Friedrich A. Hayek: Η Προσποίηση της Γνώσης

0
539
Επίφαση Γνώσης
Ο Φρίντριχ Χάγιεκ ήταν Αυστριακός οικονομολόγος, πανεπιστημιακός και φιλόσοφος, γνωστός για την υπεράσπιση του κλασικού φιλελευθερισμού.

Η αναγνώριση των ανυπέρβλητων ορίων στη γνώση θα έπρεπε πράγματι να διδάξει στον μελετητή της κοινωνίας ένα μάθημα ταπεινότητας, το οποίο πρέπει να τον προστατεύσει από το να γίνει συνεργός στη θανατηφόρα προσπάθεια του ανθρώπου να ελέγξει την κοινωνία

Του Friedrich A. Hayek The Pretense of Knowledge – Η διάλεξη του Friedrich A. Hayek που πραγματοποιήθηκε στην τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ οικονομικών στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, 11 Δεκεμβρίου 1974.)

Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής

Η ιδιαίτερη ευκαιρία αυτής της διάλεξης, σε συνδυασμό με το βασικό πρακτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οικονομολόγοι, έχουν κάνει την επιλογή του θέματος σχεδόν αναπόφευκτη. Από τη μια πλευρά, η πρόσφατη καθιέρωση του Βραβείου Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία με την οποία, κατά την άποψη του ευρύτερου κοινού, η οικονομία έχει απολαύσει κάποια από την αξιοπρέπεια και το κύρος των φυσικών επιστημών. Από την άλλη πλευρά, οι οικονομολόγοι καλούνται τώρα να προτείνουν πώς να απομακρύνουν τον ελεύθερο κόσμο από τη σοβαρή απειλή επιτάχυνσης του πληθωρισμού, κάτι που, ομολογουμένως, προκλήθηκε από πολιτικές τις οποίες η πλειοψηφία των οικονομολόγων συνέστησε και μάλιστα παρότρυνε κυβερνήσεις να συνεχίσουν. Πράγματι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία δικαιολογία να είμαστε περήφανοι: ως οικονομολόγοι προκαλέσαμε πολύ κακό.

Μου φαίνεται ότι αυτή η αποτυχία των οικονομολόγων να καθοδηγήσουν την πολιτική με μεγαλύτερη επιτυχία συνδέεται στενά με την τάση τους να μιμηθούν όσο το δυνατόν πιο στενά τις διαδικασίες των εξαιρετικά επιτυχημένων φυσικών επιστημών – μια προσπάθεια η οποία στον τομέα μας μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτα σφάλματα. Πρόκειται για μια προσέγγιση που έχει περιγραφεί ως «επιστημονική» στάση – μια στάση η οποία, όπως την καθόρισα περίπου τριάντα χρόνια πριν:

…είναι σίγουρα αντιεπιστημονική με την αληθινή έννοια της λέξης, καθώς περιλαμβάνει μια μηχανική και άκριτη εφαρμογή μοντέλων σκέψης σε πεδία διαφορετικά από εκείνα για τα οποία έχουν δημιουργηθεί.

Θέλω σήμερα να εξηγήσω πώς ορισμένα από τα σοβαρότερα σφάλματα της πρόσφατης οικονομικής πολιτικής είναι άμεση συνέπεια αυτού του επιστημονιστικού σφάλματος.

Η θεωρία που καθοδηγεί τη νομισματική και χρηματοπιστωτική πολιτική τα τελευταία τριάντα χρόνια και η οποία υποστηρίζω ότι είναι σε μεγάλο βαθμό προϊόν μιας τόσο λανθασμένης αντίληψης για το ποια είναι η σωστή επιστημονική διαδικασία, συνίσταται στον ισχυρισμό ότι υπάρχει ένας απλός θετικός συσχετισμός μεταξύ της συνολικής απασχόλησης και το μέγεθος της συνολικής ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών. Οδηγεί στην πεποίθηση ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε μόνιμα την πλήρη απασχόληση διατηρώντας τις συνολικές χρηματικές δαπάνες σε ένα κατάλληλο επίπεδο. Μεταξύ των διαφόρων θεωριών που προωθούνται για την αντιμετώπιση της εκτεταμένης ανεργίας, είναι μάλλον η μόνη για την υποστήριξη της οποίας μπορούν να προσκομιστούν ισχυρά ποσοτικά στοιχεία. Θεωρώ ωστόσο ότι είναι λανθασμένα και το να δράσουμε σύμφωνα με αυτά, όπως και γίνεται, θα ήταν πολύ επιβλαβές.

Αυτό με φέρνει στο κρίσιμο ζήτημα. Σε αντίθεση με τη θέση που υπάρχει στις φυσικές επιστήμες, στα οικονομικά και σε άλλους κλάδους που ασχολούνται με ουσιαστικά πολύπλοκα φαινόμενα, οι πτυχές των γεγονότων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις οποίες μπορούμε να λάβουμε ποσοτικά στοιχεία είναι αναγκαστικά περιορισμένες και μπορεί να μην περιλαμβάνονται και πολλές άλλες σημαντικές μεταβλητές. Ενώ στις φυσικές επιστήμες θεωρείται γενικά, για πιθανότατα βάσιμους λόγους, ότι οποιοσδήποτε σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τα παρατηρούμενα γεγονότα θα είναι ο ίδιος άμεσα παρατηρήσιμος και μετρήσιμος, στη μελέτη τέτοιων πολύπλοκων φαινομένων όπως η αγορά, τα οποία εξαρτώνται από τις ενέργειες πολλών άτομα, όλες οι περιστάσεις που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας, για λόγους που θα εξηγήσω αργότερα, δεν θα είναι ποτέ πλήρως γνωστές ή μετρήσιμες. Και ενώ στις φυσικές επιστήμες ο ερευνητής θα είναι σε θέση να μετρήσει αυτό που θεωρεί σημαντικό, με βάση μια θεωρία εκ πρώτης όψεως, στις κοινωνικές επιστήμες αυτό που συχνά αντιμετωπίζεται ως σημαντικό είναι κάτι που τυχαίνει να μπορεί να μετρηθεί εκ των προτέρων. Αυτό ανάγεται μερικές φορές στο σημείο όπου απαιτείται να διαμορφώνονται οι θεωρίες μας με όρους που να αναφέρονται μόνο σε μετρήσιμα μεγέθη.

Είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί ότι ένα τέτοιο αίτημα περιορίζει αυθαίρετα τις μεταβλητές που πρέπει να γίνουν δεκτές ως πιθανές αιτίες των γεγονότων που συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο. Αυτή η άποψη, η οποία συχνά γίνεται αρκετά αφελώς αποδεκτή, όπως απαιτείται από την επιστημονική διαδικασία, έχει κάποιες μάλλον παράδοξες συνέπειες. Γνωρίζουμε βεβαίως, όσον αφορά την αγορά και παρόμοιες κοινωνικές δομές, πολλά γεγονότα που δεν μπορούμε να μετρήσουμε και για τα οποία έχουμε πράγματι μερικές μόνο πολύ ασαφείς και γενικές πληροφορίες. Και επειδή τα αποτελέσματα αυτών των μεταβλητών σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από ποσοτικά στοιχεία, απλώς αγνοούνται από τους ορκισμένους οπαδούς της επιστημονικής μεθοδολογίας: στη συνέχεια, με ευχαρίστηση φαντασιώνονται ότι οι παράγοντες που μπορούν να μετρήσουν είναι και οι μόνοι σχετικοί.

Ο συσχετισμός μεταξύ της συνολικής ζήτησης και της συνολικής απασχόλησης, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μόνο προσεγγιστικός, αλλά επειδή είναι ο μόνος για τον οποίο έχουμε ποσοτικά δεδομένα, γίνεται δεκτός ως η μόνη αιτιώδης σχέση που μετράει. Επομένως, με αυτό το πρότυπο μπορεί να υπάρχουν καλύτερα «επιστημονικά» αποδεικτικά στοιχεία για μια ψευδή θεωρία, η οποία θα γίνει αποδεκτή επειδή είναι περισσότερο «επιστημονική», παρά μια έγκυρη εξήγηση, η οποία απορρίπτεται επειδή δεν υπάρχουν επαρκή ποσοτικά στοιχεία για αυτήν.

Επιτρέψτε μου να περιγράψω αυτό που θεωρώ ως την κύρια πραγματική αιτία εκτεταμένης ανεργίας – ένας ισχυρισμός που θα εξηγήσει επίσης γιατί η ανεργία αυτή δεν μπορεί να θεραπευτεί από τις διαρκώς πληθωριστικές πολιτικές που συνιστά η τρέχουσα θεωρία. Αυτή η ορθή εξήγηση μου φαίνεται ότι αφορά την ύπαρξη αποκλίσεων μεταξύ της κατανομής της ζήτησης των διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών και της κατανομής του εργατικού και λοιπού προσωπικού για την παραγωγή αυτών των προϊόντων. Διαθέτουμε μια αρκετά καλή «ποιοτική» γνώση των δυνάμεων με τις οποίες επιτυγχάνεται η αντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς στους διάφορους τομείς του οικονομικού συστήματος, των συνθηκών υπό τις οποίες θα επιτευχθεί και των παραγόντων που ενδέχεται να εμποδίσουν μια προσαρμογή. Τα ξεχωριστά βήματα στον απολογισμό αυτής της διαδικασίας βασίζονται σε γεγονότα της καθημερινής εμπειρίας και λίγοι που έχουν το πρόβλημα να ακολουθήσουν το συλλογισμό αυτό θα αμφισβητήσουν την εγκυρότητα των πραγματικών υποθέσεων ή τη λογική ορθότητα των συμπερασμάτων που αντλούνται από αυτά. Έχουμε πράγματι βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι η ανεργία δείχνει ότι η δομή των σχετικών τιμών και των μισθών έχει στρεβλωθεί (συνήθως με μονοπωλιακό ή κυβερνητικό καθορισμό των τιμών) και ότι για να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας σε όλους τους τομείς, οι τιμές και ορισμένες μετατοπίσεις εργασίας θα είναι απαραίτητες.

Αλλά όταν μας ζητηθούν ποσοτικά στοιχεία για τη συγκεκριμένη διάρθρωση των τιμών και των μισθών που θα απαιτούσαμε για να εξασφαλίσουμε την ομαλή συνεχή πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες. Γνωρίζουμε, με άλλα λόγια, τις γενικές συνθήκες στις οποίες αυτό που αποκαλούμε, κάπως παραπλανητικά, σημείο ισορροπίας, θα δημιουργηθεί. Αλλά δεν γνωρίζουμε ποτέ ποιες είναι οι συγκεκριμένες τιμές ή οι μισθοί που θα υπήρχαν αν η αγορά επέφερε μια τέτοια ισορροπία. Μπορούμε μόνο να πούμε ποιες είναι οι συνθήκες στις οποίες μπορούμε να αναμένουμε από την αγορά να καθορίσει τις τιμές και τους μισθούς με τους οποίους η ζήτηση θα ισούται με την προσφορά. Αλλά δεν μπορούμε ποτέ να παράγουμε στατιστικές πληροφορίες που να δείχνουν πόσο οι επικρατούσες τιμές και οι μισθοί αποκλίνουν από εκείνες που θα εξασφάλιζαν μια συνεχή πώληση της τρέχουσας προσφοράς εργασίας. Αν και αυτή η κατανόηση των αιτίων της ανεργίας είναι μια εμπειρική θεωρία – με την έννοια ότι θα μπορούσε να αποδειχθεί ψευδής, π.χ. αν, με μια σταθερή προσφορά χρήματος, μια γενική αύξηση των μισθών δεν οδηγούσε στην ανεργία – σίγουρα δεν είναι το είδος της θεωρίας που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για την απόκτηση συγκεκριμένων αριθμητικών προβλέψεων σχετικά με τα ποσοστά των μισθών ή την κατανομή της εργασίας.

Γιατί, όμως, στα οικονομικά, πρέπει να επικαλεστούμε την άγνοια των γεγονότων για τα οποία, στην περίπτωση μιας επιστημονικής θεωρίας, ένας επιστήμονας αναμένεται σίγουρα να δώσει ακριβείς πληροφορίες; Δεν είναι πιθανόν να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, όσοι εντυπωσιάζονται από το παράδειγμα των φυσικών επιστημών, θα πρέπει να βρουν αυτή τη θέση πολύ ανεπαρκή και πρέπει να επιμείνουν στα πρότυπα απόδειξης που βρίσκουν εκεί. Ο λόγος που ισχύει αυτό είναι το γεγονός, στο οποία ήδη αναφέρθηκα συντόμως, ότι οι κοινωνικές επιστήμες, όπως το μεγαλύτερο μέρος της βιολογίας και σε αντίθεση με τα περισσότερα πεδία των φυσικών επιστημών, πρέπει να αντιμετωπίσουν δομές ουσιαστικής πολυπλοκότητας, δηλαδή δομές των οποίων οι χαρακτηριστικές ιδιότητες μπορούν να εκτίθενται μόνο με μοντέλα που αποτελούνται από σχετικά μεγάλο αριθμό μεταβλητών. Ο ανταγωνισμός, για παράδειγμα, είναι μια διαδικασία η οποία θα παράγει ορισμένα αποτελέσματα μόνο εάν πραγματοποιηθεί μέσω ενός μεγάλου σχετικά αριθμού ενεργούντων ατόμων.

Σε ορισμένους τομείς, ιδίως όταν προκύπτουν παρόμοια προβλήματα στις φυσικές επιστήμες, οι δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν χρησιμοποιώντας, αντί για συγκεκριμένες πληροφορίες για τα μεμονωμένα στοιχεία, στοιχεία σχετικά με τη σχετική συχνότητα ή την πιθανότητα εμφάνισης των διαφόρων διακριτών ιδιοτήτων των στοιχείων. Αλλά αυτό είναι αλήθεια μόνο όταν πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό που ονομάστηκε από τον Δρ. Warren Weaver (πρώην μέλος του Ιδρύματος Rockefeller), με μια διάκριση που θα έπρεπε να γίνει ευρύτερα κατανοητή, «φαινόμενα ανοργάνωτης πολυπλοκότητας», σε αντίθεση με αυτά τα «φαινόμενα οργανωμένης πολυπλοκότητας» με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε στις κοινωνικές επιστήμες. Η οργανωμένη πολυπλοκότητα εδώ σημαίνει ότι ο χαρακτήρας των δομών που την επιδεικνύουν εξαρτάται όχι μόνο από τις ιδιότητες των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν, τη συχνότητα με την οποία συμβαίνουν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα μεμονωμένα στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους. Στην επεξήγηση της λειτουργίας τέτοιων δομών μπορούμε, γι’ αυτό το λόγο, να μην αντικαταστήσουμε τις πληροφορίες για τα μεμονωμένα στοιχεία με στατιστικές πληροφορίες, αλλά να απαιτήσουμε πλήρη πληροφόρηση για κάθε στοιχείο, εάν περιμένουμε από τη θεωρία μας να αντλήσουμε συγκεκριμένες προβλέψεις για μεμονωμένα γεγονότα. Χωρίς τέτοιες συγκεκριμένες πληροφορίες για τα μεμονωμένα στοιχεία θα περιοριστούμε σε, ό,τι έχω ονομάσει σε άλλες περιπτώσεις, «προβλέψεις μοτίβων» – προβλέψεις μερικών από τις γενικές ιδιότητες των δομών που θα διαμορφωθούν, αλλά χωρίς συγκεκριμένες δηλώσεις για τα μεμονωμένα στοιχεία μέσω των οποίων αυτές θα διαμορφωθούν.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις θεωρίες μας στον προσδιορισμό των συστημάτων σχετικών τιμών και μισθών που θα διαμορφωθούν σε μια καλά λειτουργούσα αγορά. Στον καθορισμό αυτών των τιμών και των μισθών θα εισέλθουν τα αποτελέσματα συγκεκριμένων πληροφοριών που κατέχει κάθε ένας από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της αγοράς – ένα σύνολο μεταβλητών τα οποία στο σύνολό τους δεν μπορούν να γίνουν γνωστά στον επιστημονικό παρατηρητή ή σε οποιονδήποτε άλλο νου. Πράγματι, εδώ έγκειται και η ανωτερότητα της ελεύθερης αγοράς, με την οποία μπορεί και εκτοπίζει άλλους τύπους οικονομικής οργάνωσης, όταν δεν παρεμποδίζεται από κυβερνητικές παρεμβάσεις. Δηλαδή, ότι, στην τελική κατανομή πόρων, θα χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη γνώση που είναι διασκορπισμένη στο μυαλό αμέτρητων ατόμων, γνώση που δεν μπορεί να κατέχει ένας και μοναδικός άνθρωπος. Αλλά επειδή εμείς, οι παρατηρητές επιστήμονες, δεν μπορούμε ποτέ να γνωρίζουμε όλους τους καθοριστικούς παράγοντες μιας τέτοιας τάξης και συνεπώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε ποια συγκεκριμένη σχέση τιμών και μισθών η ζήτηση θα ήταν παντού ίση με την προσφορά, δεν μπορούμε επίσης να μετρήσουμε τις αποκλίσεις από αυτή την σχέση. Ούτε μπορούμε να ελέγξουμε στατιστικά τη θεωρία μας, ότι οι αποκλίσεις από αυτό το σύστημα ισορροπίας των τιμών και των μισθών καθιστούν αδύνατη την πώληση ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών στις τιμές στις οποίες προσφέρονται.

Πριν συνεχίσω με την άμεση ανησυχία μου, τα αποτελέσματα όλων αυτών στις πολιτικές απασχόλησης που επιδιώκονται επί του παρόντος, μου επιτρέπουν να προσδιορίσω πιο συγκεκριμένα τους εγγενείς περιορισμούς των ποσοτικών γνώσεών μας που συχνά παραβλέπονται. Θέλω να το κάνω αυτό για να αποφύγω την εντύπωση ότι απορρίπτω γενικά τη μαθηματική μέθοδο στα οικονομικά. Θεωρώ ότι είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της μαθηματικής τεχνικής που μας επιτρέπει να περιγράψουμε με αλγεβρικές εξισώσεις τον γενικό χαρακτήρα ενός μοτίβου, ακόμη και αν αγνοούμε τις αριθμητικές αξίες που θα καθορίσουν την ιδιαίτερη εκδήλωσή του. Δε θα μπορούσαμε να έχουμε επιτύχει αυτή τη συνολική εικόνα των αμοιβαίων αλληλεξαρτήσεων των διαφορετικών μεταβλητών σε μια αγορά χωρίς αυτήν την αλγεβρική τεχνική. Έχουμε οδηγηθεί στην ψευδαίσθηση όμως, ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνική για τον προσδιορισμό και την πρόβλεψη των αριθμητικών αξιών αυτών των μεγεθών. Και αυτό οδήγησε σε μάταιη αναζήτηση ποσοτικών ή αριθμητικών σταθερών. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι οι σύγχρονοι ιδρυτές της μαθηματικής οικονομίας δεν είχαν τέτοιες ψευδαισθήσεις. Είναι αλήθεια ότι τα συστήματα εξισώσεων που περιγράφουν το μοτίβο μιας ισορροπίας της αγοράς είναι τόσο δομημένα, ώστε, αν μπορούσαμε να συμπληρώσουμε όλα τα κενά των αφηρημένων τύπων, δηλαδή εάν γνωρίζαμε όλες τις παραμέτρους αυτών των εξισώσεων, θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε τις τιμές και τις ποσότητες όλων των αγαθών και υπηρεσιών που πωλήθηκαν. Αλλά, όπως δήλωσε με σαφήνεια ο Vilfredo Pareto, ένας από τους ιδρυτές αυτής της θεωρίας, ο σκοπός τους δεν μπορεί να είναι «να φτάσουμε σε έναν αριθμητικό υπολογισμό των τιμών», διότι, όπως είπε, θα ήταν «παράλογο» να υποθέσουμε ότι θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε όλα τα δεδομένα. Πράγματι, το κύριο πρόβλημα παρατηρήθηκε ήδη από εκείνους που ανέμεναν τη μαθηματικοποίηση των οικονομικών, τους Ισπανούς διδάσκαλους του 16ου αιώνα, οι οποίοι τόνισαν ότι αυτό που αποκαλούσαν pretium mathematicum, η μαθηματική τιμή, εξαρτιόταν από τόσες πολλές ιδιαίτερες μεταβλητές που δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει γνωστή στον άνθρωπο, αλλά μόνο στον Θεό. Μερικές φορές ευχόμαστε οι μαθηματικοί μας οικονομολόγοι να το πάρουν αυτό κατάκαρδα. Πρέπει να ομολογήσω ότι εξακολουθώ να αμφιβάλλω για το αν η αναζήτηση των μετρήσιμων μεγεθών έχει συμβάλει σημαντικά στη θεωρητική μας ερμηνεία των οικονομικών φαινομένων – σε αντίθεση με την αξία της ως περιγραφή συγκεκριμένων καταστάσεων. Δεν είμαι διατεθειμένος να δεχτώ τη δικαιολογία ότι αυτός ο κλάδος της έρευνας είναι ακόμα πολύ νεαρός: Ο Sir William Petty, ο ιδρυτής της οικονομετρίας, ήταν τελικά ένας ανώτερος συνεργάτης του Sir Isaac Newton στην Βασιλική Εταιρεία!

Μπορεί να υπάρχουν λίγες περιπτώσεις, όπου η δεισιδαιμονία, ότι μόνο μετρήσιμα μεγέθη μπορούν να είναι σημαντικά, έχει κάνει βέβαιη βλάβη στον οικονομικό τομέα: αλλά τα σημερινά προβλήματα πληθωρισμού και απασχόλησης είναι πολύ σοβαρά. Η επίδρασή της ήταν ότι η πιθανή πραγματική αιτία της εκτεταμένης ανεργίας δεν έχει ληφθεί υπόψη από την επιστημονική προσέγγιση της πλειοψηφίας των οικονομολόγων, επειδή η λειτουργία της δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί από άμεσα παρατηρήσιμες σχέσεις μεταξύ μετρήσιμων μεγεθών και ότι η σχεδόν αποκλειστική επικέντρωση σε ποσοτικά μετρήσιμα φαινόμενα έχει δημιουργήσει μια πολιτική που έχει χειροτερέψει τα πράγματα.

Φυσικά, πρέπει να αναγνωρίσουμε εύκολα ότι το είδος θεωρίας, που θεωρώ ως την αληθινή εξήγηση της ανεργίας, είναι μια θεωρία κάπως περιορισμένου περιεχομένου επειδή μας επιτρέπει να κάνουμε μόνο πολύ γενικές προβλέψεις για το είδος των μεταβλητών που πρέπει να περιμένουμε σε μια δεδομένη κατάσταση. Αλλά οι επιπτώσεις στην πολιτική των πιο φιλόδοξων κατασκευών δεν ήταν πολύ θεμιτές και ομολογώ ότι προτιμώ την πραγματική αλλά ατελή γνώση, έστω και αν αφήνει αρκετά πράγματα χωρίς να μπορεί να τα προσδιορίσει ή να τα προβλέψει, από μία επίφαση γνώσης που κατά πάσα πιθανότητα θα μας οδηγήσει σε σφάλματα. Το κύρος το οποίο μπορεί να αποκτήσει η προφανής συμμόρφωση με αναγνωρισμένα επιστημονικά πρότυπα για φαινομενικά απλές αλλά ψευδείς θεωρίες μπορεί, όπως μας δείχνει η καθημερινότητα, να έχει σοβαρές συνέπειες.

Στην πραγματικότητα, στην περίπτωση όπου συζητήθηκαν, τα ίδια μέτρα που η κυρίαρχη «μακροοικονομική» θεωρία συνέστησε ως θεραπεία για την ανεργία – δηλαδή, η τόνωση της συνολικής ζήτησης – έχουν γίνει αιτία για μια πολύ εκτεταμένη κακή κατανομή των πόρων που είναι πιθανό αργότερα να προκαλέσει περεταίρω αύξηση της ανεργίας. Η συνεχής εισροή πρόσθετων χρηματικών ποσών σε σημεία του οικονομικού συστήματος, όπου δημιουργεί μια προσωρινή ζήτηση η οποία πρέπει να σταματήσει, όταν η αύξηση της ποσότητας χρημάτων σταματήσει ή επιβραδυνθεί, μαζί με την προσδοκία μιας συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών, αντλεί εργασία και άλλους πόρους στον εκάστοτε τομέα κάτι που μπορεί να διαρκέσει μόνο εφόσον η αύξηση της ποσότητας χρημάτων συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό – ή ίσως ακόμη και μόνο εφόσον συνεχίζει να επιταχύνεται με ένα δεδομένο ρυθμό. Αυτό που η συγκεκριμένη πολιτική αυτή έχει παράξει δεν είναι τόσο ένα επίπεδο απασχόλησης που δεν θα μπορούσε να επιφέρει με άλλους τρόπους, αλλά μία κατανομή της απασχόλησης η οποία δεν μπορεί να διατηρηθεί επ’ αόριστον και η οποία μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να διατηρηθεί μόνο από ένα ποσοστό πληθωρισμού που θα οδηγήσει γρήγορα σε αποδιοργάνωση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Το γεγονός είναι ότι με μια εσφαλμένη θεωρητική θεώρηση έχουμε οδηγηθεί σε μια επισφαλή θέση κατά την οποία δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την επανεμφάνιση της ουσιαστικής ανεργίας. Όχι επειδή, δεδομένου ότι αυτή η άποψη έχει μερικές φορές παρερμηνευθεί, αυτή η ανεργία προκαλείται σκόπιμα ως μέσο για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, αλλά επειδή αναγκαστικά θα συμβεί ως μια βαθέως λυπηρή αλλά αναπόφευκτη συνέπεια των λανθασμένων πολιτικών του παρελθόντος μόλις παύσει ο πληθωρισμός να επιταχύνει.

Πρέπει, ωστόσο, να αφήσω τώρα αυτά τα προβλήματα άμεσης πρακτικής σημασίας που έχω εισάγει κυρίως ως παράδειγμα των σοβαρών συνεπειών, που μπορεί να προκύψουν από τα σφάλματα που αφορούν τα αφηρημένα προβλήματα της φιλοσοφίας της επιστήμης. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να ανησυχούμε για τους μακροχρόνιους κινδύνους που δημιουργούνται σε ένα πολύ ευρύτερο πεδίο από την άκριτη αποδοχή των ισχυρισμών που έχουν την απαίτηση να είναι επιστημονικοί, όπως συμβαίνει σε σχέση με τα προβλήματα που μόλις ανέφερα. Αυτό που ήθελα κυρίως να αναδείξω με το παράδειγμα είναι ότι, σίγουρα στον τομέα μου, αλλά πιστεύω επίσης και γενικά σε όλες τις επιστήμες, αυτό που φαίνεται επιφανειακά ως η πιο επιστημονική διαδικασία είναι συχνά η πιο αντιεπιστημονική, και πέρα ​​από αυτό, σε αυτά τα πεδία υπάρχουν συγκεκριμένα όρια για αυτό που μπορούμε να απαιτήσουμε από την επιστήμη. Αυτό σημαίνει ότι η ανάθεση στην επιστήμη – ή σε σκόπιμο έλεγχο σύμφωνα με τις επιστημονικές αρχές – περισσότερων από ότι η επιστημονική μέθοδος μπορεί να επιτύχει μπορεί να έχει αξιοθρήνητες συνέπειες. Η πρόοδος των φυσικών επιστημών στη σύγχρονη εποχή φυσικά έχει ξεπεράσει τόσο πολύ όλες τις προσδοκίες, ώστε οποιαδήποτε υπόδειξη ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια όρια σε αυτήν, αναπόφευκτα θα δημιουργούσε υποψίες. Ιδιαίτερα όλοι αυτοί που θα αντισταθούν σε μια τέτοια διαπίστωση είναι εκείνοι που ελπίζουν ότι η αυξανόμενη ικανότητά μας πρόβλεψης και ελέγχου, που γενικά θεωρείται ως το χαρακτηριστικό αποτέλεσμα της επιστημονικής προόδου, που εφαρμόζεται στις διαδικασίες της κοινωνίας, θα μας επιτρέψει σύντομα να διαμορφώσουμε την κοινωνία πλήρως σύμφωνα με τις προτιμήσεις μας. Είναι πράγματι αλήθεια ότι, σε αντίθεση με τον ενθουσιασμό που οι ανακαλύψεις των φυσικών επιστημών τείνουν να παράγουν, οι διαπιστώσεις από τη μελέτη της κοινωνίας συχνότερα συνιστούν μια επιβάρυνση στις φιλοδοξίες μας. Και ίσως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα πιο ενθουσιώδη νεότερα μέλη του επαγγέλματός μας δεν είναι πάντοτε διατεθειμένα να το αποδεχθούν. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη στην απεριόριστη δύναμη της επιστήμης είναι πολύ συχνά βασισμένη σε μια ψευδή πεποίθηση ότι η επιστημονική μέθοδος συνίσταται στην εφαρμογή μιας έτοιμης τεχνικής ή στην απομίμηση της μορφής και όχι της ουσίας της επιστημονικής διαδικασίας, σαν να χρειαζόταν απλά να ακολουθήσετε μερικές συνταγές μαγειρικής για να λύσετε όλα τα κοινωνικά προβλήματα. Κάποιες φορές φαίνεται ότι οι τεχνικές της επιστήμης μαθαίνονται πιο εύκολα από τον τρόπο σκέψης που μας επιτρέπει να διακρίνουμε ποια είναι τα προβλήματα και πώς να τα προσεγγίζουμε.

Η σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που η σημερινή τάση του κοινού αναμένει ότι η επιστήμη θα επιτύχει ικανοποιώντας τις λαϊκές ελπίδες και σε αυτό που μπορεί πραγματικά να επιτύχει, ακόμη και αν οι πραγματικοί επιστήμονες πρέπει όλοι να αναγνωρίσουν τους περιορισμούς του τι μπορούν να κάνουν στον τομέα των ανθρωπίνων υποθέσεων, εφόσον το κοινό αναμένει περισσότερα, θα υπάρχουν πάντα εκείνοι που θα προσποιούνται και ίσως να πιστεύουν ειλικρινά ότι μπορούν να κάνουν περισσότερα για να ικανοποιήσουν τις λαϊκές απαιτήσεις από ό,τι πραγματικά μπορούν. Είναι συχνά αρκετά δύσκολο για τον εμπειρογνώμονα, και ασφαλώς σε πολλές περιπτώσεις για τον απλό άνθρωπο, να διακρίνει μεταξύ έγκυρων και άκυρων αξιώσεων που προωθούνται στο όνομα της επιστήμης. Η τεράστια δημοσιότητα που δόθηκε πρόσφατα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε μια έκθεση που εξηγεί στο όνομα της επιστήμης σχετικά με τα «Όρια στην Ανάπτυξη» και η σιωπή των ίδιων μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις καταστροφικές επικρίσεις που έχει λάβει αυτή η έκθεση από τους αρμόδιους εμπειρογνώμονες, θα έπρεπε να κάνει κάποιον επιφυλακτικό σχετικά με το κύρος που απολαμβάνει η επιστήμη. Αλλά δεν είναι μόνο στον τομέα των οικονομικών, όπου οι περίτρανοι ισχυρισμοί γίνονται με σκοπό μία πιο επιστημονική κατεύθυνση όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και την επιθυμία να αντικατασταθούν οι αυθόρμητες διαδικασίες με «συνειδητό ανθρώπινο έλεγχο». Αν δεν κάνω λάθος, η ψυχολογία, η ψυχιατρική και ορισμένοι κλάδοι της κοινωνιολογίας, για να μην μιλήσω για τη λεγόμενη φιλοσοφία της ιστορίας, πλήττονται ακόμη περισσότερο από αυτό που έχω ονομάσει «επιστημονική προκατάληψη» και από συστηματικές αξιώσεις για το τι μπορεί να επιτύχει η επιστήμη.

Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε το κύρος της επιστήμης και να αποτρέψουμε την αξίωση γνώσης που βασίζεται σε μια επιφανειακή ομοιότητα με τις διαδικασίες των φυσικών επιστημών, θα πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για την εξάλειψη αυτών των αξιώσεων, μερικές από τις οποίες έχουν γίνει πλέον τα κεκτημένα συμφέροντα των καθιερωμένων πανεπιστημιακών τμημάτων. Δεν μπορούμε να είμαστε αρκετά ευγνώμονες σε τέτοιους σύγχρονους φιλοσόφους της επιστήμης όπως ο Sir Karl Popper οι οποίοι μας έδωσαν ένα κριτήριο με το οποίο μπορούμε να διακρίνουμε τι μπορούμε να δεχθούμε ως επιστημονικό και τι όχι – ένα τεστ που είμαι βέβαιος ότι κάποια θεωρήματα τώρα ευρέως αποδεκτά ως επιστημονικά δεν θα περνούσαν. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα ειδικά προβλήματα σε σχέση με τα ουσιαστικά πολύπλοκα φαινόμενα των οποίων οι κοινωνικές δομές είναι τόσο σημαντικές, γεγονός που με κάνει να θέλω να επαναλάβω με πιο γενικούς όρους τους λόγους για τους οποίους όχι μόνο υπάρχουν απόλυτα εμπόδια σε αυτούς τους τομείς για την πρόβλεψη συγκεκριμένων γεγονότων, αλλά και γιατί, αν δράσουμε σαν να είχαμε επιστημονική γνώση που θα μας επέτρεπε να τα ξεπεράσουμε, μπορεί να γίνει η ίδια σοβαρό εμπόδιο στην πρόοδο του ανθρώπινου πνεύματος.

Το βασικό σημείο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η μεγάλη και γρήγορη πρόοδος των φυσικών επιστημών πραγματοποιήθηκε σε πεδία όπου απέδειξε ότι η εξήγηση και η πρόβλεψη θα μπορούσαν να βασιστούν σε νόμους οι οποίοι αντιπροσώπευαν τα παρατηρούμενα φαινόμενα ως λειτουργίες συγκριτικά λίγων μεταβλητών – είτε σχετικών μεταβλητών είτε σχετικών συχνοτήτων μεταβλητών. Αυτό μπορεί να είναι ο τελικός λόγος για τον οποίο ξεχωρίζουμε αυτά τα σώματα ως «φυσικά» σε αντίθεση με εκείνες τις πιο οργανωμένες δομές που εδώ θα αποκαλούσα «πολύπλοκα φαινόμενα». Δεν υπάρχει κανένας λόγος, για τον οποίο η θέση πρέπει να είναι η ίδια όσον αφορά το τελευταίο με τους προηγούμενους τομείς. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στα πολύπλοκα φαινόμενα δεν είναι, όπως θα μπορούσε κάποιος να υποπτευθεί, δυσκολίες στη διατύπωση θεωριών για την εξήγηση των παρατηρούμενων μεταβλητών – παρόλο που προκαλούν επίσης ιδιαίτερες δυσκολίες για τον έλεγχο των προτεινόμενων εξηγήσεων και ως εκ τούτου για την εξάλειψη κακών θεωριών. Προκύπτουν λόγω του κύριου προβλήματος που προκύπτει όταν εφαρμόζουμε τις θεωρίες μας σε μια συγκεκριμένη κατάσταση στον πραγματικό κόσμο.

Μια θεωρία των ουσιαστικά πολύπλοκων φαινομένων πρέπει να αναφέρεται σε ένα μεγάλο αριθμό συγκεκριμένων μεταβλητών. Και για να αντλήσουμε μια πρόβλεψη από αυτή, ή για να τη δοκιμάσουμε, πρέπει να εξακριβώσουμε όλες αυτές τις συγκεκριμένες μεταβλητές. Μόλις επιτύχουμε αυτό δεν θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη δυσκολία για την εξαγωγή προβλέψιμων αποτελεσμάτων – με τη βοήθεια των σύγχρονων υπολογιστών θα πρέπει να είναι αρκετά εύκολο να εισάγουμε αυτά τα δεδομένα στα κατάλληλα κενά των θεωρητικών τύπων και να εξάγουμε μια πρόβλεψη. Η πραγματική δυσκολία, για τη λύση της οποίας η επιστήμη έχει λίγα να συμβάλει και η οποία είναι μερικές φορές πράγματι αδιάλυτη, συνίσταται στον εντοπισμό των συγκεκριμένων μεταβλητών.

Ένα απλό παράδειγμα θα δείξει τη φύση αυτής της δυσκολίας. Σκεφτείτε ένα παιχνίδι με μπάλα που παίζεται από λίγους περίπου εξίσου εξειδικευμένους παίκτες. Εάν γνωρίζαμε μερικά συγκεκριμένα γεγονότα πέρα ​​από τις γενικές γνώσεις μας για την ικανότητα των μεμονωμένων παικτών, όπως η κατάσταση της προσοχής τους, οι αντιλήψεις τους και η κατάσταση της καρδιάς, των πνευμόνων, των μυών κλπ., σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού, θα μπορούσαμε πιθανώς να προβλέψουμε το αποτέλεσμα. Πράγματι, αν ήμασταν εξοικειωμένοι τόσο με το παιχνίδι όσο και με τις ομάδες, θα έπρεπε να έχουμε μια αρκετά καλή ιδέα για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αλλά φυσικά δεν θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε αυτά τα γεγονότα και κατά συνέπεια το αποτέλεσμα του παιχνιδιού θα είναι εκτός της εμβέλειας του επιστημονικά προβλέψιμου, όσο καλά και να γνωρίζουμε ποια είναι τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων μεταβλητών στο αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις καθόλου για την πορεία ενός τέτοιου παιχνιδιού. Αν γνωρίζουμε τους κανόνες των διαφόρων παιχνιδιών, θα δούμε πολύ σύντομα ποιο παιχνίδι παίζεται και τι είδους αποτελέσματα μπορούμε να περιμένουμε και τι όχι. Αλλά η ικανότητά μας να προβλέψουμε θα περιοριστεί σε τέτοια γενικά χαρακτηριστικά των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και δεν θα περιλαμβάνει την ικανότητα πρόβλεψης συγκεκριμένων ατομικών μεταβλητών.

Αυτό αντιστοιχεί σε αυτό που ονόμασα νωρίτερα ως απλές «προβλέψεις μοτίβων» στις οποίες είμαστε ολοένα και πιο περιορισμένοι, καθώς διεισδύουμε από τη σφαίρα στην οποία κυριαρχούν σχετικά απλοί νόμοι στα φάσματα των φαινομένων όπου ισχύουν οι «κανόνες οργανωμένης πολυπλοκότητας». Καθώς προχωρούμε, βρίσκουμε ολοένα και συχνότερα ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε μόνο μερικές αλλά όχι όλες τις ιδιαίτερες συνθήκες που καθορίζουν το αποτέλεσμα μιας δεδομένης διαδικασίας. Και ως εκ τούτου είμαστε σε θέση να προβλέψουμε μόνο μερικές αλλά όχι όλες τις ιδιότητες του αποτελέσματος που πρέπει να περιμένουμε. Συχνά, όλα όσα θα είμαστε σε θέση να προβλέψουμε θα αποτελούν ένα αφηρημένο χαρακτηριστικό του μοτίβου που θα εμφανιστεί – σχέσεις μεταξύ στοιχείων για τα οποία ξεχωριστά γνωρίζουμε ελάχιστα. Ωστόσο, καθώς ανυπομονώ να επαναλάβω, θα εξακολουθήσουμε να επιτυγχάνουμε προβλέψεις που μπορούν να διαψευστούν και, ως εκ τούτου, να έχουν εμπειρική σημασία.

Φυσικά, σε σύγκριση με τις ακριβείς προβλέψεις που μάθαμε να περιμένουμε στις φυσικές επιστήμες, αυτό το είδος απλών προγνωστικών μοτίβων το αμέσως επόμενο καλύτερο εργαλείο που διαθέτουμε παρόλο με το οποίο δεν μας αρέσει να είμαστε ικανοποιημένοι. Ωστόσο, ο κίνδυνος, για τον οποίο θέλω να προειδοποιήσω, είναι ακριβώς η πεποίθηση ότι για να υπάρξει αξίωση μια για αποδοχή μίας άποψης ως επιστημονική, είναι απαραίτητο να καταφέρουμε πολλά παραπάνω. Εδώ κρύβεται ο τσαρλατανισμός και πολλά χειρότερα. Για να ενεργήσουμε με την πεποίθηση ότι διαθέτουμε τη γνώση και τη δύναμη που μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε τις διαδικασίες της κοινωνίας εξ ολοκλήρου σύμφωνα με τις προτιμήσεις μας, γνώση που στην πραγματικότητα δεν έχουμε, είναι πιθανό να μας οδηγήσει στο να κάνουμε μεγάλο κακό. Στις φυσικές επιστήμες μπορεί να υπάρχει μικρή αντίρρηση στην προσπάθεια να γίνει το αδύνατο. Θα μπορούσε κανείς να αισθανθεί ότι δεν πρέπει να αποθαρρύνεται η υπερβολική αυτοπεποίθηση, διότι τα πειράματά μπορεί τελικά να παράγουν κάποιες νέες γνώσεις. Αλλά στον κοινωνικό τομέα, η λανθασμένη πεποίθηση ότι η άσκηση κάποιας εξουσίας θα είχε ευεργετικές συνέπειες, είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια νέα εξουσία για να εξαναγκάσει άλλους ανθρώπους να υποταχθούν σε κάποια αρχή. Ακόμη και αν αυτή η εξουσία δεν είναι από μόνη της κακή, η άσκησή της είναι πιθανό να εμποδίσει τη λειτουργία αυτών των δυνάμεων αυθόρμητης τάξης, με τις οποίες, χωρίς να τις κατανοούν, οι άνθρωποι στην πραγματικότητα βοηθούνται σε μεγάλο βαθμό στην επιδίωξη των στόχων τους. Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πόσο λεπτό είναι ένα σύστημα επικοινωνίας που βασίζεται στη λειτουργία μιας προηγμένης βιομηχανικής κοινωνίας – ένα σύστημα επικοινωνιών το οποίο ονομάζουμε «αγορά» και το οποίο αποδεικνύεται ένας πιο αποτελεσματικός μηχανισμός για την αφομοίωση διασκορπισμένων πληροφοριών από αυτό που μπορεί να σχεδιάσει ένας άνθρωπος.

Αν ο άνθρωπος δεν επιθυμεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό στις προσπάθειές του να βελτιώσει την κοινωνική τάξη, θα πρέπει να μάθει ότι σε αυτό, όπως και σε όλους τους άλλους τομείς όπου επικρατεί ουσιαστική οργανωμένη πολυπλοκότητα, δεν μπορεί να αποκτήσει την πλήρη γνώση που θα καταστήσει δυνατή την γνώση των πάντων. Συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που μπορεί να κατέχει, όχι να διαμορφώσει τα αποτελέσματα, όπως ο τεχνίτης διαμορφώνει τα χειροποίητα του, αλλά περισσότερο να καλλιεργήσει μια ανάπτυξη παρέχοντας το κατάλληλο περιβάλλον, με τον τρόπο που το κάνει ο κηπουρός για τα φυτά του. Υπάρχει ο κίνδυνος για την υπερβολική αίσθηση της συνεχώς αυξανόμενης εξουσίας που προκάλεσε η πρόοδος των φυσικών επιστημών και που παροτρύνει τον άνθρωπο να προσπαθήσει «να ζυμώσει με επιτυχία» (όπως λέγανε οι πρώιμοι κομμουνιστές) και να υποτάξει όχι μόνο τη φύση μας, αλλά επίσης και το ανθρώπινο περιβάλλον μας για τον έλεγχο της ανθρώπινης θέλησης. Η αναγνώριση των ανυπέρβλητων ορίων στη γνώση θα έπρεπε πράγματι να διδάξει στον μελετητή της κοινωνίας ένα μάθημα ταπεινότητας, το οποίο πρέπει να τον προστατεύσει από το να γίνει συνεργός στη θανατηφόρα προσπάθεια του ανθρώπου να ελέγξει την κοινωνία – μια προσπάθεια που όχι μόνο μπορεί να το ορίσει ως τύραννο πάνω από τους συνανθρώπους του, αλλά που μπορεί να τον κάνει τον καταστροφέα ενός πολιτισμού που δεν έχει σχεδιάσει ένας και μόνο εγκέφαλος αλλά που έχει αναπτυχθεί από τις ελεύθερες δράσεις εκατομμυρίων ατόμων.

***

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα: