Murray Ν. Rothbard: Ελευθερία και πολιτισμός

0
2297
Μόνο ένας πολιτισμός με βιοτικό επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από αυτό της οριακής επιβίωσης μπορεί να αντέξει οικονομικά να αφιερώσει μεγάλο μέρος των πόρων του για τη βελτίωση της γνώσης και την ανάπτυξη μυριάδων αγαθών και υπηρεσιών πάνω από το επίπεδο της άγριας επιβίωσης.
Μόνο ένας πολιτισμός με βιοτικό επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από αυτό της οριακής επιβίωσης μπορεί να αντέξει οικονομικά να αφιερώσει μεγάλο μέρος των πόρων του για τη βελτίωση της γνώσης και την ανάπτυξη μυριάδων αγαθών και υπηρεσιών πάνω από το επίπεδο της άγριας επιβίωσης.

Υπό μία βαθύτερη έννοια, λοιπόν, μια δεσποτική κοινωνία εμποδίζει τα μέλη της από το να είναι απολύτως ανθρώπινα, με συνέπεια να είναι ανάλογος και ο πολιτισμός που προκύπτει.

Του Murray N. Rothbard
Απόδοση: Ευθύμης Μαραμής και Μιχάλης Γκουντής

Εισαγωγή

Αν οι άνθρωποι ήταν σαν τα μυρμήγκια, δεν θα υπήρχε ενδιαφέρον για την ανθρώπινη ελευθερία. Αν τα μεμονωμένα ανθρώπινα όντα, ήταν ομοιόμορφα όπως τα μυρμήγκια, αναλώσιμα, στερούμενα των δικών τους ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών, τότε ποιος θα ενδιαφερόταν για το αν ήταν ελεύθερα ή όχι; Ποιος, πραγματικά, θα νοιαζόταν, αν ζούσαν ή πέθαιναν; Το μεγαλείο του ανθρώπινου είδους είναι η μοναδικότητα κάθε ατόμου, το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος, αν και παρόμοιος κατά πολλούς τρόπους με άλλους ανθρώπους, διαθέτει μια εντελώς αποκλειστική ιδιωτική προσωπικότητα. Είναι το γεγονός της μοναδικότητας του κάθε ατόμου – το γεγονός πως δυο άνθρωποι δεν μπορούν να είναι πλήρως εναλλάξιμοι μεταξύ τους – που κάνει κάθε άνθρωπο αναντικατάστατο και αυτό μας κάνει να νοιαζόμαστε για το αν θα ζήσει ή θα πεθάνει, είτε αν θα είναι ευτυχισμένος ή καταπιεσμένος.

Τέλος, είναι το γεγονός ότι αυτές οι μοναδικές προσωπικότητες χρειάζονται ελευθερία για την πλήρη ανάπτυξή τους, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιχειρήματα για μια ελεύθερη κοινωνία.

Η ελευθερία μας κάνει ανθρώπους

Ίσως υπάρχει κάπου ένας κόσμος, όπου τα νοήμονα όντα είναι πλήρως διαμορφωμένα σε κάποιο είδος εξωτερικά καθορισμένων κελιών, χωρίς την ανάγκη εσωτερικής μάθησης ή επιλογών από τα ίδια αυτά όντα. Αλλά ο άνθρωπος βρίσκεται σε διαφορετική κατάσταση. Τα μεμονωμένα ανθρώπινα όντα δεν γεννιούνται με πλήρως διαμορφωμένες γνώσεις, αξίες, στόχους ή προσωπικότητες. Πρέπει να διαμορφώσουν τις δικές τους αξίες και στόχους, να αναπτύξουν τις προσωπικότητές τους και να μάθουν για τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους. Κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει ελευθερία, να έχει το περιθώριο να διαμορφώνει, να επιχειρεί και να ενεργεί με βάση τις δικές του επιλογές, για να πραγματοποιηθεί κάθε είδους ανάπτυξη της δικής του προσωπικότητας.

