Κέρδος, ζημία, ιδιοκτησία και τα επιτεύγματα του καπιταλισμού

0
2759
Κέρδος και ζημία, καπιταλισμός

Ένας επιχειρηματίας παράγει για κέρδος. Αλλά μπορεί να επιτύχει κέρδη, μόνο επειδή οι καταναλωτές θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα αγαθά που παράγει, επειδή θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν πιο επειγόντως από άλλα αγαθά

Από τον τόμο Marxism unmasked – From delusion to destruction ο οποίος αναφέρεται σε εννέα διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν, από τις 23 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου του 1952, στο Σαν Φρανσίσκο, 8η Διάλεξη με τίτλο, Profit and Loss, Private Property, and the Achievements of Capitalism.
του Ludwig von Mises
Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής

Η σημασία της λογιστικής στις επιχειρήσεις

Ασχολούμενοι με όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τον καπιταλισμό, είναι θεμελιώδες να μην ξεχνάμε ποτέ τη διαφορά μεταξύ των «κεφαλαιουχικών αγαθών» και του «κεφαλαίου». Τα «κεφαλαιουχικά αγαθά» είναι φυσικά πράγματα. Η έννοια του «κεφαλαίου» είναι καθαρά θεωρητική έννοια στο πλαίσιο μιας σαφούς μεθόδου λογιστικής και υπολογισμού. Η εξέλιξη αυτής της έννοιας του κεφαλαίου οδήγησε τελικά στην ενσωμάτωση της έννοιας του κεφαλαίου του λογιστή, της έννοιας του ελεγκτή, αλλά και εκείνων που δεν αποτελούν κεφαλαιουχικά αγαθά. Το σύστημα λογιστικής ξεκίνησε, φυσικά, με τους επιχειρηματίες. Επειδή είχαν το άγχος να μαθαίνουν ποια ήταν τα αποτελέσματα των συναλλαγών τους ανέπτυξαν αυτή τη μέθοδο λογιστικής – εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και ούτω καθεξής. Η έννοια του κεφαλαίου που εφάρμοζαν αναφερόταν και περιλάμβανε μόνο εκείνα τα κεφάλαια που είχαν στραφεί προς την ανάπτυξη της επιχείρησης . Δεν περιλάμβανε την ακίνητη περιουσία ή την ιδιωτική ιδιοκτησία του επικεφαλής της επιχείρησης, της οικογένειάς του και ούτω καθεξής. Μπορείτε ακόμα να διαβάσετε σε άρθρα νομικών διατριβών και άρθρων δοκίμια σχετικά με το αν το ιδιωτικό κεφάλαιο του ιδιοκτήτη θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον ισολογισμό μιας επιχείρησης. Σύμφωνα με τις πρακτικές μεθόδους λογιστικής, η έννοια του κεφαλαίου όπως χρησιμοποιείται σήμερα περιλαμβάνει τα ακίνητα και όλα τα δικαιώματα που ανήκουν στην επιχείρηση.

Οι γεωργοί άρχισαν επίσης να δίνουν προσοχή σε αυτά τα προβλήματα, αλλά πολύ αργότερα. Στην αρχή ανέπτυξαν μεθόδους λογιστικής που περιορίζονταν μόνο στη λειτουργία της εκμετάλλευσης της γης, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη η περιουσία του ιδιοκτήτη. Αναφέρομαι στα γεγονότα αυτά, γιατί, αν κοιτάξετε τον ισολογισμό μιας επιχείρησης υπάρχει χώρος για το κτίριο, το ακίνητο που ανήκει στην επιχείρηση. Η έννοια του κεφαλαίου, όπως χρησιμοποιείται σήμερα, περιλαμβάνει περισσότερα από τα κεφαλαιουχικά αγαθά. Περιλαμβάνει όλα τα πράγματα που ανήκουν στην επιχείρηση. Από αυτή την άποψη πρέπει να θέσουμε το ερώτημα επίσης εάν υπάρχουν ή όχι άλλες διακρίσεις που μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία για τα πρακτικά προβλήματα του κεφαλαίου. Αν μιλάμε για κεφάλαιο, ανακαλύπτουμε ότι έχουμε κατά νου όλους τους συνολικούς υλικούς συντελεστές παραγωγής, στο μέτρο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγικούς σκοπούς. Αν μιλάμε για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σχετικά με την απασχόληση κεφαλαίου, πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου κεφαλαίου ενσωματώνεται σε μη μετατρέψιμα ή σε μη τελείως μετατρέψιμα αγαθά. Τα κεφαλαιουχικά αγαθά αποτελούν ενδιάμεσους παράγοντες μεταξύ των φυσικών αγαθών και των τελικών καταναλωτικών αγαθών.

Σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, στον οποίο οι παραγωγικές διαδικασίες και άλλα πράγματα αλλάζουν διαρκώς, το ερώτημα είναι αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ενδιάμεσα προϊόντα, τα οποία είχαν αρχικά σχεδιαστεί για μια συγκεκριμένη τελική χρήση, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Είναι δυνατόν, τα κεφάλαια που συσσωρεύονται ή παράγονται στο παρελθόν με διαφορετικά σχέδια και διαφορετικές προθέσεις στο μυαλό, ακόμη και μετά από μια αλλαγή στα σχέδια και τις προθέσεις, να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς; Αυτό είναι το πρόβλημα της μετατρεψιμότητας των κεφαλαιουχικών αγαθών.

