπεια, η Κούβα βελτιώθηκε από μια ήδη αρκετά καλή βάση. Ωστόσο, πολλοί ερευνητές έχουν επισημάνει σημαντικές αποκλίσεις στα δεδομένα που αφορούν την παιδική θνησιμότητα. Έχουν δείξει ότι οι γιατροί συχνά ανακατατάσσουν τους πρώιμους νεογνικούς θανάτους (πριν από την 7η ημέρα της ζωής) ως καθυστερημένους εμβρυϊκούς θανάτους (πριν από τη γέννηση). Επειδή οι καθυστερημένοι θάνατο εμβρύου δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της βρεφικής θνησιμότητας, ενώ οι πρώιμοι νεογνικοί θάνατοι υπολογίζονται, αυτή η αναταξινόμηση μειώνει τεχνητά το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας. Οι δημογράφοι έχουν επίσης παρατηρήσει αυτή την αναταξινόμηση στη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 1970, όταν η βρεφική θνησιμότητα φάνηκε να αυξάνεται.

Αυτός ο τύπος αναταξινόμησης έχει επίσης επίδραση στο μετρούμενο προσδόκιμο ζωής, επειδή οι καθυστερημένοι εμβρυϊκοί θάνατοι δεν υπολογίζονται στους πίνακες ζωής που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του προσδόκιμου ζωής κατά τη γέννηση. Στην έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα με τους Gilbert Berdine και Benjamin Powell στην Health Policy & Planning, δείχνουν ότι στην Κούβα η πρακτική αυτή μείωσε το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση για άνδρες κάπου μεταξύ 0,22 και 0,55 έτη.

Επιπλέον, οι γιατροί πιέζουν επίσης τις γυναίκες να κάνουν εκτρώσεις εάν πιστεύουν ότι οι εγκυμοσύνες είναι επικίνδυνες (και μερικές φορές εκτελούν αμβλώσεις χωρίς συγκατάθεση). Επειδή οι Κουβανοί γιατροί τιμωρούνται, όταν τα αποτελέσματα υγείας είναι φτωχά, έχουν ισχυρά κίνητρα για να το κάνουν. Αυτό εξηγεί γιατί η Κούβα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αμβλώσεων στον κόσμο. Αλλάζει επίσης τα στοιχεία για το προσδόκιμο ζωής. Εάν μόνο το 5% των αμβλώσεων στην Κούβα εκτελούνται σε μη πρόθυμες μητέρες (μια χαμηλή εκτίμηση που δίνεται σε εθνογραφικές μελέτες) για να αποφευχθούν οι γεννήσεις που θα είχαν οδηγήσει σε θάνατο των βρεφών, τα αποτελέσματα θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση μεταξύ 1,46 και 1,79 ετών προσδόκιμο ζωής ανδρών κατά τη γέννηση.

Στην ίδια έρευνα, υποστηρίζω επίσης ότι η σχετική φτώχεια της Κούβας έχει παράδοξα αποτελέσματα στα αποτελέσματα της υγείας. Για παράδειγμα, οι Κουβανοί δεν έχουν την πολυτέλεια να αγοράζουν αυτοκίνητα (των οποίων η εισαγωγή είναι περιορισμένη ούτως ή άλλως). Έτσι, οδηγούν λιγότερο, γεγονός που εξηγεί γιατί η Κούβα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ιδιοκτησίας αυτοκινήτων στη Λατινική Αμερική. Η λιγότερη οδήγηση σημαίνει επίσης ότι είναι λιγότερο πιθανό να πεθάνουν σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Στη Βραζιλία, της οποίας το ποσοστό ιδιοκτησίας αυτοκινήτων είναι οκτώ φορές μεγαλύτερο από αυτό της Κούβας, οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα αφαιρούν 0,8 χρόνια από το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση για τους άνδρες.

Η επίδραση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι το κουβανέζικο καθεστώς παρέχει με δελτία πολλά είδη όπως το αλάτι και τα τσιγάρα. Έτσι, ορισμένα από τα αποτελέσματα της Κούβας για την υγεία είναι τυχαία αποτελέσματα της πολιτικής της για τη φτώχεια και δεν έχουν σχέση με την πολιτική υγείας.

Τέλος, μαζί με τον Jamie Bologna Pavlik, δείχνω επίσης ότι μέσα στα πρώτα 15 χρόνια της επανάστασης, η παιδική θνησιμότητα αυξήθηκε σε σχέση με αυτή που θα ήταν χωρίς την επανάσταση. Μερικοί άνθρωποι σημειώνουν ότι οι βελτιώσεις στην παιδική θνησιμότητας συνέβησαν μετά το 1970 και ότι υπήρξε μια μακρά παύση από μια προηγούμενη πτωτική τάση που κράτησε μέχρι το 1960. Αυτό σημαίνει ότι από το 1960 έως το 1970 υπήρξε μια διακοπή της τάσης, η οποία, παρεμπιπτόντως δεν υπήρχε σε συγκρίσιμες χώρες. Αυτή η παύση, βρήκαμε, σημαίνει ότι ένα επιπλέον 33.000 βρεφών πέθαναν μεταξύ του 1959 και του 1974 λόγω της επανάστασης του Κάστρο.

