Από που προέρχεται η ιδέα ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα αυτο-χρηματοδοτούνται;

0
171
ελλείμματα
Δεξιά: Michal Kalecki, αριστερά: John Meynard Keynes

Σε αντίθεση με τους υποστηρικτές της σύγχρονης νομισματικής θεωρίας, τα ελλείμματα δεν αυξάνουν τις αποταμιεύσεις, και τα δημοσιονομικά ελλείμματα και το δημόσιο χρέος θα έχουν σημασία και θα έχουν άσχημη σημασία, όταν το πλεόνασμα αποταμίευσης προέρχεται από τον παραγκωνισμό του ιδιωτικού τομέα ως αποτέλεσμα μιας αποδυναμωμένης οικονομίας

του Antony P. Mueller
Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής

Εισαγωγή

Πολλοί πιστεύουν ότι ο ισχυρισμός ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα δεν έχουν σημασία προέρχεται από τον John Maynard Keynes, τον Άγγλο οικονομολόγο ο οποίος πρότεινε την πολιτική ελλειμματικών δαπανών. Ωστόσο, ο Keynes τάχθηκε υπέρ ενός ισορροπημένου προϋπολογισμού μακροπρόθεσμα. Τα ελλείμματα προορίζονταν για την αναζωογόνηση της οικονομίας σε ύφεση, ενώ ο χρόνος άνθησης πρέπει να χρησιμεύει για την αντιστροφή του ελλείμματος και την επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος. Η προέλευση της θέσης ότι τα ελλείμματα δεν έχουν σημασία δεν βρίσκεται στον Keynes αλλά στον Michal Kalecki. Η θεωρία του είχε μεγάλη επιρροή στην αναπτυξιακή πολιτική.

Ωστόσο, ενώ πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν εγκαταλείψει αυτήν την αποτυχημένη προσέγγιση και έχουν στραφεί σε υγιείς οικονομικές πολιτικές, το αντίθετο συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ, η θεωρία του Michal Kalecki επανήλθε μεταμφιεσμένη ως «σύγχρονη νομισματική θεωρία» (ΜΜΤ). Το μήνυμα αυτής της θεωρίας είναι ότι τα ελλείμματα δεν έχουν σημασία και γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη στους νέους δημοκρατικούς σοσιαλιστές της Αμερικής.

Η θέση του Kalecki

Λίγοι συγγραφείς άσκησαν μια πιο καταστροφική επιρροή στην οικονομική πολιτική από τον Michal Kalecki (1899-1970). Αυτός ο μαρξιστής οικονομολόγος προετοίμασε τις θεωρητικές βάσεις για την επέκταση των κρατικών δαπανών, ιδιαίτερα στις χώρες του τρίτου κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα από την κεϋνσιανή θεωρία της συνολικής ζήτησης, το μοντέλο Kalecki υποθέτει ότι οι ελλειμματικές δαπάνες είναι αυτοχρηματοδοτούμενες. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι θεωρίες του Michal Kalecki βρήκαν μια ευρεία απήχηση μεταξύ των οικονομολόγων και των πολιτικών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ενώ κατά την Κεϋνσιανή άποψη, η εθνική κατανάλωση αποτελεί μέρος της συνολικής ζήτησης μαζί με τις επενδύσεις, τις κρατικές δαπάνες και τις καθαρές εξαγωγές, η θεωρία του Kalecki διαφοροποιεί την κατανάλωση των καπιταλιστών, η οποία εξαρτάται από τα κέρδη, και την κατανάλωση των εργαζομένων, η οποία εξαρτάται από τους μισθούς .

Με βάση τη μαρξιστική δήλωση ότι ο καπιταλισμός είναι μια ταξική κοινωνία που σχηματίζεται μόνο από τους καπιταλιστές και τους εργαζόμενους, η μακροοικονομική θεωρία του Kalecki ορίζει το εθνικό εισόδημα ως το εισόδημα των καπιταλιστών υπό μορφή κερδών και των εσόδων των εργαζομένων, τα οποία συνίστανται σε μισθούς. Η υπόθεση Kalecki λέει ότι οι εργαζόμενοι καταναλώνουν όλο το εισόδημά τους και επομένως έχουν ένα οριακό ποσοστό κατανάλωσης 1 και ένα ποσοστό αποταμίευσης 0. Κάθε ποσό πρόσθετου εισοδήματος που πηγαίνει στους εργαζόμενους με τη μορφή μισθών λήγει ως καταναλωτική δαπάνη.