Για περισσότερα από εκατό χρόνια, ένα κίνημα δημοφιλές σε ολόκληρο τον κόσμο, σήμερα ιδιαίτερα στην Καλιφόρνια, αντιπροσωπεύεται από μια ομάδα μεταρρυθμιστών που αποκαλούν τους εαυτούς τους «τεχνοκράτες». Οι Τεχνοκράτες επικρίνουν το γεγονός ότι συνεχίζουμε να μην συμβαδίζουμε με τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, διατηρώντας διαδικασίες παραγωγής ξεπερασμένες. Και δεν είναι οι μόνοι που επικρίνουν αυτό το γεγονός. Επισημαίνουν πόσο θαυμάσιο θα ήταν να εξαλειφθούν όλα όσα αποκαλούν «οικονομική καθυστέρηση», αν είχαμε όλα τα εργοστάσια που βρίσκονται στα καλύτερα μέρη και εάν όλα τα εργοστάσια ήταν εξοπλισμένα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Τότε δεν θα υπήρχε καθυστέρηση ούτε θα χρησιμοποιούνταν μηχανές και μέθοδοι παραγωγής που δεν ήταν πλέον σύγχρονες. Υπήρχε ένας Γερμανός ή Ρώσος – θα έπρεπε καλύτερα να πω ένας σοσιαλιστής από τη Βαλτική, ο οποίος επεσήμανε, για παράδειγμα, πόσο πίσω ήταν η γερμανική γεωργία. Θα εγκατέλειπε ή θα συρρίκνωνε όλα τα υπάρχοντα αγροκτήματα και μηχανές, θα τα αντικαθιστούσε με τα πιο σύγχρονα επιτεύγματα της γεωργίας και τότε θα ήταν δυνατό να παράγει τα πάντα φθηνότερα. Το αδύναμο σημείο αυτών πρακτικών είναι ότι το κεφάλαιο που συσσωρεύτηκε στο παρελθόν είχε τη μορφή κεφαλαιουχικών αγαθών που αντιπροσώπευαν την τεχνική σοφία της εποχής κατά την οποία συσσωρεύτηκε. Παρόλο που τα εργοστάσια είναι ξεπερασμένα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα παλιά μηχανήματα πρέπει να πωληθούν ως παλιοσίδερα και να αντικατασταθούν από νέα μηχανήματα. Εξαρτάται από την υπεροχή των νέων μηχανών. Εάν δεν είναι δυνατό για το παλαιό εργοστάσιο να πραγματοποιήσει οποιοδήποτε πλεόνασμα πάνω από τα τρέχοντα έξοδα, θα ήταν σπάταλο, όχι μόνο από την άποψη του μεμονωμένου ιδιοκτήτη του εργοστασίου, αλλά και από την άποψη ενός σοσιαλιστικού συστήματος που έπρεπε να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα.

Το πρόβλημα είναι παρόμοιο με αυτό ενός ανθρώπου που πρέπει να επιλέξει μεταξύ της αγοράς μιας νέας γραφομηχανής ή μιας νέας τηλεόρασης, επειδή έχουν εφευρεθεί καλύτερες ή να αγοράσει κάτι που δεν έχει καθόλου.

Ακριβώς όπως ο καθένας δεν θα πετάξει την παλιά γραφομηχανή ή το αυτοκίνητό του, όταν εμφανιστεί ένα νέο μοντέλο, έτσι και ένας επιχειρηματίας θα πρέπει να κάνει παρόμοιες αποφάσεις στην επιχείρηση του. Ενώ στο νοικοκυριό δεν χρειάζονται ακριβείς υπολογισμοί, στις επιχειρήσεις αυτές οι αποφάσεις γίνονται με βάση πιο προσεκτικούς υπολογισμούς. Ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός που αποτελεί τον πλούτο της εποχής μας, και που κάνει επίσης μια χώρα πλουσιότερη έναντι των φτωχότερων χωρών, ενσωματώνεται σε κεφαλαιουχικά αγαθά που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν από τους προγόνους μας ή δημιουργήθηκαν από εμάς κάτω από διαφορετικές τεχνικές συνθήκες και για διαφορετικούς σκοπούς. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτόν τον παλαιό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό στο μέλλον, παρά το γεγονός ότι δεν προσφέρει τόσο μεγάλη ωφέλεια όσο και ο νέος εξοπλισμός, το πράττουμε επειδή θεωρούμε ότι η υπηρεσία που μας προσφέρει αξίζει περισσότερο από ότι μπορούμε να κερδίσουμε πετώντας τα παλιά μηχανήματα και αντικαθιστώντας τα με νέα μηχανήματα. Η κατοίκηση του κόσμου έγινε σε άλλες εποχές κάτω από άλλες υποθέσεις και άλλες συνθήκες με άλλες τεχνικές γνώσεις. Αν ερχόμασταν στη γη από έναν άλλο πλανήτη με τέλεια γνώση των σημερινών γεωγραφικών συνθηκών, θα διαμορφώναμε τον κόσμο με τη χρήση αυτής της άλλης γνώσης, μιας γνώσης πολύ διαφορετικής από εκείνη που ήταν υπεύθυνη για τον σημερινό μας κεφαλαιουχικό εξοπλισμό.

Στο παρελθόν ο πλούτος μας αποτελούσε σε μεγάλο βαθμό κεφαλαιακά αγαθά προσαρμοσμένα σε συνθήκες διαφορετικές από τις δικές μας. Οι αποφάσεις του παρελθόντος βασίζονταν σε συνθήκες εκείνης της εποχής. Το γεγονός ότι οι πρόγονοί μας έπαιρναν τις αποφάσεις αυτές βοηθά στο να μας επηρεάζουν να διατηρήσουμε τα πράγματα όπως είναι. δεν θα άξιζε να εγκαταλείψουμε τις επενδύσεις του παρελθόντος. Σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, πρέπει να αποφασίσουμε ανάμεσα στο να συνεχίσουμε με τους παλιούς τρόπους παραγωγής, παρά το γεγονός ότι τώρα γνωρίζουμε καλύτερα ή να απομακρυνθούμε από αυτούς προς κάποια άλλη απασχόληση πρόσθετων κεφαλαιουχικών αγαθών που θεωρούμε πλέον πιο σημαντικά. Ως απάντηση στους τεχνοκράτες, λέμε ότι δεν είμαστε αρκετά πλούσιοι για να καταργήσουμε όλα όσα χτίσαμε στο παρελθόν. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να έχουμε τα βιομηχανικά κέντρα σε διαφορετικό σημείο από εκεί που χτίστηκαν στο παρελθόν. Αλλά αυτή η μεταφορά, αυτή η μετατόπιση, είναι μια πολύ αργή διαδικασία. Εξαρτάται από την υπεροχή των νέων σημείων.