Ο εξαναγκασμός είναι σημαντικό στοιχείο

Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και μετά την προσαρμογή για τις παραποιήσεις του καθεστώτος, η Κούβα παραμένει υπεραποδοτική και η αρχική δυσμενή επίδραση της επανάστασης ξεθώριασε καθώς η χώρα άρχισε να αυξάνει τα αποτελέσματα στην υγείας. Από την άποψη αυτή, είναι σημαντικό να σημειωθεί κάτι κρίσιμο: οι περισσότερες κομμουνιστικές χώρες τα πήγαιναν καλά στις μετρήσεις για την υγεία. Για παράδειγμα, στη Σοβιετική Ένωση, το προσδόκιμο ζωής και το ύψος (ένας βασικός δείκτης της διατροφής) αυξήθηκαν μέχρι τη δεκαετία του 1970, έτσι ώστε οι Ρώσοι ήταν καλύτερα από ό,τι πριν από το τέλος του τσαρισμού. Τα ποσοστά αλφαβητισμού ήταν επίσης υψηλότερα. Υπάρχουν παρόμοια στοιχεία για χώρες της Ανατολικής Ευρώπης υπό σοβιετική κυριαρχία.

Γιατί όμως; Επειδή οι άρχοντες έχουν κίνητρο να βελτιώσουν αυτά τα αποτελέσματα, καθώς εδραιώνουν τη θέση τους στην εξουσία. Πρώτα απ’ όλα, η εκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσηλυτισμό, και έχει χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Είναι αλήθεια ότι οι Κουβανοί είναι πλέον περισσότερο εγγράμματοι από ό,τι το 1959, αλλά διαβάζουν πληροφορίες πολύτιμες για την επιβίωση του καθεστώτος. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για την υγειονομική περίθαλψη. Οι Κουβανοί γιατροί είναι επίσης μέλη του στρατού και αναμένεται να αναφέρουν τα πάντα για τους ασθενείς τους. Κατά συνέπεια, αποτελούν την πρώτη γραμμή συλλογής πληροφοριών για το καθεστώς και, ως εκ τούτου, ένα βασικό εργαλείο για την ικανότητα του καθεστώτος να συνεχίσει στην εξουσία. Τα βαρέα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι δικτάτορες για να διατηρήσουν τον εαυτό τους στην εξουσία προκαλούν τυχαία βελτίωση των αποτελεσμάτων στην υγεία.

Επιπλέον, οι δικτάτορες είναι επίσης κοινωνικοί σχεδιαστές και, όπως όλοι οι κοινωνικοί σχεδιαστές, είναι αρκετά καλοί στην επίλυση των μονοδιάστατων προβλημάτων. Για παράδειγμα, είναι αρκετά καλοί στο να βελτιώσουν έναν δείκτη (τον οποίο στη συνέχεια προβάλουν στη διεθνή σκηνή), επειδή αναγκάζονται να διαθέσουν πόρους για το σκοπό αυτό. Ωστόσο, όλα έρχονται με συμβιβασμούς.

Το κόστος της εστίασης του καθεστώτος Castro στην παιδική θνησιμότητα είναι ότι τα άλλα στατιστικά για την υγεία επιδεινώνονται. Για παράδειγμα, η Κούβα έχει πολύ υψηλότερο ποσοστό μητρικής θνησιμότητας και η κατάταξή της στο προσδόκιμο ζωής που έχει διορθωθεί για τις αναπηρίες (προσαρμογή για ασθένειες που επηρεάζουν τους ενήλικες) είναι αρκετά διαφορετική από την μη προσαρμοσμένη μορφή της (η οποία επιβαρύνει σημαντικά την επιβίωση των βρεφών).

Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτά είναι οικονομικά κοστοβόρα, διότι το καθεστώς αποδίδει σχεδόν 11% του ΑΕΠ στην υγειονομική περίθαλψη και οι γιατροί αποτελούν περίπου το 1% του εργατικού δυναμικού. Αυτοί είναι πόροι που δεν διατίθενται σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Καμία άλλη χώρα στη Λατινική Αμερική δεν διαθέτει τόσους πόρους, ούτε καν εκείνες που ξεπερνούν την Κούβα όσον αφορά τα αποτελέσματα.

Συμπέρασμα

Μόλις ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι δύσκολο να μην δεχτούμε τη ζοφερή εικόνα για το πώς ζούσαν οι Κουβανοί τα τελευταία 60 χρόνια. Ο δρόμος που δεν πήρε η Κούβα, ο οποίος θα ήταν χωρίς την επανάσταση, είναι αυτός στον οποίο η χώρα θα ήταν πιο υγιής και πλουσιότερη από ό,τι τώρα. Αυτή η άρνηση της ανθρώπινης άνθισης κάνει την Κούβα ίδια με κάθε άλλο κομμουνιστικό καθεστώς, και έτσι το καθεστώς αξίζει μόνο περιφρόνηση.

***

Ο Vincent Geloso είναι αναπληρωτής καθηγητής οικονομικών στο Bates College. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στην Οικονομική Ιστορία από το London School of Economics.
Δημοσιευμένο αρχικά στο American Institute for Economic Research
Περισσότερες φωτογραφίες από νοσοκομείο της Κούβας εδώ

 

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.