Πρέπει, με λίγα λόγια, να είναι ελεύθερος για να είναι απόλυτα ανθρώπινος. Κατά μία έννοια, ακόμη και οι πιο ψυχροί και ολοκληρωτικοί πολιτισμοί και κοινωνίες, επέτρεψαν τουλάχιστον ένα ελάχιστο περιθώριο ατομικής επιλογής και ανάπτυξης. Ακόμη και ο πιο μονολιθικός δεσποτισμός έπρεπε να επιτρέψει τουλάχιστον λίγο «χώρο» για την ελευθερία επιλογής, αν και μόνο μέσα στα διάκενα των κοινωνικών κανόνων. Όσο πιο ελεύθερη είναι η κοινωνία, φυσικά, τόσο μικρότερη είναι η παρέμβαση στις μεμονωμένες ενέργειες και τόσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο για την ανάπτυξη του κάθε ατόμου. Όσο πιο ελεύθερη είναι η κοινωνία, τότε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ποικιλία και η ποικιλομορφία μεταξύ των ανθρώπων, διότι η μοναδική ατομική προσωπικότητα κάθε ανθρώπου θα είναι πιο πλήρως ανεπτυγμένη.

Από την άλλη μεριά, όσο πιο δεσποτική είναι η κοινωνία, όσο περισσότεροι περιορισμοί υφίστανται στην ελευθερία του ατόμου, τόσο περισσότερη ομοιομορφία και λιγότερη ποικιλομορφία θα υπάρξει μεταξύ των ανθρώπων και τόσο λιγότερο ανεπτυγμένη θα είναι η μοναδική προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. Υπό μία βαθύτερη έννοια, λοιπόν, μια δεσποτική κοινωνία εμποδίζει τα μέλη της από το να είναι απολύτως ανθρώπινα. 1

Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη

Εάν η ελευθερία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη ανάπτυξη του ατόμου, δεν αποτελεί κατ’ ουδένα τρόπο και τη μόνη απαίτηση. Η ίδια η κοινωνία πρέπει να αναπτυχθεί επαρκώς. Κανείς, για παράδειγμα, δεν μπορεί να γίνει δημιουργικός φυσικός επιστήμονας σε ένα έρημο νησί ή σε μια πρωτόγονη κοινωνία. Διότι, όσο αναπτύσσεται η οικονομία, η ποικιλία επιλογών που είναι διαθέσιμη στον παραγωγό και στον καταναλωτή τείνει στο να πολλαπλασιάζεται σε μεγάλο βαθμό 2.

Επιπλέον, μόνο μια κοινωνία με ένα βιοτικό επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από αυτό της οριακής επιβίωσης μπορεί να αντέξει οικονομικά να αφιερώσει μεγάλο μέρος των πόρων της για τη βελτίωση της γνώσης και την ανάπτυξη μυριάδων αγαθών και υπηρεσιών πάνω από το επίπεδο της ανήμερης, οριακής επιβίωσης. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος για τον οποίο η πλήρης ανάπτυξη των δημιουργικών δυνάμεων κάθε ατόμου δεν μπορεί να συμβεί σε μια πρωτόγονη ή υποανάπτυκτη κοινωνία και αυτή είναι η ανάγκη για έναν ευρύτατο καταμερισμό εργασίας.

Καταμερισμός εργασίας και ατομική ανάπτυξη

Κανείς δεν μπορεί να αναπτύξει πλήρως τις δυνάμεις του προς οποιαδήποτε κατεύθυνση χωρίς να εξειδικευτεί. Ο πρωτόγονος άνθρωπος ή αγρότης, δεσμευμένος με έναν ατελείωτο σωρό διαφορετικών καθηκόντων για να συντηρήσει τον εαυτό του, δεν θα μπορούσε να έχει χρόνο ή πόρους διαθέσιμους για να επιδιώξει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του. Δεν είχε κανένα περιθώριο να ειδικευτεί, να αναπτύξει το πεδίο στο οποίο ήταν καλύτερος ή που τον ενδιέφερε περισσότερο. Πριν από διακόσια χρόνια, ο Adam Smith επεσήμανε ότι ο αναπτυσσόμενος καταμερισμός της εργασίας είναι το κλειδί για την πρόοδο οποιασδήποτε οικονομίας πάνω από το πιο πρωτόγονο επίπεδο. Μια απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε είδους αναπτυγμένη οικονομία, ο καταμερισμός της εργασίας είναι επίσης απαραίτητος για την ανάπτυξη κάθε είδους πολιτισμένης κοινωνίας. Ο φιλόσοφος, ο επιστήμονας, ο οικοδόμος, ο έμπορος – κανείς δεν θα μπορούσε να αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες ή τις λειτουργίες, αν δεν είχε περιθώρια εξειδίκευσης.

Επιπλέον, κανένα άτομο που δεν ζει σε μια κοινωνία που απολαμβάνει ευρύ φάσμα καταμερισμού της εργασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του στο έπακρο. Δεν μπορεί να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του σε έναν τομέα ή επιστήμη και να αναπτύξει αυτή την επιστήμη και τις ψυχικές του ικανότητες. Χωρίς την ευκαιρία να ειδικευτεί σε ό,τι μπορεί να κάνει καλύτερα, κανείς δεν μπορεί να αναπτύξει πλήρως τις ικανότητές του. Κανένας άνθρωπος, τότε, δεν θα μπορούσε να είναι απόλυτα ανθρώπινος.

Οι περιορισμοί στον καταμερισμό εργασίας

Ενώ για μια ανεπτυγμένη οικονομία και κοινωνία χρειάζεται συνεχής και προοδευτική κατανομή εργασίας, η έκταση μιας τέτοιας ανάπτυξης ανά πάσα στιγμή περιορίζει τον βαθμό εξειδίκευσης που μπορεί να έχει οποιαδήποτε δεδομένη οικονομία. Δεν υπάρχει λοιπόν χώρος για έναν φυσικό ή έναν μηχανικό υπολογιστών σε ένα πρωτόγονο νησί. Αυτές οι δεξιότητες θα ήταν πρόωρες στο πλαίσιο αυτής της υπάρχουσας οικονομίας. Όπως το έθεσε ο Adam Smith, «ο καταμερισμός της εργασίας περιορίζεται από την έκταση της αγοράς». Επομένως, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία αμοιβαίας ενίσχυσης: η ανάπτυξη της αγοράς επιτρέπει έναν ευρύτερο καταμερισμό εργασίας, ο οποίος με τη σειρά του επιτρέπει περαιτέρω επέκταση της αγοράς 3

Εάν το πεδίο της αγοράς και η έκταση του καταμερισμού της εργασίας αλληλοενισχύονται, τόσο αυξάνεται ο καταμερισμός της εργασίας και η ποικιλία των ατομικών συμφερόντων και ικανοτήτων μεταξύ των ανθρώπων. Γιατί χρειάζεται ένας όλο και μεγαλύτερος καταμερισμός της εργασίας για να δοθεί πλήρης έκταση στις ικανότητες και τις δυνάμεις κάθε ατόμου, έτσι και η ύπαρξη αυτής της ίδιας της διαίρεσης εξαρτάται από την έμφυτη ποικιλομορφία των ανθρώπων. Διότι δεν θα υπήρχε καθόλου περιθώριο για έναν καταμερισμό εργασίας εάν κάθε άτομο ήταν ομοιόμορφο και αναλώσιμο. (Μια άλλη προϋπόθεση για την εμφάνιση του καταμερισμού της εργασίας είναι η ποικιλία των φυσικών πόρων. Συγκεκριμένες χερσαίες εκτάσεις δεν είναι εναλλάξιμες.)

Επιπλέον, σύντομα έγινε εμφανές στην ιστορία του ανθρώπου ότι η οικονομία της αγοράς βασιζόμενη στον καταμερισμό της εργασίας ήταν βαθιά συνεργατική, και ότι αυτή η διαίρεση πολλαπλασίασε απίστευτα την παραγωγικότητα και, ως εκ τούτου, τον πλούτο κάθε ατόμου που συμμετέχει στην κοινωνία. Ο οικονομολόγος Ludwig von Mises θέτει το ζήτημα πολύ ξεκάθαρα:

«Ιστορικά ο καταμερισμός της εργασίας προέρχεται από δύο γεγονότα της φύσης: την ανισότητα των ανθρώπινων ικανοτήτων και την ποικιλία των εξωτερικών συνθηκών της ανθρώπινης ζωής στη γη. Αυτά τα δύο γεγονότα είναι πραγματικά ένα: η ποικιλομορφία της φύσης, η οποία δεν επαναλαμβάνεται, αλλά δημιουργεί το σύμπαν με άπειρη, ανεξάντλητη ποικιλία. [..]
Αυτές οι δύο συνθήκες […] είναι πράγματι τέτοιες, ώστε να εξαναγκάζουν σχεδόν τον καταμερισμό εργασίας στην ανθρωπότητα. Οι ηλικιωμένοι και οι νέοι άνδρες και γυναίκες συνεργάζονται αξιοποιώντας τις διάφορες ικανότητές τους. Εδώ είναι και το θεμελιώδες στοιχείο της γεωγραφικής κατανομής της εργασίας. Ο άνθρωπος πηγαίνει στο κυνήγι και γυναίκα στην πηγή για να πάρει νερό. Εάν οι δυνάμεις και οι ικανότητες όλων των ατόμων και οι εξωτερικές συνθήκες παραγωγής ήταν παντού ίσες, η ιδέα του καταμερισμού της εργασίας δεν θα μπορούσε ποτέ να είχε προκύψει. […] Δεν θα μπορούσε να προκύψει κοινωνική ζωή μεταξύ ανθρώπων ίσων φυσικών ικανοτήτων σε έναν κόσμο ο οποίος θα ήταν γεωγραφικά ομοιόμορφος. […]
Μόλις καταμεριστεί η εργασία, η ίδια η διαίρεση ασκεί διαφοροποιητική επιρροή. Το γεγονός ότι η εργασία διαιρείται επιτρέπει την περαιτέρω καλλιέργεια ατομικών ταλέντων και συνεπώς η συνεργασία γίνεται ολοένα και πιο παραγωγική. Μέσα από τη συνεργασία, οι άνθρωποι είναι σε θέση να επιτύχουν αυτό που θα ήταν πέρα των δυνατοτήτων ως μεμονωμένα άτομα. […]
Η μεγαλύτερη παραγωγικότητα της εργασίας στο πλαίσιο του καταμερισμού της εργασίας είναι μια ενοποιητική επιρροή. Οδηγεί τους ανθρώπους να θεωρούν ο ένας τον άλλο ως συντρόφους σε έναν κοινό αγώνα για την ευημερία, και όχι ως ανταγωνιστές σε έναν αγώνα για ύπαρξη» 4.

 

Η ελευθερία, λοιπόν, είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του ατόμου και η ανάπτυξη αυτή εξαρτάται επίσης από την έκταση του καταμερισμού της εργασίας και το ύψος του βιοτικού επιπέδου. Η ανεπτυγμένη οικονομία επιτρέπει και ενθαρρύνει μια τεράστια εξειδίκευση και άνθηση των δυνατοτήτων του ατόμου από ό,τι μπορεί μια πρωτόγονη οικονομία. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ανάπτυξης, τόσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο για κάθε άτομο.

Η ελευθερία οδηγεί και στην οικονομική ανάπτυξη

Εάν η ελευθερία και η ανάπτυξη της αγοράς είναι σημαντικές για την ανάπτυξη κάθε ατόμου και ως εκ τούτου για την άνθηση της διαφορετικότητας και των ατομικών διαφορών, τότε υπάρχει μια απλή σχέση μεταξύ ελευθερίας και οικονομικής ανάπτυξης. Γιατί είναι ακριβώς η ελευθερία, η απουσία ή ο περιορισμός των διαπροσωπικών περιορισμών ή παρεμβάσεων, που θέτουν το έδαφος για την οικονομική ανάπτυξη και επομένως για την οικονομία της αγοράς και τον αναπτυγμένο καταμερισμό εργασίας. Η Βιομηχανική Επανάσταση και η επακόλουθη οικονομική ανάπτυξη της Δύσης ήταν προϊόν της σχετικής ελευθερίας για επιχειρηματικότητα, εφευρέσεις και καινοτομίες, κινητικότητα και προώθηση της εργασίας.

Σε σύγκριση με τις κοινωνίες σε άλλες εποχές και τόπους, η Δυτική Ευρώπη του 18ου και 19ου αιώνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίστηκαν από μια πολύ μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική ελευθερία – ελευθερία κινήσεων, να επενδύσουν, να δουλέψουν και να παράγουν – ασφαλείς από την πολύ παρενόχληση και την παρέμβαση της κυβέρνησης. Σε σύγκριση με τον ρόλο της κυβέρνησης αλλού, ο ρόλος της στους αιώνες αυτούς στη Δύση ήταν εξαιρετικά μικρός 5.

Η ελεύθερη οικονομία, επιτρέποντας την πλήρη επένδυση, την κινητικότητα, τον καταμερισμό της εργασίας, τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα, δημιουργεί έτσι συνθήκες για ταχεία οικονομική ανάπτυξη. Είναι η ελευθερία και η ελεύθερη αγορά, όπως επεσήμανε ο Adam Smith, που αναπτύσσουν τον «πλούτο των εθνών». Έτσι, η ελευθερία οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη και οι δύο αυτές συνθήκες πολλαπλασιάζουν με τη σειρά τους την ατομική ανάπτυξη και την εξέλιξη των δυνάμεων του μεμονωμένου ανθρώπου. Mε δύο κρίσιμους τρόπους, λοιπόν, η ελευθερία είναι η αιτία: μόνο ο ελεύθερος άνθρωπος μπορεί να είναι πλήρως ατομικοποιημένος και, ως εκ τούτου, να μπορεί να είναι απόλυτα ανθρώπινος.

Κλείνοντας

Αν η ελευθερία οδηγεί σε διεύρυνση του καταμερισμού της εργασίας και στο πλήρες πεδίο της ατομικής ανάπτυξης, οδηγεί επίσης σε αυξανόμενο πληθυσμό. Καθώς ο καταμερισμός της εργασίας περιορίζεται από την έκταση της αγοράς, ο συνολικός πληθυσμός περιορίζεται από τη συνολική παραγωγή. Ένα από τα εντυπωσιακά γεγονότα για τη Βιομηχανική Επανάσταση ήταν, όχι μόνο η μεγάλη άνοδος του βιοτικού επιπέδου για όλους, αλλά και η βιωσιμότητα τέτοιων άφθονων βιοτικών προτύπων για έναν τεράστιο πληθυσμό. Η χερσαία περιοχή της Βόρειας Αμερικής, ήταν σε θέση να υποστηρίξει μόνο ένα εκατομμύριο περίπου Ινδιάνων πριν από 500 χρόνια και αυτό σε ένα ελάχιστο πεδίο οριακής διαβίωσης. Ακόμα κι αν θέλαμε να εξαλείψουμε τον καταμερισμό της εργασίας, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς να εξαφανίσουμε κυριολεκτικά τη συντριπτική πλειοψηφία του σημερινού παγκόσμιου πληθυσμού.

***

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα:

Σημειώσεις:

  1.  Σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ελευθερίας, διαφορετικότητας και ανάπτυξης κάθε ατόμου, δείτε το κλασικό έργο του Wilhelm von Humboldt, The limits of State Action (Cambridge University Press, 1969). Για το ότι η ελευθερία είναι απαραίτητη για την ατομικότητα, δείτε επίσης Josiah Warren, Equitable Commerce (New York: Burt Franklin, 1965) καιStephen Pearl Andrews, The Science of Society (London: C. W. Daniel, 1913).
  2. Οι οικονομολόγοι Bauer και Yamey ορίζουν με ακρίβεια την οικονομική ανάπτυξη ως «τη διεύρυνση του εύρους εναλλακτικών λύσεων που είναι ανοιχτές στον άνθρωπο ως καταναλωτές και ως παραγωγοί (Peter T. Bauer και Basil S. Yamey, The Economics of Underdeveloped Countries (Cambridge: Cambridge University Press, 1957), σελ. 151.
  3. Δείτε, George J. Stigler, «The Division of Labor is Limited by the Extent of the Market,» Journal of Political Economy (June, 1951), σελ . 193.
  4.  Ludwig von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis (New Haven: Yale University Press, 1951), σελ. 292–95, σελ. 303.
  5. Οι ιστορικοί μας υπενθυμίζουν τις τελευταίες δεκαετίες ότι ούτε στην Αγγλία ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες η κυβέρνηση περιορίστηκε αυστηρά στο ιδεώδες του laissez faire. Πράγματι, αλλά πρέπει να συγκρίνουμε αυτήν την εποχή με τον ρόλο της κυβέρνησης σε προηγούμενες και μεταγενέστερες εποχές για να δούμε τη σημασία της διαφοράς.