Αυτό αποτελεί και κατάρριψη του επιχειρήματος, σύμφωνα με το οποίο οι νέες βιομηχανίες πρέπει να προστατεύονται από τις παλαιές βιομηχανίες. Και στην περίπτωση αυτή – σε περίπτωση μετατόπισης βιομηχανιών από φυσικά λιγότερο ευνοϊκές σε πιο ευνοϊκές τοποθεσίες – η απόφαση πρέπει να εξαρτάται από τον βαθμό ανωτερότητας των νέων περιοχών. Εάν η ανωτερότητα των νέων χώρων είναι επαρκής, οι βιομηχανίες θα μετακινηθούν χωρίς κάποια εξωτερική βοήθεια. Εάν δεν είναι αρκετό, θα ήταν σπάταλο να κάνουν οι βιομηχανίες μία τέτοια μετατόπιση. (Για παράδειγμα, οι βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας αναπτύχθηκαν στη Νέα Αγγλία, παρόλο που το βαμβάκι αναπτύχθηκε στο νότο, ενώ πρόσφατα τα κλωστοϋφαντουργικά εργοστάσια μετατοπίστηκαν προς τα νότια, και πάλι χωρίς εξωτερική βοήθεια.) Αν τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την εγκατάλειψη των κεφαλαιουχικών αγαθών είναι αρκετά μεγάλα, η αλλαγή θα γίνει.

Η τεχνική καθυστέρηση δεν σχετίζεται με την οικονομική καθυστέρηση. Εάν το κεφάλαιο που απαιτείται για την εξάλειψη αυτής της τεχνικής καθυστέρησης, από την άποψή μας ή από την πλευρά του αγοραστικού κοινού, έχει πιο επείγουσα απασχόληση κάπου αλλού, τότε θα ήταν πολύ σοβαρό λάθος από οικονομικής άποψης να το χρησιμοποιήσουμε στο να κάνουμε αλλαγές στον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό απλά επειδή υπάρχουν ήδη καλύτερες μηχανές.

Σπανιότητα και αξιακές προτιμήσεις

Τα κεφαλαιουχικά αγαθά είναι πεπερασμένα. Το οικονομικό πρόβλημα συνίσταται ακριβώς στο γεγονός ότι οι καταναλωτές επιδιώκουν να τα χρησιμοποιήσουν για να ικανοποιήσουν τις πιο επείγουσες απαιτήσεις τους, που δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί. Το οικονομικό πρόβλημα δεν αφορά τη χρησιμοποίηση κεφαλαιουχικών αγαθών για την παραγωγή ενός λιγότερου σημαντικού αγαθού, το οποίο δεν μπορεί να ειπωθεί ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι τα εν λόγω κεφαλαιουχικά αγαθά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του λιγότερο σημαντικού προϊόντος. Αυτό ακριβώς περιγράφει τη ζημία. Ο επιχειρηματίας λέει: «Αυτό είναι ασύμφορο. Το έργο θα μπορούσε να αναληφθεί, αλλά θα ήταν ασύμφορο. Επομένως, δεν θέλουμε να το ξεκινήσουμε», λένε οι σοσιαλιστές, «αλλά οι επιχειρηματίες είναι άπληστοι. θέλουν να παράγουν μόνο αυτά που είναι κερδοφόρα, όχι αυτά που είναι ασύμφορα». Ωστόσο, αυτό που κάνει μια επιχείρηση ασύμφορη είναι ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές των συντελεστών παραγωγής και του επιτοκίου, τα αναμενόμενα έσοδα θα υστερούσαν των εξόδων. Τι σημαίνει το ότι η τιμή του χαλκού είναι υψηλότερη από ότι πριν; Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές είναι έτοιμοι να πληρώσουν μια υψηλότερη τιμή για τον χαλκό που πηγαίνει στην κατασκευή άλλων προϊόντων. Δεν είναι έτοιμοι να πληρώσουν την υψηλότερη τιμή χαλκού στις παρούσες χρήσεις του. Κάποιες τιμές γίνονται αρκετά υψηλές, ώστε να καταστήσουν αποδοτική την παραγωγή άλλων προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, αν υπάρξει αύξηση της προσφοράς χαλκού ή εάν κάποιοι κλάδοι επιχειρήσεων που χρησιμοποιούσαν χαλκό μέχρι τώρα χρησιμοποιούν κάτι άλλο αντί για χαλκό στην παραγωγή, ο χαλκός γίνεται πιο εύκολα διαθέσιμος, η τιμή του χαλκού πέφτει, και τώρα γίνεται κερδοφόρο να χρησιμοποιηθεί χαλκός για να παραχθούν κάποια πράγματα που μέχρι πρότινος ήταν ασύμφορο να παραχθούν.

Τελικά, οι καταναλωτές, κατά τις αγορές τους, καθορίζουν τι πρέπει να παράγεται και τι δεν πρέπει να παράγεται. Όταν το αλουμίνιο εισήχθη για πρώτη φορά, πολλά πράγματα δεν μπορούσαν να παραχθούν από αλουμίνιο, επειδή η τιμή του ήταν πολύ υψηλή.

