Ο κυβερνητικός παρεμβατισμός συνεπάγεται ηθικό κίνδυνο τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και από την πλευρά των πολιτών. Και αυτός ο ηθικός κίνδυνος δεν μπορεί να εξουδετερωθεί με την επιλογή κατάλληλων συμβατικών μηχανισμών, διότι δεν έχει καμία συμβατική βάση The Political Economy of Moral Hazard (>Interventionism and moral hazard) του Jörg...
Η συνολική πρόταση για εγγυημένα εισόδημα είναι ένα τέλειο μοντέρνο παράδειγμα της έξυπνης παρατήρησης του Γάλλου οικονομολόγου, Bastiat, πριν από έναν αιώνα: «Το κράτος είναι η μεγάλη φαντασίωση σύμφωνα με την οποία όλοι προσπαθούν να ζουν εις βάρος όλων των άλλων». Income Without Work (δημοσιευμένο αρχικά στο FEE.org) του Henry Hazlitt Απόδοση και πρόλογος:...
Ο έλεγχος των τιμών ήταν μόνο μια μέθοδος στο σύνολο των αμέτρητων διαταγμάτων και εντολών που ρύθμιζαν και τις μικρότερες λεπτομέρειες κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας και επακριβώς τον καθορισμό των καθηκόντων κάθε ατόμου, αφενός, και του εισοδήματος και του επιπέδου ζωής του, αφετέρου Inflation and Price Control (2. Price Control in Germany) του...
Ο κυβερνητικός έλεγχος ενός μέρους των τιμών οδηγεί μόνο σε μια κατάσταση πραγμάτων που - χωρίς καμία εξαίρεση - θεωρεί ο καθένας ως παράλογη και αντίθετη προς το σκοπό για τον οποίο ο έλεγχος εφαρμόστηκε εξ αρχής. Το αναπόφευκτο αποτέλεσμά της είναι το χάος και η κοινωνική αναταραχή. (Ο Ludwig...
Το σημείο αφετηρίας σε κάθε μας οικονομική ανάλυση δεν είναι η οικονομία καθεαυτή ως ένα σύνολο (aggregate) μεταβλητών που οφείλει να τύχει εξέτασης σε μακροσκοπικό επίπεδο αλλά η οικονομική δράση, ή όπως την όρισε ο Ludwig von Mises "ορθολογική" (rational) δράση, με την έννοια της χρήσης πεπερασμένων πόρων για...
Οι ανοικτές, ανταγωνιστικές αγορές έχουν μια ανθεκτική ικανότητα να συντονίζουν με επιτυχία τις ενέργειες των, τώρα, δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Με μια εκπληκτική προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, οι ενέργειες και οι αντιδράσεις πλήθους προμηθευτών και καταναλωτών τίθενται σε ισορροπία μεταξύ τους How expectations coordinate markets του Richard M. Embeling Απόδοση:...
Το 1982, ο Murray Rothbard δημοσίευσε ένα μακροσκελές άρθρο με τίτλο "Νόμος, δικαιώματα ιδιοκτησίας και ατμοσφαιρική ρύπανση", το οποίο στηριζόταν σε μια προσέγγιση ελεύθερης αγοράς και ιδιωτικής ιδιοκτησίας σε περιβαλλοντικά ζητήματα Rothbard Explains the Proper Response to Climate Change του Curtis Williams Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής και Ευθύμης Μαραμής Εισαγωγή Το 1982, ο Murray Rothbard...
Με την εμφάνιση της Airbnb έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό η φυσιολογική λειτουργία της αγοράς. Πλέον, δεν υπάρχει χρηματοπιστωτική επέκταση και ο τομέας των ακινήτων μπορεί, κατά το δυνατόν, να λειτουργεί καθαρά βάσει προσφοράς και ζήτησης του Μιχάλη Γκουντή Εισαγωγή Επίθεση δέχτηκε η ιντερνετική εταιρεία-εφαρμογή Airnbnb από διαδικτυακές φωνές στα κοινωνικά δίκτυα....
Η μεταφορά της «κυριαρχίας των καταναλωτών» οδηγείται στα λογικά της άκρα, όταν οι υποστηρικτές της (όπως ο ίδιος ο von Mises) παρομοιάζουν τη λειτουργία μιας αγοράς με ένα καθημερινό δημοψήφισμα, όπου κάθε δεκάρα που δαπανάται είναι μια ψήφος του καταναλωτή Consumer Sovereignty: What Mises Meant του Robert Murphy Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής Εισαγωγή Η σύγχρονη...
Ο λόγος για τον οποίο το σύστημα κλασματικών αποθεματικών υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό οφείλεται στο κρατικό δίκαιο, το οποίο, φυσικά, πρέπει να διακρίνεται από το φυσικό δίκαιο των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του Μιχάλη Γκουντή Εισαγωγή Το σύστημα των κλασματικών αποθεματικών είναι αντικείμενο πολλών συζητήσεων ακόμα και ανάμεσα σε Λιμπερταριανούς και Αυστριακούς. Υπάρχουν...