Murray N. Rothbard: Εξαλείφοντας τον Σοσιαλισμό (μέρος 2ο)

0
386
Ιδιωτικοποίηση
Με μια βαθύτερη έννοια, το να απαλλαγούμε από το σοσιαλιστικό κράτος απαιτεί από την πολιτεία να εκτελεί μια τελική, γρήγορη, ένδοξη πράξη αυτοπυρπόλησης, μετά την οποία εξαφανίζεται από τη σκηνή.

δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να υποθέτουμε ολόψυχα ότι το κόστος ή η αναποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας μπορεί να αγνοηθεί. Θα ήταν προτιμότερο να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το βέλτιστο στην αρχική ιδιωτικοποίηση

του Murray N. Rothbard
Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής
(Συνέχεια από το πρώτο μέρος)

Αρχές ιδιωτικοποίησης

Στη συνέχεια, πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν τα γνήσια αγαθά και υπηρεσίες. Πώς πρέπει να επιτευχθεί αυτό; Πρώτον, ο ιδιωτικός ανταγωνισμός με τα προηγουμένως κρατικά μονοπώλια πρέπει να είναι ελεύθερος και χωρίς εμπόδια. Αυτό θα νομιμοποιήσει όχι μόνο τη μαύρη αγορά, αλλά και τον ανταγωνισμό με τις υπάρχουσες κυβερνητικές επιχειρήσεις. Αλλά τι γίνεται με τη μαζική συσσώρευση κυβερνητικών επιχειρήσεων και κεφαλαίων; Πώς θα ιδιωτικοποιηθούν;

Έχουν προταθεί διάφορες πιθανές οδοί, αλλά μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικούς τύπους. Η μία είναι η ισότιμη μοιρασιά. Κάθε πολίτης της Σοβιετικής Ένωσης ή Πολωνίας λαμβάνει μια μέρα ένα ταχυδρομικό μήνυμα με ένα μέρος της ιδιοκτησίας των διαφόρων κρατικών ιδιοκτησιών. Έτσι, εάν τα χαλυβουργικά έργα Χ, Ψ, Ω πρόκειται να ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, τότε, εάν υπάρχουν 300 εκατομμύρια μετοχές των χαλυβουργικών εταιρειών και 300 εκατομμύρια κάτοικοι, κάθε πολίτης λαμβάνει μία μετοχή, η οποία μεταφέρεται άμεσα ή ανταλλάσσεται κατά βούληση. Το ότι αυτό το σύστημα θα ήταν απίστευτα δυσκίνητο είναι προφανές. Ο αριθμός των ανθρώπων θα ήταν υπερβολικός και οι μετοχές πολύ λίγες για να επιτρέψει σε κάθε άτομο να έχει ένα μερίδιο και θα υπήρχαν μερίδια απείρως μεγάλα και ποικιλίες που θα δυσκόλευαν πολύ τον μέσο πολίτη.

Μεγάλο μέρος από αυτό το χάος θα εξαλειφόταν με την πρόταση του Τσέχου υπουργού Οικονομικών Vaclav Klaus, ο οποίος προτείνει κάθε πολίτης να λάβει βασικά πιστοποιητικά, τα οποία θα μπορούσαν να ανταλλαγούν για ορισμένο αριθμό ή ποικιλία μετοχών ιδιοκτησίας διαφόρων εταιρειών στην αγορά. Αλλά ακόμα και κάτω από το σχέδιο Klaus, υπάρχουν σοβαρά φιλοσοφικά προβλήματα με αυτή τη λύση. Θα κατοχυρώσει την αρχή των κυβερνητικών διαμοιρασμών, και της ισότιμης μοιρασιάς, σε πολίτες που δεν έχουν δικαίωμα σε αυτά. Έτσι, μια ατυχής αρχή θα αποτελέσει την ίδια βάση για ένα ολοκαίνουργιο λιμπερταριανό σύστημα ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.

Θα ήταν πολύ καλύτερο να κατοχυρωθεί η αδιαμφισβήτητη αρχή της οικειοποίησης στη βάση του νέου αποκρατικοποιημένου συστήματος ιδιοκτησίας. Ή, για να αναβιώσω το παλιό μαρξιστικό σύνθημα: «όλη η γη στους αγρότες, όλα τα εργοστάσια στους εργάτες!». Αυτό θα καθιερώσει τη βασική Λοκιανή αρχή του ότι η ιδιοκτησία πρέπει να αποκτάται με «ανάμειξη της εργασίας με τη γη» ή με άλλους άκτητους πόρους.

Η αποκρατικοποίηση είναι μια διαδικασία που στερεί από την κυβέρνηση την υπάρχουσα «κυριότητα» ή τον έλεγχο και την μεταβιβάζει σε ιδιώτες. Κατά μία έννοια, η κατάργηση της κυβερνητικής ιδιοκτησίας των περιουσιακών στοιχείων τις θέτει αμέσως και σιωπηρά σε ένα μη-ιδιοκτησιακό καθεστώς, από το οποίο η προηγούμενη οικειοποίηση μπορεί να τις μετατρέψει γρήγορα σε ιδιωτική ιδιοκτησία. Η αρχική οικειοποίηση υποστηρίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία αυτά πρέπει να μεταβιβαστούν όχι στο γενικό αφηρημένο κοινό, όπως στην αρχή του διαμοιρασμού, αλλά σε όσους έχουν πραγματικά δουλέψει πάνω σε αυτούς τους πόρους: δηλαδή τους αντίστοιχους εργάτες τους, αγρότες και διαχειριστές. Φυσικά, αυτά τα δικαιώματα πρέπει να είναι πραγματικά ιδιωτικά. Δηλαδή γη σε μεμονωμένους αγρότες, ενώ τα κεφαλαιουχικά αγαθά ή τα εργοστάσια πηγαίνουν στους εργαζόμενους με τη μορφή ιδιωτικών, διαπραγματεύσιμων μετοχών. Η κυριότητα δεν πρέπει να χορηγείται σε κολεκτίβες ή συνεταιρισμούς ή εργαζόμενους ή αγρότες ολιστικά, γεγονός που θα αποκαταστήσει μόνο τα δεινά του σοσιαλισμού σε μια αποκεντρωμένη και χαοτική συνδικαλιστική μορφή.

Πρέπει να είναι αυτονόητο ότι τα εν λόγω μερίδια ιδιοκτησίας, για να είναι πραγματικά ιδιωτικά, πρέπει να είναι μεταβιβάσιμα και ανταλλάξιμα κατά βούληση από τους κατόχους τους. Πολλά τρέχοντα σχέδια στις σοσιαλιστικές χώρες οραματίζονται «μετοχές» που πρέπει να κρατούνται από τον εργάτη ή τον αγρότη και, για ένα διάστημα ετών, μπορούν να πωλούνται πίσω στην κυβέρνηση. Αυτό ξεκάθαρα παραβιάζει την ίδια την ουσία της αποκρατικοποίησης. Άλλα προτεινόμενα σχέδια επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς στη μεταβίβαση της κυριότητας σε αλλοδαπούς. Για άλλη μια φορά, η γνήσια ιδιωτικοποίηση απαιτεί πλήρη ιδιωτική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης σε αλλοδαπούς.

Επιπλέον, δεν υπάρχει τίποτα κακό στην «πώληση της χώρας» σε αλλοδαπούς. Στην πραγματικότητα, όσο περισσότερο οι αλλοδαποί αγοράζουν «τη χώρα» τόσο το καλύτερο, γιατί θα σήμαινε ταχείες εισροές ξένου κεφαλαίου και επομένως ταχύτερη ευημερία και οικονομική ανάπτυξη στο φτωχό σοσιαλιστικό μπλοκ.

Ένα πρόβλημα προκύπτει άμεσα από τη χορήγηση μετοχών στους εργαζόμενους στα εργοστάσια, ένα πρόβλημα που μοιάζει με το ερώτημα τι πρέπει να γίνει με τα κομμουνιστικά στελέχη και την KGB: Πρέπει να αποκτήσει η νομενκλατούρα μερίδια ιδιοκτησίας;

Συμβουλεύοντας τους Σοβιετικούς σε μια συνάντηση στη Μόσχα στις αρχές του 1990, ο οικονομολόγος Paul Craig Roberts παρατήρησε ότι ο σοβιετικός λαός θα μπορούσε είτε να εκτελέσει την νομενκλατούρα, είτε να της δοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας. Για λόγους κοινωνικής ειρήνης και ομαλής μετάβασης σε μια ελεύθερη οικονομία, συνέστησε το τελευταίο. Όπως έγραψα παραπάνω, δεν θα ήμουν τόσο γρήγορος να ανατρέψω τα αιτήματα της δικαιοσύνης. Αλλά θα ήθελα να επισημάνω ξανά μια τρίτη πιθανή διαδρομή: να μην κάνουμε κανένα από τα δύο και να απελευθερώσουμε την νομενκλατούρα να βρει παραγωγικές θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Το φιλοσοφικό σημείο της διαμάχης είναι σε ποιο βαθμό, εάν υπήρξε καθόλου, οι δραστηριότητες των διευθυντών στην παλιά σοβιετική οικονομία ήταν παραγωγικές και συνεπώς συμμετείχαν στην οικειοποίηση και σε ποιο βαθμό ήταν ζημιογόνες και αντιπαραγωγικές και άρα δεν άξιζαν τίποτα καλύτερο από μια απλή απόλυση 1.

Μια τρίτη συνήθως υποδεέστερη οδός προς την ιδιωτικοποίηση αξίζει να απορριφθεί εξ αρχής: η κυβέρνηση να πουλήσει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία στο κοινό σε πλειστηριασμό, σε πλειοδότες. Ένα σοβαρό ελάττωμα αυτής της προσέγγισης είναι ότι, δεδομένου ότι η κυβέρνηση κατέχει ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία, πού θα βρει το κοινό τα χρήματα για να τα αγοράσει, εκτός αν δίνονταν σε πολύ χαμηλή τιμή που θα ισοδυναμούσε με δωρεάν διανομή;

Αλλά ένα άλλο, ακόμα σημαντικότερο ελάττωμα δεν έχει τονιστεί αρκετά: γιατί η κυβέρνηση αξίζει να κατέχει τα έσοδα από την πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων; Εξάλλου, ένας από τους κύριους λόγους αποκρατικοποίησης είναι ότι η κυβέρνηση δεν αξίζει να κατέχει τα παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία της χώρας. Αλλά, αν δεν αξίζει να κατέχει τα περιουσιακά στοιχεία, γιατί αξίζει να κατέχει και τη χρηματική αξία τους; Και δεν εξετάσαμε ακόμη το ερώτημα: Τι είναι αυτό που πρέπει η κυβέρνηση να κάνει με τα κεφάλαια μετά την παραλαβή τους 2;

Δεν πρέπει να παραμεληθεί η τέταρτη αρχή της ιδιωτικοποίησης. Πράγματι, πρέπει οδός δεν μπορεί να γίνει γενική αρχή. Αυτό θα ήταν για την κυβέρνηση να επιστρέψει όλα τα κλεμμένα, κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία στους αρχικούς ιδιοκτήτες της, ή στους κληρονόμους τους. Ενώ αυτό μπορεί να γίνει για πολλά αγροτεμάχια, τα οποία είναι δεδομένα σε χερσαία έκταση ή για συγκεκριμένα κοσμήματα, στις περισσότερες περιπτώσεις, ιδιαίτερα τα κεφαλαιουχικά αγαθά, δεν υπάρχουν πρωταρχικοί ιδιοκτήτες με τους οποίους θα αποκατασταθεί η ιδιοκτησία 3.

Όσον αφορά τη φύση της υπόθεσης, η εύρεση αρχικών γαιοκτημόνων είναι ευκολότερη στην Ανατολική Ευρώπη από ότι στη Σοβιετική Ένωση, δεδομένου ότι έχει περάσει πολύ λιγότερος χρόνος από την αρχική κλοπή. Στην περίπτωση κεφαλαιουχικών αγαθών που κατασκευάστηκαν από το κράτος, δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες να ταυτοποιηθούν. Ο λόγος για τον οποίο η αρχή αυτή θα πρέπει να έχει προτεραιότητα, όπου εφαρμόζεται, οφείλεται στο γεγονός ότι τα δικαιώματα ιδιοκτησίας συνεπάγονται κυρίως την αποκατάσταση κλοπής ιδιοκτησίας στους αρχικούς ιδιοκτήτες. Ή να το θέσουμε με άλλο τρόπο: ένα περιουσιακό στοιχείο φιλοσοφικά γίνεται άκτητο και επομένως είναι διαθέσιμο για να γίνει αντικείμενο οικειοποίησης, μόνο όταν δεν μπορεί να βρεθεί ένας αρχικός ιδιοκτήτης, εάν υπήρχε κάποιος.

Υπάρχει ένα πρόβλημα που επιμένει: Πόσο μεγάλες θα είναι οι νέες ιδιωτικές επιχειρήσεις; Κάθε βιομηχανία στις σοσιαλιστικές χώρες είναι γενικά κλειδωμένη ως μια μονοπωλιακή επιχείρηση, έτσι ώστε εάν κάθε επιχείρηση ιδιωτικοποιηθεί σε επιχείρηση ισοδύναμου μεγέθους, το μέγεθος καθεμιάς θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το βέλτιστο στην ελεύθερη αγορά. Ένα θεμελιώδες πρόβλημα, φυσικά, είναι ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος για οποιονδήποτε σε μια κοινωνικοποιημένη οικονομία να υπολογίσει ποιο θα είναι το βέλτιστο μέγεθος ή ο αριθμός των επιχειρήσεων υπό καθεστώς ελευθερίας.

Κατά μία έννοια, βέβαια, τα λάθη που έγιναν κατά τη στροφή προς την ελευθερία θα τείνουν να εξισορροπηθούν μετά την ίδρυση μιας ελεύθερης αγοράς, με τάσεις να διασπώνται ή να εδραιώνονται προς την κατεύθυνση του βέλτιστου μεγέθους και αριθμού. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να υποθέτουμε ολόψυχα ότι το κόστος ή η αναποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας μπορεί να αγνοηθεί. Θα ήταν προτιμότερο να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το βέλτιστο στην αρχική ιδιωτικοποίηση.

Ίσως κάθε εργοστάσιο, ή κάθε ομάδα εργοστασίων σε μια περιοχή, μπορεί αρχικά να ιδιωτικοποιηθεί ως ξεχωριστή επιχείρηση. Είναι αυτονόητο ότι μια πολύ σημαντική πτυχή της ελεύθερης αγοράς και αυτής της βελτιστοποιητικής διαδικασίας είναι να επιτρέπει στην αγορά πλήρη ελευθερία εργασίας: π.χ., να συγχωνεύσει, να συνδυάσει ή να διαλύσει επιχειρήσεις όπως κρίνεται αποδοτικό.

Συμπέρασμα

Οι διαστάσεις του προσφερόμενου σχεδίου Rothbard για αποκρατικοποίηση πρέπει τώρα να είναι σαφείς:

  1. Τεράστιες και δραστικές μειώσεις των φόρων, της κυβερνητικής απασχόλησης και των κρατικών δαπανών.
  2. Πλήρης ιδιωτικοποίηση κυβερνητικών περιουσιακών στοιχείων: όπου είναι δυνατόν, να επιστραφούν στους αρχικούς απαλλοτριωμένους ιδιοκτήτες ή στους κληρονόμους τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τη χορήγηση μετοχών σε παραγωγικούς εργαζόμενους και αγρότες που είχαν εργαστεί σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
  3. Πλήρη και ασφαλή τήρηση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων για όλους τους ιδιοκτήτες ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Δεδομένου ότι τα πλήρη δικαιώματα ιδιοκτησίας συνεπάγονται την πλήρη ελευθερία για ανταλλαγές και μεταβίβαση περιουσίας, δεν πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση σε τέτοιες ανταλλαγές.
  4. Κατάργηση της εξουσίας της κυβέρνησης να δημιουργεί νέα χρήματα, η οποία γίνεται με μια θεμελιώδη μεταρρύθμιση που ταυτόχρονα εκκαθαρίζει την κεντρική τράπεζα και χρησιμοποιεί το χρυσό της για να εξαργυρώσει τα χαρτονομίσματα και τις καταθέσεις της σε μια πρόσφατα καθορισμένη μονάδα βάρους σε χρυσό των υφιστάμενων νομισμάτων.

Όλα αυτά θα μπορούσαν και πρέπει να γίνουν σε μια μέρα, αν και η νομισματική μεταρρύθμιση θα μπορούσε να γίνει με βήματα που θα πάρουν λίγες μέρες.

Ένα σημείο που δεν διευκρινίσαμε: ακριβώς πόσο χαμηλά θα έπρεπε να καθοριστούν οι φόροι ή η κυβερνητική απασχόληση ή οι δαπάνες και πόσο πλήρης πρέπει να είναι η ιδιωτικοποίηση; Η καλύτερη απάντηση είναι αυτή του μεγάλου Jean-Baptiste Say, ο οποίος θα πρέπει να είναι γνωστός για πολλά άλλα πράγματα πέρα από το νόμο του Say: «Το καλύτερο σύστημα δημόσιας χρηματοδότησης είναι να ξοδεύουμε όσο το δυνατόν λιγότερο και ο καλύτερος φόρος είναι πάντα ο ελαφρύτερος».

Με λίγα λόγια, αυτή η καλύτερη κυβέρνηση είναι αυτή που ξοδεύει και φορολογεί και απασχολεί το λιγότερο, και ιδιωτικοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ένα τελευταίο σημείο: Έχω επικριθεί από τους φιλελεύθερους συναδέλφους για προτάσεις αυτού του είδους, διότι περιλαμβάνουν τη δράση της κυβέρνησης. Δεν είναι ασυνεπές και κραυγαλέο για έναν Λιμπερταριανό να υποστηρίξει οποιαδήποτε κυβερνητική ενέργεια για το οτιδήποτε; Αυτό μου φαίνεται ανόητο επιχείρημα. Αν ένας κλέφτης έχει κλέψει την ιδιοκτησία κάποιου, δεν δικαιολογούμε την κλοπή ισχυριζόμενοι ότι ο ληστής πρέπει να αποκηρύξει την κλεμμένη ιδιοκτησία και την επιστρέψει στους ιδιοκτήτες του. Σε ένα σοσιαλιστικό κράτος η κυβέρνηση έχει αναλάβει ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία και την εξουσία της χώρας.

Η αποκρατικοποίηση και η μετάβαση σε μια ελεύθερη κοινωνία συνεπάγεται απαραιτήτως τη δράση της κυβέρνησης να παραδώσει την περιουσία της στους πολίτες της και να απελευθερώσει αυτά τα άτομα από το κυβερνητικό δίκτυο ελέγχων. Με μια βαθύτερη έννοια, το να απαλλαγούμε από το σοσιαλιστικό κράτος απαιτεί από την πολιτεία να εκτελεί μια τελική, γρήγορη, ένδοξη πράξη αυτοπυρπόλησης, μετά την οποία εξαφανίζεται από τη σκηνή. Αυτή είναι μια πράξη που μπορεί να επικροτηθεί από οποιονδήποτε εραστή της ελευθερίας, παρόλο που είναι κυβερνητική πράξη.

***

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα από τον Murray Rothbard:

  1. Ο Yuri Maltsev συνιστά την υιοθέτηση του σχεδίου αρχικής οικειοποίησης, με το σχέδιο διανομής του Vaclav Klaus να υιοθετείται σε περιπτώσεις όπου η οικειοποίηση δεν είναι εφικτή. Maltsev, «A One-Day Plan for the Soviet Union.»
  2. Ένα βασικό επιχείρημα για την κυβέρνηση να πωλεί τα περιουσιακά της στοιχεία είναι ότι αυτή η διαδικασία θα έχει το αντιπληθωριστικό αποτέλεσμα της να απορροφήσει το πλεονάζον ρούβλι. Το λανθασμένο σφάλμα στο επιχείρημα αυτό είναι ότι, αν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν προτείνουν μια μαζική δημόσια πυρκαγιά των ρούβιων, το πλεόνασμα δεν θα μειωθεί καθόλου. Η κυβέρνηση θα δαπανήσει τα ρούβλια και θα παραμείνουν στην κυκλοφορία.
  3. Στην Ουγγαρία, το Κόμμα Μικροϊδιοκτητών δημιουργήθηκε για να τονίσει την προτεραιότητα για ιδιωτικοποίηση και επιστροφή γης στους απαλλοτριωμένους γαιοκτήμονες της Νότιας Ουγγαρίας.