Ο Ναπολέοντας ο Γ’ [1808-1873] είχε αμέσως την ιδέα να δώσει θωράκιση αλουμινίου στο ιππικό του, αλλά ήταν τόσο δαπανηρή και τότε που θα ήταν φθηνότερο να του δώσει πανοπλία από ασήμι. Όταν ήμουν παιδί, χρησιμοποιήθηκε αλουμίνιο για παιδικά παιχνίδια, αλλά η πολύ σοβαρή βιομηχανική χρήση αλουμινίου δεν συζητιόταν καν. Αργότερα βελτιώθηκε η παραγωγή αλουμινίου και κατέστη δυνατή η χρήση αλουμινίου για πολλά αντικείμενα. Πριν από χρόνια, ήταν εξίσου ασύμφορη η χρήση αλουμινίου, όπως είναι σήμερα η χρήση μερικών μετάλλων υψηλής ποιότητας για ορισμένους εμπορικούς σκοπούς. Το σύνθημα «Παραγωγή προς χρήση και όχι για κέρδος» δεν έχει νόημα. Ένας επιχειρηματίας παράγει για κέρδος. Αλλά μπορεί να επιτύχει κέρδη, μόνο επειδή οι καταναλωτές θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα αγαθά που παράγει, επειδή θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν πιο επειγόντως από άλλα αγαθά. Ελλείψει κερδών και ζημιών, δεν θα υπήρχε οδηγός παραγωγής. Είναι τα κέρδη ή οι ζημίες που δείχνουν στους επιχειρηματίες τι ζητούν οι καταναλωτές πιο επειγόντως, σε ποιες ποιότητες και σε ποιες ποσότητες. Σε ένα σύστημα στο οποίο δεν θα υπήρχαν κέρδη ή ζημίες, ο επιχειρηματίας δεν θα ήξερε ποιες είναι οι επιθυμίες των καταναλωτών και δεν θα ήταν σε θέση να οργανώσει τις παραγωγικές του διαδικασίες σύμφωνα με τις επιθυμίες των καταναλωτών. Εκτός από αυτή τη λειτουργία του κέρδους ή ζημίας, υπάρχει και ο ρόλος που διαδραματίζουν στην μετατόπιση της κυριότητας των μέσων παραγωγής στα χέρια εκείνων που γνώριζαν – στο παρελθόν, βέβαια, δηλαδή μέχρι χθες – τον καλύτερο τρόπο να τα χρησιμοποιήσουν για τις ανάγκες των καταναλωτών. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα μέσα παραγωγής θα χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αύριο. Αλλά αν δεν χρησιμοποιηθούν, οι ιδιοκτήτες θα υποστούν ζημίες. Και αν δεν αλλάξουν τις μεθόδους παραγωγής τους, θα χάσουν την περιουσία τους και θα απομακρυνθούν από την εξέχουσα θέση τους ως ιδιοκτήτες συντελεστών παραγωγής. Αλλά αυτό είναι δεδομένο και δεν μπορεί να αλλάξει. Κάθε κρίση προς ανθρώπους αναφέρεται στο παρελθόν.

Η λειτουργία των γραφειοκρατιών

Ένας υποψήφιος στις εκλογές μπορεί να κριθεί μόνο με βάση του τι έκανε στο παρελθόν. Το ίδιο ισχύει και για την επιλογή ενός γιατρού, ενός καταστήματος κ.ο.κ., αλλά και για τους παραγωγούς. Είναι πάντα καλό να αναφερόμαστε στο παρελθόν. Τα προηγούμενα κέρδη μετατοπίζουν την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής από τα χέρια εκείνων, που ήταν λιγότερο αποτελεσματικοί στη χρήση τους στα μάτια του κοινού, στα χέρια εκείνων που αναμένεται να είναι πιο αποτελεσματικοί. Επομένως, η έννοια της ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής είναι πολύ διαφορετική σε ένα σύστημα που βασίζεται στον καταμερισμό της εργασίας από το νόημά της σε ένα φεουδαρχικό σύστημα. Σε ένα φεουδαρχικό σύστημα, η ιδιωτική ιδιοκτησία αποκτιόταν από την κατάκτηση ή από την αυθαίρετη ιδιοποίηση των στρεμμάτων γης. Ο ιδιοκτήτης ήταν ο κατακτητής. Ο ανώτατος κατακτητής ήταν ο επικεφαλής του στρατού, ο βασιλιάς, ο «Φύρερ». Άλλοι άνθρωποι αποκτούσαν ιδιωτική ιδιοκτησία ως δώρα από τον ανώτατο άρχοντα. Υπήρχε μια ολόκληρη ιεραρχία – βασιλιάδες, δούκες, ιππότες και ούτω καθεξής, και στο κάτω μέρος ήταν οι άνθρωποι χωρίς ιδιοκτησία. Οι δούκες και οι ιππότες θα μπορούσαν να χάσουν την περιουσία τους στερούμενοι του «δώρου» τους από την ανώτερη εξουσία – τον βασιλιά – με ανάκληση του δώρου. Ή θα μπορούσαν να ηττηθούν από έναν επιτυχημένο κατακτητή. Αυτό το σύστημα επικράτησε μέχρις ότου ο καπιταλισμός το αντικατέστησε σε διαφορετικούς βαθμούς σε πολλές χώρες.

Αν μελετήσετε την ιστορία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας στη γη, μπορείτε, φυσικά, να πάτε πίσω είτε στην κατάκτηση είτε στην οικειοποίηση γης από κάποιον. Από αυτή την άποψη, οι παλαιότεροι επικριτές της ιδιωτικής ιδιοκτησίας ανέφεραν ότι τα ακίνητα δεν έχουν νόμιμη προέλευση. Αποκτήθηκαν με τη βία, με κατάκτηση, χωρίς νομική βάση. Ως εκ τούτου, λένε ότι θέλουν να τα απομακρύνουν από τους σημερινούς ιδιοκτήτες τους και να τα δώσουν σε όλους. Το αν η προέλευση που περιγράφεται εδώ είναι σωστή ή λανθασμένη είναι ένα ερώτημα. Ένα άλλο ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε τώρα που η ιδιοκτησία είναι ιδιόκτητη. Οι σοσιαλιστές χρησιμοποίησαν αυτή την κριτική για την προέλευση της ιδιοκτησίας χωρίς να συνειδητοποιήσουν την τεράστια διαφορά, που υπήρχε από τότε μέχρι τώρα. Αν ισχυρισθείτε ότι στις παλιές εποχές οι ιδιοκτήτες γης δεν εξαρτώνταν από την αγορά, αυτό θα ήταν αλήθεια. Δεν υπήρχε αγορά. Υπήρχε μόνο ελάχιστο εμπόριο. Ο φεουδάρχης είχε μόνο έναν ρεαλιστικό τρόπο να ξοδεύει το μεγάλο του εισόδημα από τα προϊόντα της γης – να διατηρεί μεγάλα στρατεύματα ενόπλων ανδρών για να διεξαγάγει τις μάχες του. Η αυλή ενός φεουδάρχη αποτελούσε ένα τεράστιο νοικοκυριό στο οποίο ζούσαν πολλοί άνθρωποι (ένοικοι θα έλεγα), υποστηριζόμενοι από το μεγάλο κτήμα. Στο Βρανδεμβούργο στο Βερολίνο, για παράδειγμα, υπήρχε μία περίπτωση συμβούλου τον δέκατο έκτο αιώνα που ζούσε στο σπίτι του βασιλιά.

Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τις συνθήκες στην οικονομία της αγοράς. Στην οικονομία της αγοράς, η ιδιωτική ιδιοκτησία είναι, ως έχει, μια κοινωνική λειτουργία, διότι μπορεί να διατηρηθεί και να διευρυνθεί μόνο εξυπηρετώντας τους πελάτες με τον φθηνότερο και καλύτερο δυνατό τρόπο. Όσοι δεν ξέρουν πώς να εξυπηρετούν τους καταναλωτές με τον φθηνότερο και με τον καλύτερο τρόπο υφίστανται ζημίες. Εάν δεν αλλάξουν εγκαίρως τις μεθόδους παραγωγής τους, εκδιώκονται από τις θέσεις τους ως ιδιοκτήτες, επιχειρηματίες, καπιταλιστές και μετατοπίζονται σε θέσεις στις οποίες δεν έχουν πλέον επιχειρηματικές και καπιταλιστικές λειτουργίες. Ως εκ τούτου, η έννοια της ιδιωτικής ιδιοκτησίας στον καπιταλισμό είναι εντελώς διαφορετική σε νόημα από την ιδιωτική ιδιοκτησία στο φεουδαρχικό σύστημα. Οι κριτικοί της ιδιωτικής ιδιοκτησίας εξακολουθούν να ζουν διανοητικά στον Μεσαίωνα (όπως οι επικριτές του επιτοκίου και της πίστωσης). Δεν συνειδητοποιούν ότι η αγορά καθορίζει κάθε μέρα ποιος θα πρέπει να κατέχει τι και πόσο θα πρέπει από αυτό θα πρέπει να κατέχει. Η αγορά δίνει ιδιοκτησία σε όσους είναι οι πλέον κατάλληλοι να χρησιμοποιήσουν τα μέσα παραγωγής για την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Επομένως, δεν είναι σωστό να επικρίνουμε τους θεσμούς της ιδιωτικής ιδιοκτησίας αναφερόμενοι στις συνθήκες που υπήρχαν στις πρώιμες εποχές υπό φεουδαρχικές συνθήκες και υπό ολοκληρωτικούς βασιλιάδες.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Φράνκλιν Ρούσβελτ [1882-1945], ο καπιταλισμός δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ πραγματικά.1 Υπάρχει πάντα κάτι από τα παλιά. Αλλά είναι απολύτως άχρηστο να μας πείτε σήμερα: «Κοιτάξτε πώς ο πλούτος πολλών αριστοκρατικών οικογενειών αποκτήθηκε τον δέκατο έβδομο αιώνα». Μερικοί σύγχρονοι πλούσιοι άνθρωποι μπορεί να είναι απόγονοι εύπορων αριστοκρατικών οικογενειών, αλλά τι έχει να κάνει αυτό με την κατάσταση σήμερα; Οι Πρώσοι Junkers ήταν ακόμα προνομιούχοι τον 19ο αιώνα και τις αρχές του εικοστού αιώνα. Μπόρεσαν να διατηρήσουν την περιουσία τους μόνο επειδή ολόκληρος ο μηχανισμός της αυτοκρατορικής κυβέρνησης προθυμοποιήθηκε να τη διαφυλάξει, να την προστατεύσει και να εμποδίσει τους καταναλωτές να βάλουν τους ανθρώπους στις θέσεις που ήταν καλύτερα εξοπλισμένοι για να εξυπηρετούν τους καταναλωτές. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε κυβερνητικό μέτρο που μειώνει το ποσό των κερδοφόρων επιχειρήσεων που επιτυγχάνουν ή που φορολογούν τα κέρδη τους είναι ένα μέτρο που αποδυναμώνει την επιρροή των καταναλωτών έναντι των παραγωγών. Για παράδειγμα, οι μεγάλες βιομηχανικές περιουσίες του 19ου αιώνα αποκτήθηκαν από επιτυχημένους καινοτόμους στις επιχειρήσεις τους.

Ο Henry Ford [1863-1947] ξεκίνησε χωρίς σχεδόν τίποτα. Πέτυχε τεράστια κέρδη τα οποία μεταφέρθηκαν πίσω στην επιχείρηση του. Με αυτόν τον τρόπο κατά τη διάρκεια ενός συγκριτικά σύντομου χρονικού διαστήματος ανέπτυξε μία από τις μεγαλύτερες περιουσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Το αποτέλεσμα ήταν ότι συνέβη κάτι άγνωστο μέχρι τότε, μαζική παραγωγή αυτοκινήτων για τις μάζες των ανθρώπων.

