O Μύθος του Κράτους Δικαίου

0
767

Το κράτος δεν μπορεί να εφαρμόσει βία εναντίον όλων και παντού και να συντρίψει τους πολίτες, έτσι η μάχη διεξάγεται στο πεδίο των συναισθημάτων και των σκέψεων των ανθρώπων

Του Μιχάλη Γκουντή

Εισαγωγή

Οποιοδήποτε κράτος, ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρό, δεν μπορεί να κυβερνά μόνο με τη χρήση ωμής βίας. Υπάρχουν πολύ λίγοι ηγέτες και πάρα πολλοί από εμάς να μπορεί με τον εξαναγκασμό και μόνο να ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Η πολιτική τάξη πρέπει να βασίζεται στην ιδεολογία για να επιτύχει τη λαϊκή συμμόρφωση, καλύπτοντας τη γροθιά με ένα βελούδινο γάντι. Η βία είναι πάντα πίσω από κάθε κρατική δράση, αλλά η πιο αποτελεσματική μορφή απαλλοτρίωσης συμβαίνει, όταν το κοινό πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον του να αποτελεί θύμα εκβιασμού.

Η μυθολογία είναι απαραίτητη για να αμβλυνθεί η βίαιη φύση της κρατικής εξουσίας, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η λεηλασία της ιδιοκτησίας – και, το σημαντικότερο, να υπάρξει μια αύρα νομιμότητας. Η πεποίθηση περί νομιμότητας είναι το μοναδικό πράγμα που διακρίνει έναν συλλέκτη φόρων από έναν εκβιαστή, έναν αστυνομικό από έναν μασκοφόρο εκδικητή, και έναν στρατιώτη από έναν μισθοφόρο. Η νομιμότητα είναι μια ψευδαίσθηση στο μυαλό χωρίς την οποία η κυβέρνηση δεν θα υπήρχε καν 1.

Ιδεολογική επικράτηση του κράτους

Η κρατική εξουσία και η δημόσια υπακοή σ’ αυτήν παράγονται μέσω της ιδεολογίας και εξαπάτησης. Αυτοί οι μύθοι υποστηρίζουν το κράτος και προσφέρουν μια ψευδαίσθηση νομιμότητας, όπου οι εντολές, ανεξάρτητα από το πόσο ανήθικες ή τρομακτικές, ακολουθούνται, επειδή θεωρούνται ότι προέρχονται από μια δίκαιη αρχή. Το κράτος δεν μπορεί να εφαρμόσει βία εναντίον όλων και παντού και να συντρίψει τους πολίτες, έτσι η μάχη διεξάγεται στο πεδίο των συναισθημάτων και των σκέψεων των ανθρώπων. Ο φόβος τυγχάνει εκμετάλλευσης, η γλώσσα παραμορφώνεται με παράλληλη διάδοση προπαγάνδας, ενώ οι αφηγήσεις και η ιστορία ελέγχονται αυστηρά. Το Γκούλαγκ της κρατικής εξουσίας, πρώτα απ’ όλα, υπάρχει πάντα στο μυαλό μας.

Αν θρυμματιστεί η μυθολογία της κρατικής εξουσίας, τότε το κράτος εκτίθεται για αυτό που είναι: θεσμοθετημένη βία, απαλλοτριωτής της ειρηνικής και παραγωγικής ζωή και ένας δολοφόνος χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς και χωρίς τη δυνατότητα να κάνει διακρίσεις ενάντια στα θύματά του.

Ο μύθος του κράτους δικαίου

Για να έχει μια κοινωνία ειρήνη και τάξη, πρέπει να υπάρχει μια σειρά από εν γένει ομοιόμορφους και ουδέτερους νόμους τους οποίους η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών βρίσκει δίκαιους και ηθικούς. Σε όλη την ιστορία του δυτικού νόμου, μια αποκεντρωμένη διαδικασία δοκιμής και λάθους, ανταγωνιστικά δικαστήρια και ιδιωτική διαιτησία επέτυχαν αυτούς τους κανόνες. Μια μονοπωλιακή ισχύς δεν ήταν απαραίτητη ούτε επιθυμητή. Πριν από την άνοδο του σύγχρονου γραφειοκρατικού, δημοκρατικού εθνικού κράτους, ο μονάρχης ήταν το σύμβολο της μονοπωλιακής τάξης και η εξουσία του συνίστατο κυρίως στην επιβολή της παράδοσης του ιδιωτικού κοινού νόμου που είχε ήδη αναπτυχθεί εδώ και αιώνες.

Τελικά, το μοντέλο εθνικού κράτους που βλέπουμε σήμερα αυξήθηκε και απορρόφησε αυτή την αποκεντρωμένη παράδοση σε ένα μονολιθικό, άνωθεν καταναγκαστικό καθεστώς που επέβαλε τις νομοθετικές αρχές, την κρατική αστυνομία και τις γραφειοκρατίες. Το «κράτος δικαίου» έγινε ο προπαγανδιστικός όρος που χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει αυτή τη ριζική απομάκρυνση από τη δυτική παράδοση του ιδιωτικού δικαίου και της ιδιωτικής διαμεσολάβησης. Ο νόμος ήταν πλέον πολιτικός, υπό τους όρους της συνηθισμένης κατάστασης διαφθοράς και αντικινήτρων που είναι εγγενείς σε οποιαδήποτε πολιτική τάξη. Με το μονοπωλιακό κράτος που τώρα είναι αρμόδιο για το νόμο και την παραγωγή του, η ιδέα ότι ένα καταναγκαστικά επιβληθέν σύστημα δικαιοσύνης – στο οποίο όλοι διέπονται από ουδέτερους κανόνες που εφαρμόζονται αντικειμενικά από τους δικαστές – έγινε ένας ισχυρός μύθος, ώστε κράτη να ασκήσουν τον έλεγχο της κοινωνίας.

Ως μύθος, ωστόσο, της έννοιας του κράτους δικαίου είναι τόσο ισχυρός όσο και επικίνδυνος. Η δύναμή του προέρχεται από τη μεγάλη συναισθηματική του επίκληση στους ανθρώπους. Το κράτος δικαίου υποδηλώνει την απουσία αυθαιρεσίας, την απουσία χειρότερων παραβιάσεων της τυραννίας. Η εικόνα που παρουσιάζεται από το σύνθημα για παράδειγμα «Η Αμερική είναι μια κυβέρνηση νόμων και όχι ανθρώπων» (America is a government of laws and not people) ισχυρίζεται ότι το κράτος είναι μια δίκαιη και αμερόληπτη αρχή παρά μια αρχή υποταγμένη στην ανθρώπινη ιδιοτροπία.

Αυτή είναι μια πεποίθηση που μπορεί να εντοπιστεί τόσο την υπακοή όσο και στην αγάπη των πολιτών για το κράτος. Εξάλλου, ποιος δεν θα ήταν υπέρ του κράτους δικαίου, αν η μόνη εναλλακτική ήταν η αυθαιρεσία; Αλλά αυτή η εικόνα είναι επίσης η πηγή του κινδύνου του μύθου. Γιατί, αν οι πολίτες πιστεύουν πραγματικά ότι διέπονται από δίκαιους και αμερόληπτους κανόνες και ότι η μόνη εναλλακτική είναι η υποταγή στην κρατική κυριαρχία, θα είναι πολύ πιθανότερο να στηρίξουν το κράτος, καθώς περιορίζει σταδιακά την ελευθερία τους με οποιαδήποτε πρόφαση 2.

To κράτος δεν επιβάλλει τον νόμο

Ο κανόνας δικαίου, που επιβάλλεται από το κράτος, είναι απλώς ένας μύθος. Δεν υπάρχει αυτό που ονομάζουμε «νομοκρατία και όχι ανθρωποκρατία». Τα νομοθετικά διατάγματα υπόκεινται πάντοτε στις προκαταλήψεις και τις ατζέντες εκείνων που τα ερμηνεύουν και θα επιβληθούν με αυτόν τον τρόπο από όποιον ασκεί επί του παρόντος τη δύναμη του μονοπωλιακού κράτους στην κοινωνία.

Παραδείγματος χάριν, παρά την πολύ σαφή γλώσσα του Συντάγματος των ΗΠΑ στα περισσότερα από τα αποσπάσματά του (υπάρχουν μερικά επικίνδυνα ασαφή τμήματα, φυσικά), οι πιο λεπτομερείς και σαφείς νόμοι μπορούν να καταλήξουν σε τελείως αντίθετα συμπεράσματα πάνω από την ίδια ακριβώς ρήτρα. Είτε πρόκειται για μια συγκεκριμένη τροποποίηση στο νομοσχέδιο για τα δικαιώματα, είτε για τη χρήση συγκεκριμένης γλώσσας της εκτελεστικής ή νομοθετικής εξουσίας, ένας φιλελεύθερος αλλά και ένας συντηρητικός δικαστής θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ορθή αιτιολογία και να αναφέρουν το ιστορικό προηγούμενο επιχειρηματολογήσουν υπέρ των αποφάσεών τους – και οι δύο θα έχουν δίκιο.

«Επειδή ο νόμος αποτελείται από αντιφατικούς κανόνες και αρχές», υποστηρίζει ο John Hasnas, «θα υπάρχουν ορθά νομικά επιχειρήματα για όλα τα νομικά συμπεράσματα και επομένως οι κανονιστικές προδιαθέσεις των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και όχι του ίδιου του νόμου θα καθορίζουν την έκβαση των υποθέσεων».3

 

Ο νόμος, επομένως, δεν είναι ένα ουδέτερο σώμα κανόνων που θα συμβάλλουν στην διατήρηση της τάξης και στην ομαλή λειτουργία κοινωνίας. Είναι απλώς μια άποψη που εκφέρεται υπό την απειλή όπλων. Όποτε το κράτος είναι υπεύθυνο για το οτιδήποτε, τα αποτελέσματα, η διαδικασία και η διοίκηση είναι πάντα πολιτικού χαρακτήρα. Δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει ένα σύστημα καθορισμένων και συνεπών κανόνων που να παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα, επειδή αυτοί οι νόμοι, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο γράφονται, θα υποβάλλονται πάντοτε στις προκαταλήψεις, παρερμηνείες και διαστρεβλώσεις όσων τους ερμηνεύουν και τους επιβάλλουν.

Η φύση του νόμου

Η ιδέα ότι ο νόμος δεν είναι ουδέτερος ή καθοριστικός δεν είναι κάποιο επαναστατικό δόγμα και δεν πρέπει να αποτελεί. Πάνω από έναν αιώνα πριν, ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Oliver Wendell Holmes ισχυρίστηκε ότι η βεβαιότητα του δικαίου είναι ψευδαίσθηση. Οι δικαστικές αποφάσεις βασίζονται περισσότερο στη λογική της γλώσσας από ότι στην αντικειμενική επιβολή. Από τουλάχιστον την δεκαετία του ’70, το κίνημα» Κρίσιμες Νομικές Σπουδές» (Critical Legal Studies) το έχει αναγνωρίσει, και μάλιστα προβάλει τους νομικούς ρεαλιστές διανοητές που έκαναν αυτήν την παρατήρηση αρκετές δεκαετίες νωρίτερα. Η ιδέα του καθοριστικού νόμου είναι στην πραγματικότητα ένα ανεπιθύμητο χαρακτηριστικό – ακόμα και αν επρόκειτο να ξεπεράσουμε την αδυναμία να το καταστήσουμε επιθυμητό – καθώς η ισχύς ενός αποτελεσματικού νομικού συστήματος έγκειται στην ικανότητά του να έχει ορισμένα επίπεδα ευελιξίας.

Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο η αποκεντρωμένη παράδοση του ιδιωτικού δικαίου ήταν σε θέση να παράγει πολλούς κώδικες ομοιόμορφων νόμων – να μην δολοφονούμε, να κλέβουμε, να επιτιθέμεθα ή να προκαλούμε επιθέσεις εν γένει, παρέχοντας παράλληλα το περιθώριο προσαρμογής στις κοινωνικές αλλαγές και σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Όταν ο νόμος βρίσκεται υπό την κυριαρχία μιας άνωθεν εξαναγκαστικής αρχής, μετατρέπεται από ένα σύστημα διακυβέρνησης σε ένα εργαλείο απαλλοτρίωσης. Είτε με τη χρήση λογικών ή συναισθηματικών εκκλήσεων, ο καθένας που χειρίζεται τον κρατικό μηχανισμό ορίζει ποιος είναι ο νόμος και θα διανείμει τους ένοπλους εκτελεστές του για να βεβαιωθούν ότι ο νόμος του εφαρμόζεται.

Εάν ένας αντικειμενικός κανόνας δικαίου είναι αδύνατος, τότε γιατί αυτός ο μύθος παραμένει; Και μόνο που κάνουμε την ερώτηση αυτή, είναι σαν να την απαντάμε. «Όπως όλοι οι μύθοι» σημειώνει ο Hasnas,

«έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί μια συναισθηματική, και όχι γνωστική, λειτουργία. Ο σκοπός ενός μύθου δεν είναι να πείσει το άτομο λογικά, αλλά να κατευθύνει τα συναισθήματά του για να υποστηρίξει μια ιδέα. Και αυτό ακριβώς ισχύει για τον μύθο του κράτους δικαίου. Ο σκοπός του είναι να κατευθύνει τα συναισθήματα του κοινού προς υποστήριξη της δομής της πολιτικής διακυβέρνησης της κοινωνίας». 4

 

Αν ο πολίτης βλέπει τον νόμο ως ουδέτερο και αντικειμενικό διαιτητή, τότε είναι πιο πρόθυμος να στηρίξει την κρατική εξουσία και τη βίαιη απαλλοτρίωση του και τον παρασιτισμό του κράτους. Είμαστε περισσότερο πρόθυμοι να δεχτούμε την εύκολη αυταπάτη της αντικειμενικότητας και την ανάγκη για προβλέψιμους νόμους, παρά να ασχοληθούμε με τις τρομακτικές εναλλακτικές της δήθεν απρόβλεπτης αναρχίας. Μας λέει ο Hasnas:

«Μόλις πιστέψουν ότι διοικούνται από έναν απρόσωπο νόμο και όχι από άλλους ανθρώπους, οι άνθρωποι βλέπουν την υπακοή τους στην πολιτική εξουσία ως δημόσια αποδοχή των απαιτήσεων της κοινωνικής ζωής και όχι απλώς ως συναίνεση στην ανώτερη εξουσία» 5

 

Οι τύραννοι του παρελθόντος υποστήριζαν ότι η αρχή τους ήταν εμπνευσμένη από το Θεϊκό Δικαίωμα, ώστε να αποκρύπτεται το γεγονός ότι η εξουσία τους ήταν μια άσκηση επίθεσης επί των υποκειμένων τους. Όταν το δόγμα αμφισβητήθηκε, χρειάστηκε ένας νέος μύθος να αντικαταστήσει τον παλιό και έτσι γεννήθηκε το κράτος δικαίου. Ανεξάρτητα από το πόσο ουτοπικό είναι το κράτος δικαίου, το κράτος έχει μεγάλο συμφέρον για την προώθηση αυτού του μύθου.

Πριν από την άνοδο της νομοθετικής αρμοδιότητας, το ιδιωτικό, αποκεντρωμένο και πολυκεντρικό σύστημα κοινής νομοθεσίας ήταν αποτελεσματικό για την προώθηση της ειρήνης και της δημόσιας τάξης, επειδή δεν είχε τη μονοπωλιακή ισχύ ενός κεντρικού κράτους. Και στα τα δύο μοντέλα, οι νόμοι δεν καθορίζονται ποτέ ή καθολικά ως αντικειμενικοί. Ωστόσο, σύμφωνα με ένα σύστημα ιδιωτικού δικαίου, οι κακές αποφάσεις που δεν γινόντουσαν αποδεκτές από το κοινό ή θεωρούνταν υπερβολικές, δεν θα μπορούσαν να επιβληθούν καταναγκαστικά στην κοινωνία. Αυτό το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών επέτρεψε στους νόμους που ωφελούν την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας να ευδοκιμήσουν, ενώ οι κακοί νόμοι αποβλήθηκαν.

Ωστόσο, σύμφωνα με ένα κρατικό σύστημα, είναι πολύ δυσκολότερο, αν όχι αδύνατο, να καταργηθούν κακοί νόμοι, καθώς υπάρχει σήμερα πολιτικό κίνητρο για τη διατήρηση του νόμου στα αρχεία, ενώ οι περισσότεροι δικαστές έχουν ισόβιες ή πολύ μακριές θητείες. Εάν ο δικαστής, ο νομοθέτης και η αστυνομία αποτελούν όλα αρμοδιότητες του κρατικού μηχανισμού, θα έχουν την τάση να βρίσκουν δικαιολογία για την επέκταση της κρατικής εξουσίας με ταυτόχρονους περιορισμούς των ατομικών ελευθεριών.

Κλείνοντας

Ο Hasnas καταλήγει:

«Ο μύθος του κράτους δικαίου κάνει πετυχαίνει πολλά παραπάνω από το να υποτάσσεται ο λαός στην κρατική εξουσία. Αλλά τους μετατρέπει και στους συνεργούς του κράτους στην άσκηση της εξουσίας του. Για τους ανθρώπους που συνήθως θεωρούν ότι είναι ένα μεγάλο κακό να στερηθούν τα άτομα τα δικαιώματά τους ή να καταπιεστούν οι πολιτικά ανίσχυρες μειονοτικές ομάδες, θα ανταποκριθούν με πατριωτικό θάρρος, όταν αυτές οι ίδιες ενέργειες περιγράφονται ως διατήρηση του κράτους δικαίου». 6

 

Ενώ το κράτος παρέχει πράγματι κάποιο νόμο και τάξη στο γεωγραφικό μέρος όπου έχει δικαιοδοσία, το «κράτος δικαίου» χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο προπαγάνδας για να βοηθήσει στην θεμελίωση και νομιμοποίηση της κρατικής εξουσίας.

***

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα:

  1. Σχετικά με το ότι το κράτος βασίζεται στην ιδεολογική επιβολή με τη βοήθεια των στρατευμένων διανοούμενων του δείτε, Murray N. Rothbard, «Anatomy of the State» (1974) σελ 18-27 .
  2. Δε χρειάζεται να πάμε και πολύ μακριά: μετά την επίθεση στο κέντρο παγκόσμιο εμπορίου στις 9/11 του 2001, η Αμερική έχει πολλαπλασιάσει την παραβίαση των προσωπικών ζωών των ανθρώπων, και έχει κυριολεκτικά εγκαθιδρύσει ένα Οργουελιανό αστυνομικό καθεστώς έκτοτε.
  3. John Hasnas, «The Myth of the Rule of Law» http://faculty.msb.edu/hasnasj/GTWebSite/MythWeb.htm
  4. Oμοίως
  5. Ομοίως
  6. Oμοίως