Τα έθνη, αυτά καθαυτά, δεν κερδίζουν ούτε χάνουν από το εμπόριο. Μόνο οι μεμονωμένοι συναλλασσόμενοι χάνουν ή κερδίζουν. Αν οι συναλλαγές στις οποίες αυτοί οι άνθρωποι εισέρχονται οικειοθελώς, τους ελκύουν από την προοπτική του αμοιβαίου κέρδους, απλά δεν μπορεί να σταθεί καμία υπόθεση πως το σύνολο των συναλλαγών τους...
Ο όρος πληθωρισμός χρησιμοποιείται με μια νέα χροιά. Αυτό που οι άνθρωποι σήμερα ονομάζουν πληθωρισμό δεν είναι ο πληθωρισμός, δηλαδή η αύξηση της ποσότητας χρημάτων και των υποκατάστατων χρημάτων, αλλά η γενική αύξηση των τιμών των βασικών εμπορευμάτων και των μισθών, που είναι η αναπόφευκτη συνέπεια του πληθωρισμού Inflation and...
κεφάλαιο, είναι οι υποδομές, οι οποίες ως επί το πλείστον χρειάζονται μεγάλο χρόνο και επένδυση για να δημιουργηθούν και δεν αποτελεί καταναλωτικό προϊόν, αλλά παραγωγικό προϊόν που αποτελεί την πηγή δημιουργίας των καταναλωτικών αγαθών Του Ευθύμη Μαραμή Το σύνηθες λάθος των περισσότερων σοσιαλιστών, είναι πως μπερδεύουν την αιτία με το αποτέλεσμα. Έτσι...
Το σχέδιο για τον περιορισμό της χρήσης μετρητών ή για την σταδιακή κατάργηση τους, δεν έχει καμία σχέση με την καταπολέμηση του εγκλήματος. Ο πραγματικός λόγος είναι ότι τα κράτη (και οι κεντρικές τους τράπεζες) θέλουν να εισαγάγουν αρνητικά επιτόκια.   Του Ευθύμη Μαραμή Αβάσιμα αφελή και επικίνδυνα τα επιχειρήματα για την...
Η μόνη αιτία του πληθωρισμού των τιμών και της υποτίμησης του νομίσματος στην Αργεντινή είναι, όπως δίδαξε και ο Ludwig von Mises, η επέκταση της προσφοράς χρήματος από την κυβέρνηση ή την κεντρική της τράπεζα, η οποία μονοπωλεί την έκδοση νομισματικών και τραπεζικών αποθεμάτων.   Άρθρο δημοσιευμένο αρχικά στην ιστοσελίδα του...
Σε αντίθεση με τις φυσικές επιστήμες, στα οικονομικά, δεν αντλούμε τη θεωρία από τα δεδομένα με τον ίδιο τρόπο. Κατά συνέπεια, η θεωρία, η οποία καθιερώνεται, στέκεται από μόνη της ανεξάρτητα από το τι δείχνουν τα – αποκαλούμενα - δεδομένα.   Του Frank Shostak Απόδοση Ευθύμης Μαραμής   Σε πρόσφατο άρθρο στο Mises Wire, ο...
Είναι καθησυχαστικό το γεγονός ότι ο επίτροπος Oettinger γνωρίζει καλύτερα τι θέλουν οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι εξυπηρετεί - εγώ από την πλευρά μου θα εκτιμούσα αν τα αμερικανικά pick up φορτηγάκια ήταν φθηνότερα στην Ευρώπη   Άρθρο δημοσιευμένο αρχικά στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Ludwig von Mises: We Don’t Even Want Your American...
Ο κυβερνητικός παρεμβατισμός συνεπάγεται ηθικό κίνδυνο τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και από την πλευρά των πολιτών. Και αυτός ο ηθικός κίνδυνος δεν μπορεί να εξουδετερωθεί με την επιλογή κατάλληλων συμβατικών μηχανισμών, διότι δεν έχει καμία συμβατική βάση The Political Economy of Moral Hazard (>Interventionism and moral hazard) του Jörg...
Ο έλεγχος των τιμών ήταν μόνο μια μέθοδος στο σύνολο των αμέτρητων διαταγμάτων και εντολών που ρύθμιζαν και τις μικρότερες λεπτομέρειες κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας και επακριβώς τον καθορισμό των καθηκόντων κάθε ατόμου, αφενός, και του εισοδήματος και του επιπέδου ζωής του, αφετέρου Inflation and Price Control (2. Price Control in Germany) του...
Ένας από αυτούς που δεν ΈΧΟΥΝ ΕΜΠΕΔΏΣΕΙ  το μάθημα της ιστορίας είναι και ο Jean-Claude Juncker, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε λίγες μέρες από τώρα, αυτός ο υπερ-γραφειοκράτης θα βοηθήσει να εορταστούν τα 200ά γενέθλια του Καρλ Μαρξ   Why Is the EU Celebrating Karl Marx's Birthday? (δημοσιεύτηκε αρχικά στο International Liberty) του Daniel...