Στις αρχές του εικοστού αιώνα υπήρχαν μερικά επιτυχημένα αυτοκίνητα. Το γαλλικό Renault κοστίζει περίπου 10.000 δολάρια σε χρυσό. Ήταν ένα πολυτελές αυτοκίνητο για μερικούς πολύ πλούσιους ανθρώπους. Οι δραστηριότητες του Ford και κάποιων άλλων ανθρώπων έκαναν το αυτοκίνητο προσβάσιμο σε όλους. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύχθηκαν μεγάλες περιουσίες. Τα μεγάλα πολυκαταστήματα και τα μεγάλα εργοστάσια αναπτύχθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τώρα αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αν ένας άνθρωπος ξεκινήσει μια μικρή επιχείρηση και κάνει τεράστια κέρδη, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κέρδους απορροφάται από τους φόρους. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη ορισμένα κενά. Εάν έχετε έναν καλό λογιστή, μπορείτε να αποφύγετε την απαλλοτρίωση του 90% και φορολογηθείτε μόνο το 70%. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος των κερδών που θα επανεπενδύονταν λαμβάνεται από την κυβέρνηση και χρησιμοποιείται για τις δαπάνες της. Στην περίπτωση των πολυκαταστημάτων, προηγουμένως, ένα παλιό κατάστημα έπρεπε να ανταγωνιστεί για πιθανούς νέους καταναλωτές με νέους ανταγωνιστές. Σήμερα αυτό δεν συμβαίνει πλέον.

Η φορολογία σκοτώνει τον ανταγωνισμό

Ο μικρός επιχειρηματίας δεν θα εξελιχθεί ποτέ σε ένα μεγάλο κατάστημα επειδή τα κέρδη του αφαιρούνται από την κυβέρνηση. Είναι αλήθεια ότι τα παλιά και τα νέα καταστήματα λειτουργούν υπό τους ίδιους νόμους. Το μεγάλο παλιό κατάστημα πρέπει επίσης να πληρώσει υψηλό φόρο εισοδήματος. Αλλά το παλιό κατάστημα έχει ήδη συγκεντρώσει το κεφάλαιο που απαιτείται για μια μεγάλη επιχείρηση, ενώ ο νέος επιχειρηματίας εμποδίζεται να συσσωρεύσει τα κεφάλαια που απαιτούνται για να επεκταθεί σε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας. Επομένως, το πνεύμα του ανταγωνισμού θα μπορούσε εύκολα να εξαφανιστεί από τη διαχείριση του μεγάλου καταστήματος.

Χωρίς κανένα κίνδυνο για το παλιό κατάστημα στη διεξαγωγή των υποθέσεων του, το παλιό κατάστημα μπορεί μερικές φορές να γίνει «τεμπέλικο». Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ο καπιταλισμός πεθαίνει επειδή το πνεύμα του ανταγωνισμού δεν υπάρχει πια, όπως είχε συνηθίσει και επειδή μεγάλες επιχειρήσεις γίνονται γραφειοκρατικές . Αλλά ο καπιταλισμός δεν πεθαίνει. Οι άνθρωποι τον δολοφονούν. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο θάνατο από μια ασθένεια που τελικά οδηγεί σε θάνατο και τον θάνατο ως αποτέλεσμα επίθεσης και δολοφονίας. Είναι φανταστικό το να χρησιμοποιούμε ως επιχείρημα κατά του καπιταλισμού το γεγονός ότι το ανταγωνιστικό πνεύμα στις επιχειρήσεις αποδυναμώνεται και ότι οι επιχειρήσεις γίνονται μερικές φορές γραφειοκρατικές. Αυτό ακριβώς οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι αγωνίζονται ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα και δεν θέλουν να ανεχθούν τους θεσμούς που είναι απαραίτητοι για την ύπαρξή του. Ως εκ τούτου, πρέπει να πω κάτι σχετικά με τη διαφορά μεταξύ του κέρδους και της ζημίας στο πλαίσιο της διοίκησης επιχειρήσεων, αφενός, και της γραφειοκρατικής διαχείρισης, αφετέρου.

Η διαχείριση των κερδών και των ζημιών είναι το χαρακτηριστικό μιας επιχείρησης, ένα πλαίσιο, που υπόκειται στην υπεροχή της αγοράς, δηλαδή στην υπεροχή των καταναλωτών. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο καθοριστικός παράγοντας είναι «Φέρνει κέρδος ή όχι;». Αυτό το κριτήριο εφαρμόζεται όχι μόνο σε ολόκληρη την επιχείρηση, αλλά και σε κάθε τμήμα της επιχείρησης. Αυτή είναι η μέθοδος διπλής λογιστικής καταγραφής που ο Γκαίτε χαρακτήρισε με τόσο θαυμάσιο τρόπο λέγοντας ότι καθιστά δυνατό για τον άνθρωπο που είναι επικεφαλής μιας οργάνωσης να ελέγχει κάθε πτυχή μιας επιχείρησης χωρίς να εμπλέκεται σε υπερβολικά λεπτομερή εργασία. Κάτω από ένα τέτοιο λογιστικό σύστημα μπορείτε να διαπιστώσετε εάν αποδίδει ή όχι κάποιο ειδικό τμήμα ή υποκατάστημα. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση στη Νέα Υόρκη έχει κατάστημα στο Σαν Φρανσίσκο. Υπάρχει μόνο ένα πρότυπο που χρειάζεται ο επικεφαλής της εταιρείας στη Νέα Υόρκη: είναι κερδοφόρο; Έχει έναν ειδικό ισολογισμό για το κατάστημα στο Σαν Φρανσίσκο. Αναθέτει σε αυτό το υποκατάστημα στα βιβλία του το απαραίτητο κεφάλαιο, συγκρίνει το κόστος και τις τιμές αυτού του κλάδου και σε αυτή τη βάση κρίνει, αν είναι ή όχι χρήσιμο, αν είναι αποδοτικό ή όχι, για το σύνολο της επιχείρησης να συνεχίσει αυτό το υποκατάστημα στο Σαν Φρανσίσκο. Μπορεί να αφήσει όλες τις λεπτομέρειες στον διαχειριστή του υποκαταστήματος στο Σαν Φρανσίσκο, επειδή αυτός ο άνθρωπος πάντα γνωρίζει ότι είναι υπεύθυνος. Δεν είναι απαραίτητο ο διαχειριστής υποκαταστημάτων να πάρει ένα μερίδιο των κερδών. Ξέρει πολύ καλά ότι εάν το υποκατάστημα δεν πληρώσει, θα σταματήσει και θα χάσει τη δουλειά του. Το μέλλον του εξαρτάται από αυτόν τον κλάδο. Ως εκ τούτου, ο άνθρωπος στη Νέα Υόρκη δεν χρειάζεται να πει στον διευθυντή του κλάδου στο Σαν Φρανσίσκο τίποτα περισσότερο από το «Φέρτε κέρδη!». Ο επικεφαλής της Νέας Υόρκης δεν παρεμβαίνει επειδή, αν το κάνει και το υποκατάστημα έχει ζημιές, ο διευθυντής θα μπορεί να πει ότι αυτό συνέβη επειδή «μου παραγγείλατε να το κάνω και έτσι». Οι καταναλωτές είναι κυρίαρχοι.

Οι καταναλωτές δεν είναι πάντα έξυπνοι – σε καμία περίπτωση – αλλά οι καταναλωτές είναι κυρίαρχοι. Μπορούν να είναι ανόητοι και μπορεί να αλλάζουν γνώμη, αλλά πρέπει να δεχτούμε ότι είναι κυρίαρχοι. Οι επιχειρηματίες υπόκεινται στην υπεροχή των καταναλωτών. Το ίδιο ισχύει, βεβαίως, και για το σύνολο των επιχειρήσεων. Η αποφασιστική φωνή είναι η φωνή των καταναλωτών. Δεν είναι το πρόβλημα των παραγωγών ή των κατασκευαστών να επικρίνουν τους καταναλωτές, λέγοντας: «Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κακό γούστο – συνιστώ να αγοράσουν κάτι άλλο». Αυτό είναι το καθήκον των φιλοσόφων και των καλλιτεχνών. Ένας μεγάλος ζωγράφος, ένας μεγάλος ηγέτης, ο άνθρωπος που θέλει να διαδραματίσει ρόλο στην ιστορία δεν πρέπει να ενδώσει στο κακό γούστο των καταναλωτών. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες υπόκεινται στη διαχείριση κερδών και ζημιών και κατευθύνονται με κάθε λεπτομέρεια από τις επιθυμίες των καταναλωτών. Οι καταναλωτές είναι κυρίαρχοι. Αγοράζουν το προϊόν και αυτό δίνει επιβεβαίωση στον παραγωγό. Εάν δεν αποδυναμώνεται από κρατικές παρεμβάσεις, πρόκειται για διαχείριση κερδών και ζημιών, παραγωγή για τους καταναλωτές.

Αναλύοντας τον γραφειοκρατικό μηχανισμό

Τώρα τι είναι η γραφειοκρατική διαχείριση; Οι άνθρωποι συγχέουν συχνά τις μεγάλες επιχειρήσεις με τη γραφειοκρατία. Ακόμη και ένας τέτοιος επιφανής άνθρωπος όπως ο Max Weber [1864-1920] πίστευε ότι ο βασικός παράγοντας μιας γραφειοκρατίας ήταν ότι οι άνθρωποι κάθισαν στα γραφεία και είχαν πολλή γραφειοκρατική εργασία. Αλλά αυτό δεν είναι το βασικό χαρακτηριστικό μιας γραφειοκρατίας. Το χαρακτηριστικό της γραφειοκρατίας είναι ότι ασχολείται με πράγματα που είναι απαραίτητα αλλά δεν μπορούν να πωληθούν και δεν έχουν τιμή στην αγορά. Ένα τέτοιο πράγμα, για παράδειγμα, είναι η προστασία των ατόμων από τους γκάνγκστερ και άλλους εγκληματίες. Αυτή είναι η δουλειά του αστυνομικού τμήματος. Είναι πολύ σημαντικό, απαραίτητο. Αλλά οι υπηρεσίες της αστυνομικής υπηρεσίας δεν μπορούν να πωληθούν στην αγορά 2. Ως εκ τούτου, δεν μπορείτε να κρίνετε τα αποτελέσματα αυτών των αστυνομικών επιχειρήσεων με τον ίδιο τρόπο που μπορείτε να κρίνετε τις λειτουργίες ενός εργοστασίου υποδημάτων. Το εργοστάσιο υποδημάτων μπορεί να πει, «Το κοινό εγκρίνει τις δραστηριότητές μας επειδή κερδίζουμε». Η αστυνομική υπηρεσία μπορεί μόνο να πει ότι το κοινό εγκρίνει τις ενέργειες του δημοτικού συμβουλίου, του συνεδρίου, του κοινοβουλίου κ.ο.κ. Επομένως, το σύστημα διαχείρισης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για ένα αστυνομικό σύστημα είναι το γραφειοκρατικό σύστημα.

Το έθνος ή οι πολίτες εκλέγουν κοινοβουλευτικά όργανα και αυτά τα κοινοβουλευτικά όργανα καθορίζουν πόσα χρήματα πρέπει να δαπανηθούν για τις διάφορες λειτουργίες της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομικής υπηρεσίας. Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε σε δολάρια και δεκάρες τα αποτελέσματα ενός αστυνομικού τμήματος. Ως εκ τούτου, δεν μπορείτε να έχετε λογιστική αποτίμηση και έλεγχο σε αστυνομικό τμήμα με τον ίδιο τρόπο που έχετε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι δαπάνες μετρούνται σε δολάρια έναντι των εσόδων. Στο αστυνομικό τμήμα δεν μπορείτε να μετρήσετε τα έξοδα από τα έσοδα. Το αστυνομικό τμήμα έχει μόνο έξοδα. Το «προϊόν» ενός αστυνομικού τμήματος είναι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι μπορείτε να περπατήσετε με ασφάλεια στην πόλη, ακόμα και μετά τα μεσάνυχτα. Αυτά τα έσοδα δεν μπορούν να αξιολογηθούν σε χρήματα. Τα κοινοβούλια καθόρισαν τον προϋπολογισμό για το αστυνομικό τμήμα. Καθορίζουν το ποσό των χρημάτων που πρέπει να δαπανηθούν. Πρέπει επίσης να ενημερώσουν την αστυνομική υπηρεσία για τις υπηρεσίες που πρέπει να εκτελέσουν.

Το FBI θα μπορούσε χωρίς αμφιβολία να βελτιωθεί αυξάνοντας τις πιστώσεις του, αλλά η βούληση του λαού δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Ο επικεφαλής του Τμήματος Δικαιοσύνης λέει στο FBI τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Ο επικεφαλής του Τμήματος Δικαιοσύνης δεν μπορεί να αφήσει αυτές τις αποφάσεις στους «διαχειριστές των καταστημάτων». Επομένως, ο διευθυντής μιας γραφειοκρατικής επιχείρησης εκδίδει οδηγίες για πολλά πράγματα, που φαίνονται περιττές για τον επιχειρηματία – πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζονται τα γραφεία, πόσα τηλέφωνα πρέπει να έχουν, πόσοι άνδρες χρειάζονται για να παρακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο κτίριο και ούτω καθεξής. Αυτές οι λεπτομερείς οδηγίες είναι απαραίτητες επειδή μέσα σε μια γραφειοκρατία, τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει πρέπει να καθορίζεται από τέτοιους κανόνες. Διαφορετικά, ο άνθρωπος επί τόπου θα δαπανήσει χρήματα χωρίς να δώσει προσοχή στον συνολικό προϋπολογισμό. Εάν υπάρχει περιορισμένος προϋπολογισμός, πρέπει να ενημερώσει τους υπαλλήλους για το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Αυτό αναφέρεται σε όλους τους κλάδους της δημόσιας διοίκησης. Αυτή είναι η γραφειοκρατία, και σε αυτούς τους τομείς είναι απαραίτητο. Δεν μπορείτε να το αφήσετε στον εργαζόμενο. Δεν μπορείτε να πείτε σε έναν άνθρωπο, «Εδώ είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο. Κάνε ό,τι θέλεις με αυτό». Το Κοινοβούλιο, το κράτος ή η ένωση συντάσσουν ένα όριο και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να περιορίσεις τα χρήματα που ξοδεύεις σε κάθε τμήμα.

Αυτή η γραφειοκρατική μέθοδος διαχείρισης δεν εφαρμόζεται στη διαχείριση κερδών. Αλλά, βεβαίως, εάν αποδυναμώσετε το κίνητρο κέρδους των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι γραφειοκρατικές ιδέες και η γραφειοκρατική διοίκηση αρχίζουν να υποβόσκουν. Λαμβάνοντας υπόψη τον σημερινό φόρο περί των κερδών, φόρους εταιρειών και ατομικούς φόρους επί εταιρικών μετόχων, πολλές επιχειρήσεις λένε κατά τον υπολογισμό ενός νέου δαπάνες, «χρειάζεται μια δαπάνη των $ 100 επιπλέον, φυσικά. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη το 82 τοις εκατό φόρο που πρέπει να πληρώσω για τα κέρδη της επιχείρησης, θα κοστίσει πολύ λιγότερο. Εάν δεν ξοδεύω αυτά τα 100 δολάρια για επιχειρήσεις, θα πρέπει να πληρώσω ένα φόρο ύψους $ 82. Ως εκ τούτου, η δαπάνη αυτών των 100 δολαρίων θα κοστίσει την επιχείρηση μόνο 18 δολάρια». Οι άνθρωποι που υπολογίζουν με αυτόν τον τρόπο δεν συγκρίνουν πλέον τις συνολικές δαπάνες με τα πλεονεκτήματα που προέρχονται από αυτήν στην αγορά. Συγκρίνουν μόνο εκείνο το μέρος των δαπανών που επηρεάζει το δικό τους εισόδημα. Με άλλα λόγια, δαπανώντας 100 δολάρια για την επιχείρησή της, η εταιρεία θα μπορούσε να αντέξει οικονομικά να είναι πλούσια, σπάταλη ή υπερβολική. Δεν θα εξέταζε πλέον τις επιθυμίες των καταναλωτών.

Κλείνοντας

Εάν αυτό το φορολογικό σύστημα συνεχιστεί, θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν η κυβέρνηση παίρνει το 100% του εισοδήματος μιας επιχείρησης, τα επιχειρησιακά της έξοδα θα εκπέσουν και θα μεταφερθούν στην κυβέρνηση. Η εταιρεία δεν χρειάζεται να ανησυχεί τότε για την κυριαρχία των καταναλωτών, για το αν οι καταναλωτές θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν αρκετά το προϊόν για την κάλυψη του κόστους. Δεν θα χρειαζόταν να ανησυχεί για τη μείωση των δαπανών. Αλλά τότε η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να επιτρέψει στην επιχείρηση να κάνει ό,τι θέλει. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να ελέγξει όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, εάν ακούσετε ότι η επιχείρηση γίνεται γραφειοκρατική και σπάταλη, δεν είναι συνέπεια των μεγάλων επιχειρήσεων, του καπιταλισμού, ενός ανεμπόδιστου συστήματος αγοράς. Είναι η συνέπεια της δημόσιας φορολογίας και της κυβερνητικής παρέμβασης σε αυτά τα πράγματα.

***

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα:

  1. «Ένα πρόγραμμα του οποίου το επιχείρημα είναι ότι, δεν είναι ότι το σύστημα της ελεύθερης επιχείρησης για κέρδη που έχει αποτύχει σε αυτή τη γενιά αλλά ότι δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα». FD Roosevelt, όπως αναφέρεται να δήλωσε στο Κεφάλαιο 1, Friedrich A. Hayek, «Ο δρόμος προς τη δουλεία» (Chicago: University of Chicago Press, 1944), σ. 10.-Συντάκτης.
  2. σ.σ. Ο von Mises δεν ήταν αναρχικός. Ως εκ τούτου δεν πίστευε ότι η άμυνα και η προστασία μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν.