Από την άποψη εκείνων που προτιμούν λιγότερη εκμετάλλευση για τους περισσότερους και που εκτιμούν την προνοητικότητας και την ατομική ευθύνη πέρα από την κοντοφθαλμία και την ανευθυνότητα, η ιστορική μετάβαση από τη μοναρχία στη δημοκρατία δεν αντιπροσωπεύει πρόοδο αλλά πολιτισμική παρακμή  του Hans Hermann Hoppe Απόδοση: Mιχάλης Γκουντής I. Συγκριτική οικονομική ανάλυση...
Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σε μια ελεύθερη, ανεμπόδιστη οικονομία της αγοράς, οι προσδοκίες των ατόμων θα έχουν την τάση να είναι παράλληλες με τα πραγματικά γεγονότα. Του Frank Shostak Απόδοση: Ευθύμης Μαραμής Προκειμένου να αποκτήσουν μια εικόνα για τη μελλοντική κατάσταση μιας οικονομίας, πολλοί οικονομολόγοι ανατρέχουν σε διάφορες δημοσκοπήσεις μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων....
Στη δημοκρατία η σχέση πολιτικού και ψηφοφόρου είναι υποσχετική. Δεν υπάρχει συμβόλαιο μεταξύ τους. Ο ψηφοφόρος δεν μπορεί να κρατήσει υπόλογο τον πολιτικό. Κανένας πολιτικός δε θα ήθελε να υπάρχει ένα τέτοιο συμβόλαιο, καθώς γνωρίζει ότι είναι αδύνατο να πραγματοποιήσει όλα όσα υπόσχεται του Μιχάλη Γκουντή Εισαγωγή Θα έχετε δει πολλές φορές...
Το χρήμα δεν έχει δημιουργηθεί από το νόμο. Όσον αφορά την προέλευσή του είναι κοινωνικός και όχι κρατικός θεσμός. Η αναγνώριση από την εξουσία του κράτους είναι μια έννοια ξένη προς αυτό. του Carl Menger Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής Ι. Εισαγωγή Υπάρχει ένα φαινόμενο που από παλιά και σε ιδιόμορφο βαθμό έχει προσελκύσει την προσοχή...
το πρώτο επιχείρημα υπέρ της αποκρατικοποίησης των ΜΜΜ είναι ακριβώς αυτό: πάνω τους βασίζονται πολλές καθημερινές οικονομικές και μη δραστηριότητες των ατόμων. Ο αποκλειστικός έλεγχος τους από ένα μονοπωλιακό καθεστώς στην ουσία τοποθετεί μέρος της οικονομικής δραστηριότητας υπό τον έλεγχο αυτού που μονοπωλεί τα μέσα του Μιχάλη Γκουντή Εισαγωγή Παρατηρώντας την λειτουργία...
Ο έλεγχος των τιμών ήταν μόνο μια μέθοδος στο σύνολο των αμέτρητων διαταγμάτων και εντολών που ρύθμιζαν και τις μικρότερες λεπτομέρειες κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας και επακριβώς τον καθορισμό των καθηκόντων κάθε ατόμου, αφενός, και του εισοδήματος και του επιπέδου ζωής του, αφετέρου Inflation and Price Control (2. Price Control in Germany) του...
Εφόσον ο πελάτης προτιμά τα χρήματα, τότε το αντικείμενο έχει (γι' αυτόν) λιγότερη αξία από αυτά. Αντίθετα, τα χρήματα έχουν λιγότερη αξία από το αντικείμενο για τον ενεχυροδανειστή. Αυτή η ανταλλαγή δεν θα πραγματοποιούταν, αν και οι δύο δεν είχαν αξιακές κλίμακες αντίθετης φοράς: ο ένας επιθυμεί περισσότερο αυτό...
Όταν εισήχθη το ευρώ, δε χρειάστηκε πολύ για να αναπτυχθούν και να συσσωρευτούν ανισορροπίες. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στις νότιες χώρες αυξήθηκε με μια καταναλωτική έκρηξη και οι εξαγωγές της γερμανικής βιομηχανίας άνθισαν. Πρώτη δημοσίευση: Ιανουάριος 2018 Του Ευθύμη Μαραμή Στον πυρήνα της Αυστριακής οικονομικής σκέψης, το πολιτικό νομισματικό σύστημα της Ευρωζώνης,...
Στην πραγματικότητα η φορολογική εναρμόνιση καταστρέφει τον φορολογικό ανταγωνισμό ανάμεσα στα κράτη και θα τείνει να ευνοήσει εκείνα των οποίων η αγορά είναι σχετικά κεφαλαιοποιημένη του Μιχάλη Γκουντή Εισαγωγή Η φορολογική εναρμόνιση είναι μία πολιτική που προωθείται από τις Βρυξέλλες με αποδέκτες όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Η φορολογική εναρμόνιση είναι ένα...
Υπό την κοινωνικοποιημένη ιατρική, δεν υπάρχουν κέρδη ή ζημίες από τις υπάρχουσες ιατρικές υπηρεσίες και είναι αδύνατον να υπολογιστεί η παρούσα αξία των περιουσιακών στοιχείων, που υπάρχουν ήδη στο σύστημα του Edward W. Fuller Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής και Ευθύμης Μαραμής Εισαγωγή Σε αντίθεση με τους υποστηρικτές του συστήματος κέρδους-ζημίας, πολλοί υποστηρικτές της υγειονομικής...