Καθώς όλο το εισόδημά τους δαπανάται για κατανάλωση, οι εργαζόμενοι δεν έχουν αποταμιεύσεις. Κατά λογική συνέπεια του ορισμού κατά τον οποίο το εθνικό εισόδημα αποτελείται από κέρδη και αμοιβές, το μοντέλο του Kalecki δηλώνει ότι το κέρδος των καπιταλιστών είναι η διαφορά μεταξύ του εθνικού εισοδήματος και των μισθών.

Επειδή όλη η κατανάλωση των εργαζομένων ισούται με τους μισθούς τους, οι επενδύσεις και η κατανάλωση του καπιταλιστή παραμένουν ως υπολείμματα και καθορίζουν τα κέρδη των καπιταλιστών. Με άλλα λόγια: τα κέρδη καθορίζονται από την επένδυση των καπιταλιστών και την κατανάλωσή τους. Ο οικονομολόγος Joan Robinson, ένας φίλος τόσο του Keynes όσο και του Kalecki, συνόψισε τη θεωρία Kalecki στη φράση «οι εργαζόμενοι ξοδεύουν αυτό που λαμβάνουν και οι καπιταλιστές παίρνουν αυτό που ξοδεύουν».

Με την επέκταση του μοντέλου, εισάγοντας τις κυβερνητικές δαπάνες, τους φόρους και τις καθαρές εξαγωγές, ο Kalecki ορίζει την ιδιωτική αποταμίευση με τον ίδιο τρόπο όπως το βασικό κεϋνσιανό μοντέλο, ως το τμήμα των εσόδων που αφήνεται μετά τους φόρους και την κατανάλωση. Επειδή η συνολική κατανάλωση αποτελείται από την κατανάλωση καπιταλιστών και την κατανάλωση των εργαζομένων, η ιδιωτική αποταμίευση μαζί με το εμπορικό πλεόνασμα και το έλλειμμα του δημοσίου προϋπολογισμού ισούνται με τις επενδύσεις.

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι επιχειρηματικές επενδύσεις δημιουργούν ως αντιστάθμισή τους ιδιωτικές αποταμιεύσεις, και αυτό συμβαίνει και με το δημοσιονομικό έλλειμμα. Η επένδυση από τους καπιταλιστές και το έλλειμμα της κυβέρνησης δημιουργούν αυτομάτως τις αποταμιεύσεις για τη χρηματοδότηση αυτών των δαπανών. Στην πεμπτουσία του, το μακροοικονομικό μοντέλο Kalecki λέει ότι ένα δημοσιονομικό έλλειμμα δημιουργεί τη δική του αποταμίευση για να χρηματοδοτήσει τον εαυτό του. Όσο υψηλότερο είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αποταμίευση.

Μια πρόσθετη πτυχή του μοντέλου Kalecki αναφέρεται στον εξωτερικό τομέα. Η έκθεση του μοντέλου ευνοεί μια μερκαντιλιστική πολιτική επίτευξης εμπορικού πλεονάσματος. Διαφορετικά από την άποψη ότι το εμπορικό πλεόνασμα είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής εγχώριας αποταμίευσης, το μοντέλο Kalecki λέει ότι, όπως και το έλλειμμα του προϋπολογισμού, το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξάνει τις εθνικές αποταμιεύσεις.

Οικονομική πολιτική

Ενώ ο Karl Marx έχει υπηρετήσει ως προμηθευτής πολιτικών συνθημάτων, ο οικονομολόγος Michal Kalecki έχει παράσχει τις κατευθυντήριες γραμμές για την πραγματική πολιτική σε πολλά μέρη του κόσμου. Η θεωρία του έχει χρησιμεύσει για να δικαιολογήσει τα λάθη που έχουν μολύνει τις αναπτυξιακές πολιτικές από τη δεκαετία του 1950. Οι οπαδοί των μακροοικονομικών του Kalecki έχουν προωθήσει πολιτικές συστηματικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειές τους για το δημόσιο χρέος και τη σταθερότητα των τιμών. Έχουν προωθήσει μια πολιτική ακατέργαστων ποσοτικών επενδύσεων που έχει οδηγήσει σε μαζική σπατάλη κεφαλαίων και σε υψηλό πληθωρισμό.

Οι οπαδοί του μοντέλου ανάπτυξης Kalecki προώθησαν μια πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών, η οποία παρεμπόδισε την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα, ιδίως στη Λατινική Αμερική, όπου αυτή η συλλογιστική είναι ακόμα στη μόδα. Καθώς το μακροοικονομικό μοντέλο του Kalecki προωθεί τον κρατικό καπιταλισμό, η υιοθέτηση αυτού του μοντέλου ήταν επίσης ζωτικής σημασίας για να καταστεί ο τρίτος κόσμος μια εστία διαφθοράς. Ένας περίεργος συνδυασμός των δογμάτων του Keynes και του Kalecki οδήγησε σε αναπτυξιακές καταστροφές, όταν τα δημοσιονομικά ελλείμματα συνδυάζονται με κίνητρα για ιδιωτική μαζική κατανάλωση. Με μια μικρή υπερβολή, μπορεί κανείς να πει ότι ο Michal Kalecki είναι ο πατέρας του σύγχρονου κρατικού καπιταλισμού στον τρίτο κόσμο και επομένως των κακών που έρχονται με αυτό το σύστημα διακυβέρνησης.

Τα οικονομικά του Kalecki ευνοούν τις επενδύσεις με καθαρά ποσοτικούς όρους, διότι αυτή η θεωρία υποστηρίζει ότι με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο τα δημοσιονομικά ελλείμματα δημιουργούν τη δική τους χρηματοδότηση, οι επενδύσεις συνεπάγονται αυτόματα υψηλότερα έσοδα. Καθώς οι καπιταλιστές στο σύστημα δημιουργούν αυτόματα το επίπεδο κέρδους και κατανάλωσης κατά την επένδυση, απεικονίζονται ως παρασιτικοί. Ως εκ τούτου, η επενδυτική λειτουργία πρέπει να αφαιρεθεί από τον καπιταλιστή στον ιδιωτικό τομέα και να μεταφερθεί στο κράτος.

Τα μακροοικονομικά του Kalecki ευνοούν τον κρατικό καπιταλισμό ως ένα σύστημα που θα τρέξει τα δημοσιονομικά ελλείμματα, θα προωθήσει την κατανάλωση και θα μεταφέρει την επενδυτική λειτουργία μακριά από τα ιδιωτικά χέρια στο κράτος. Όταν το κράτος ενεργεί ως επιχειρηματίας, δεν είναι πλέον οι καπιταλιστές που παίρνουν αυτό που κερδίζουν ως κέρδος. Το κράτος παίρνει τώρα αυτό που δαπανά ως δημόσια έσοδα. Όπως εξηγεί ο Kalecki:

«Το έλλειμμα του προϋπολογισμού χρηματοδοτείται πάντοτε από μόνο του – δηλαδή, η άνοδος του προκαλεί πάντα μια τέτοια αύξηση των εισοδημάτων και των αλλαγών στη διανομή τους, ώστε α προκύπτουν επαρκείς αποταμιεύσεις για τη χρηματοδότησή του […] Με άλλα λόγια, οι καθαρές αποταμιεύσεις είναι πάντα ίσες με το έλλειμμα του προϋπολογισμού συν τις καθαρές επενδύσεις […] Οποιοδήποτε επίπεδο ιδιωτικών επενδύσεων και δημοσιονομικό έλλειμμα θα παράγουν πάντα ίσο ποσό αποταμίευσης για τη χρηματοδότηση αυτών των δύο στοιχείων».

 

Το σύστημα του κρατικού καπιταλισμού βρίσκεται σε μόνιμη ανάγκη για ρευστότητα και η θεωρία Kalecki προσφέρει τη δικαιολογία για την εκτέλεση υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Ωστόσο, η υπόσχεση ότι τα ελλείμματα αυτά θα χρηματοδοτηθούν μέσω υψηλότερων αποταμιεύσεων δεν έχει εκπληρωθεί ποτέ. Αντ’ αυτού, οι χώρες που ακολούθησαν το μοντέλο Kalecki υπέφεραν από χρόνιο στασιμοπληθωρισμό και παραμένουν κολλημένες στην υπο-ανάπτυξη της παγίδας του μέσου εισοδήματος.

Σύγχρονη νομισματική θεωρία

Χρησιμοποιώντας ένα παρόμοιο σύνολο εξισώσεων όπως στο μοντέλο του Kalecki, σύμφωνα με το οποίο η ιδιωτική αποταμίευση χρηματοδοτεί αυτόματα το έλλειμμα του προϋπολογισμού της κυβέρνησης, οι υποστηρικτές της σύγχρονης νομισματικής θεωρίας έχουν γίνει εξέχοντες υποστηρικτές των ελλειμματικών δαπανών ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης. Το σύνθημα ότι τα ελλείμματα δεν έχουν σημασία και ότι οι κυβερνητικές δαπάνες δεν έχουν όρια είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο σε εκείνους που ευνοούν περισσότερο το κράτος, τον πόλεμο και την δημόσια πρόνοια.

Οι εκπρόσωποι της σύγχρονης νομισματικής θεωρίας (ΜΜΤ – Modern Monetary Theory) υποστηρίζουν ότι η αιτιώδης συνάφεια είναι ότι το έλλειμμα του δημόσιου τομέα μετατρέπεται σε πλεόνασμα αποταμιεύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Υπό την προϋπόθεση ενός ισοσκελισμένου εξωτερικού λογαριασμού, η κεντρική εξίσωση της θεωρίας αυτής λέει ότι ένα έλλειμμα του δημοσίου τομέα συνεπάγεται πλεόνασμα αποταμίευσης στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι έγκυρο επιχείρημα. Τα μαθηματικά δεν μπορούν να πουν τίποτα για την κατεύθυνση της αιτιότητας.

Το σύνολο των εξισώσεων παρέχει λογικές περιπλοκές, όπως όταν οι εξαγωγές ισούνται με τις εισαγωγές, ένα έλλειμμα προϋπολογισμού συνεπάγεται πλεόνασμα στον ιδιωτικό τομέα. Η κεντρική εξίσωση δεν αναφέρει τίποτα για το συνολικό απόλυτο μέγεθος των μεταβλητών και επομένως για το ύψος των ανισορροπιών στους υποτομείς. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αιτιώδης συνάφεια δεν είναι ένα μαθηματικό ζήτημα, αλλά ένα ζήτημα οικονομικής ανάλυσης και, επίσης, το πώς το έλλειμμα του προϋπολογισμού επηρεάζει το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας δεν είναι μαθηματικό, αλλά οικονομικό ζήτημα.

Η εξίσωση υποστηρίζει ότι, όταν το δημόσιο χρέος έχει φέρει την οικονομία στα γόνατα της, έχει προκύψει με ένα πλεόνασμα αποταμίευσης στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, το πλεόνασμα αυτό δεν προκύπτει από την αύξηση των αποταμιεύσεων, αλλά από τη μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων. Το πλεόνασμα αποταμίευσης που αγκαλιάζουν οι υποστηρικτές του MMT είναι η συνέπεια της μείωσης των ιδιωτικών επενδύσεων. Η μείωση των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο, σημαίνει ότι η οικονομία βρίσκεται στο δρόμο προς τη στασιμότητα και την παρακμή.

Σε αντίθεση με τους υποστηρικτές της σύγχρονης νομισματικής θεωρίας, τα ελλείμματα δεν αυξάνουν τις αποταμιεύσεις, και τα δημοσιονομικά ελλείμματα και το δημόσιο χρέος θα έχουν σημασία και θα έχουν άσχημη σημασία, όταν το πλεόνασμα αποταμίευσης προέρχεται από τον παραγκωνισμό του ιδιωτικού τομέα ως αποτέλεσμα μιας αποδυναμωμένης οικονομίας.

Συμπέρασμα

Τα μαθηματικά χωρίς το κατάλληλο οικονομικό περιεχόμενο μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές παρανοήσεις με καταστροφικές συνέπειες. Ο Keynes, ο Kalecki και οι υποστηρικτές της σύγχρονης νομισματικής θεωρίας χρησιμοποιούν ένα σύνολο υποθέσεων, αναδιατάσσουν τις μεταβλητές και συμπεραίνουν την αιτιότητα για να αποδείξουν το επιχείρημά τους, το οποίο συχνά έχει καθαρά ιδεολογικό χαρακτήρα. Η Κεϋνσιανή θεωρία του πολλαπλασιαστή, η θεωρία Kalecki ότι οι καπιταλιστές κερδίζουν αυτό που ξοδεύουν και ότι όταν το κράτος ενεργεί ως καπιταλιστής το κράτος είναι που παίρνει αυτό που ξοδεύει και το σύνθημα των υποστηρικτών της σύγχρονης νομισματικής θεωρίας ότι τα ελλείμματα δεν έχουν σημασία, όλα πάσχουν από την κατάχρηση των αφηρημένων μαθηματικών εννοιών για πολιτικούς σκοπούς.

***

Ο Antony P. Mueller είναι καθηγητής οικονομικών στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο UFS της Βραζιλίας, όπου είναι επίσης ερευνητής στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Οικονομίας και Ανώτερος Συνεργάτης του Αμερικανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών. Ο Antony Mueller πήρε το διδακτορικό δίπλωμα στο οικονομικό μάθημα summa cum laude (με έπαινο) από το Πανεπιστήμιο Erlangen-Nuremberg της Γερμανίας. Υπήρξε Fulbright Scholar στις Ηνωμένες Πολιτείες και επισκέπτης καθηγητής στο Universidad Francisco Marroquin (UFM) στη Γουατεμάλα καθώς και μέλος του Γερμανικού ακαδημαϊκού προγράμματος ανταλλαγής DAAD. Ο Antony Mueller δημοσίευσε πρόσφατα το βιβλίο «Beyond the State and Politics. Capitalism for the New Millennium».
Δημοσιευμένο στο American Institute of Economic Research

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα: