O Κεϋνσιανισμός καταρρίπτεται από την πραγματικότητα

0
1095
Κεϋνσιανισμός vs Hazlitt

Κεϋνσιανισμός – η φιλοσοφία των μεγάλων κυβερνητικών δαπανών, η χρηματοδότηση μέσω ελλειμμάτων και ο συνεχής πληθωρισμός – σήμερα κυριαρχεί στην πολιτική σχεδόν κάθε κυβέρνησης στον κόσμο. Ωστόσο, οι εξελίξεις τα τελευταία χρόνια κατέστρεψαν την κεντρική προκείμενη του

 
του Henry Hazlitt
Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής

Εισαγωγή

Κεϋνσιανισμός – η φιλοσοφία των μεγάλων κυβερνητικών δαπανών, η χρηματοδότηση μέσω ελλειμμάτων και ο συνεχής πληθωρισμός – σήμερα κυριαρχεί στην πολιτική σχεδόν κάθε κυβέρνησης στον κόσμο. Ωστόσο, οι εξελίξεις τα τελευταία χρόνια κατέστρεψαν την κεντρική προκείμενη του.

Οι μαθητές του Κέηνς διαφωνούν μεταξύ τους για την πραγματική συμβολή του μέντορά τους. Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς πιθανότατα θα συμφωνούσαν με τον κορυφαίο αμερικανικό μαθητή του, τον καθηγητή Alvin H. Hansen, ότι «η σημαντικότερη συμβολή του Κέινς […] ήταν η λειτουργία της κατανάλωσης». Το 1936, στο γνωστό General Theory of Employment, Interest, and Money, ο Keynes δήλωσε ότι υπάρχει ένας «βασικός ψυχολογικός νόμος, στον οποίο έχουμε το δικαίωμα να βασιζόμαστε μεγάλη εμπιστοσύνη […] ότι οι άνθρωποι τείνουν, κατά κανόνα και κατά μέσο όρο, να αυξάνουν την κατανάλωσή τους όσο αυξάνουν το εισόδημά τους, αλλά όχι τόσο όσο η αύξηση του εισοδήματός τους». Συνέχισε να ονομάζει αυτό τον «νόμο», μάλλον με αλαζονεία, λειτουργία κατανάλωσης. Η μεγάλη «ανακάλυψη» του Κέηνς, εν συντομία, ήταν ότι, αν γνωρίζαμε ποιο ήταν το εθνικό εισόδημα, θα μπορούσαμε να πούμε μέσω μιας καμπύλης ή ενός μαθηματικού τύπο, ποια θα ήταν η κατανάλωση.

Τι λένε τα δεδομένα της εποχής;

Φυσικά, από αμνημονεύτων χρόνων, είναι απλά αλήθεια ότι οι περισσότερες οικογένειες δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους. Οι επίσημες στατιστικές για τα τελευταία οκτώ χρόνια, για παράδειγμα, δείχνουν ότι κατά μέσο όρο την εποχή εκείνη οι Αμερικανοί ξόδεψαν περίπου το 93 τοις εκατό του ετήσιου εισοδήματός τους για προσωπική κατανάλωση και εξοικονόμησαν μόνο περίπου 7 τοις εκατό. Αν λοιπόν γνωρίζατε ποιο θα ήταν το προσωπικό διαθέσιμο εισόδημα το επόμενο έτος, θα ήταν δύσκολο να κάνετε υπερβολικό ποσοστό σφάλματος στην πρόβλεψη των δαπανών κατανάλωσης. Θα ήταν πολύ ευκολότερο, ωστόσο, να διαπράξουμε ένα σημαντικό ποσοστό σφάλματος στην πρόβλεψη της αποταμίευσης, διότι η εξοικονόμηση είναι συγκριτικά τόσο μικρή.

Προσθέτω στο κάτω μέρος αυτού του άρθρου έναν πίνακα που δείχνει (σε δισεκατομμύρια δολάρια) το διαθέσιμο εισόδημα του έθνους για τα τελευταία δώδεκα χρόνια, το ποσό των προσωπικών αποταμιεύσεων και την αποταμίευση ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος. Τώρα, ο μεγάλος «νόμος» του Keynes λέει ότι η κατανάλωση δεν αυξάνεται ανάλογα με το εισόδημα και συνεπώς οι αποταμιεύσεις αυξάνονται αναλογικά περισσότερο από την αύξηση του εισοδήματος. Τα γεγονότα του 1955 αποτέλεσαν όμως μια συντριπτική κατάρριψη αυτού του «νόμου».

Το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 14,6 δισ. δολάρια, αλλά οι αποταμιεύσεις μειώθηκαν κατά 1,2 δισ. δολάρια. Το συνολικό ποσοστό αποταμίευσης στο διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε από 7,2 σε 6,3. Το ίδιο πράγμα συνέβη μεταξύ του 1953 και του 1954. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια, η αποταμίευση μειώθηκε κατά 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Από τα τελευταία έντεκα χρόνια, συνολικά, ο «νόμος» του Κέηνς δούλεψε κατά τα τέσσερα και αντιστράφηκε κατά τα επτά εξ αυτών έτη.

Κεϋνσιανισμός
Σχέση εισοδήματος, αποταμίευσης και αποταμίευσης επί του εισοδήματος για τα έτη 1944-1955.

Συμπέρασμα

Μπορώ να κατηγορηθώ ως άδικος με το να συμπεριλάβω τις τεράστιες αποταμιεύσεις το 1944 και να δείξω την πτώση τους το 1945, το 1946 και το 1947, παρά τη σημαντική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος κάθε χρόνο. Θα ειπωθεί ότι οι αποταμιεύσεις ήταν μεγάλες το 1944 και το 1945, επειδή ήταν χρόνια πολέμου και τα καταναλωτικά αγαθά δεν ήταν διαθέσιμα. Ακριβώς. Αλλά αυτό υπογραμμίζει μόνο το γεγονός ότι ο «νόμος» του Κέινς δεν είναι «νόμος» και ότι η σχέση των δαπανών και της αποταμίευσης δεν εξαρτάται μόνο από τις συνολικές αλλαγές του εισοδήματος, αλλά από αμέτρητους παράγοντες. Η αποταμίευση πόρων μπορεί να εξαρτάται λιγότερο από το τι κερδίζουν σήμερα οι άνθρωποι, από αυτό που αναμένουν να κερδίσουν αύριο.

Οι δαπάνες τους φέτος ενδέχεται να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το αν αναμένουν ότι οι τιμές των αγαθών που επιθυμούν να αγοράσουν θα είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες το επόμενο έτος. Οι άνθρωποι μπορεί να αγοράζουν από παρόρμηση, ή να αποφύγουν τις αγορές εξαιτίας της απώλειας εμπιστοσύνης. Με λίγα λόγια, η εμπειρία και τα στατιστικά στοιχεία δεν υποστηρίζουν το βασικό κεϋνσιανό δόγμα. Και η κεϋνσιανή λογική είναι ένα κάστρο φτιαγμένο από άμμο.

***

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα:

 

Keynesism Crippled by Facts  (Στήλη στο Newsweek στις 7 Μαΐου 1956, αναδημοσιευμένη στο Business Tides: The Newsweek Era of Henry Hazlitt.)