O βασικός μισθός δεν επιτυγχάνει αυτά που υπόσχεται

0
315
Βασικός Μισθός

Θα πρέπει να σταματήσουμε να ρωτάμε αν οι εργαζόμενοι αξίζουν έναν «μισθό διαβίωσης» και να αρχίσουμε να ρωτάμε αν ο βασικός μισθός βοηθά πραγματικά τους εργαζόμενους να αποκτήσουν έναν

του Jordan Satayesh
Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής

Εισαγωγή

Η υπόθεση ότι ο κατώτατος μισθός βοηθά τους εργαζομένους χαμηλού μισθού κυριαρχεί στο το δημόσιο διάλογο για το θέμα. Ένα από τα πιο περίεργα πολιτικά φαινόμενα είναι το πώς η ιδέα του κατώτατου μισθού είναι ανεκτίμητα αποδεκτή από το κοινό ως μια πολιτική που αναμφίβολα βοηθά τους φτωχούς. Αυτή η μετατροπή του κατώτατου μισθού από μια πολιτική που αποσκοπούσε αρχικά να κρατήσει τις μειονότητες έξω από το εργατικό δυναμικό σε μία που αποσκοπούσε στην προστασία των περιθωριοποιημένων εργαζομένων υπήρξε ένα εντυπωσιακό πολιτικό μαγικό τέχνασμα.

Το πλαίσιο της αντιπαράθεσης

Αυτή η σύγχυση προκαλείται εν μέρει από το πώς η ρητορική υπέρ του βασικού κσθού πλαισιώνει το θέμα. Συχνά οι άνθρωποι διαφωνούν εάν οι επιχειρήσεις μπορούν να αντέξουν οικονομικά να πληρώσουν υψηλότερους κατώτατους μισθούς στους εργαζόμενους, αν ένας νόμος που επιβάλλει έναν κατώτατο μισθό είναι φιλοσοφικά ηθικός ή αν η αύξηση του κατώτατου μισθού αυξάνει την ανεργία. Ωστόσο, πρέπει να προσέξουμε να μην επευφημούμε τον βασικό μισθό για το ότι κάνει παραπάνω από αυτά που είναι ικανός. Εάν ένας εργοδότης πληρώσει 100 δολάρια ανά ώρα σε μισθούς συνολικά στους υπαλλήλους του, τότε η αύξηση του κατώτατου μισθού από 10 σε 13 δολάρια ανά ώρα δεν αυξάνει το συνολικό ποσό των μισθών που καταβάλλονται στους υπαλλήλους. Απλώς επιβάλλει την καταβολή αυτών των μισθών ύψους 100 δολαρίων σε εισφορές τουλάχιστον $ 13 ανά εργαζόμενο.

Έτσι, οι νόμοι για τους κατώτατους μισθούς μπορούν μόνο να αλλάξουν την κατανομή των μισθών που καταβάλλουν οι εργοδότες και, ειρωνικά, η αλλαγή στην κατανομή είναι συχνά προς την κατεύθυνση της αύξησης της ανισότητας μεταξύ των εργαζομένων χαμηλού μισθού.

Ο βασικός μισθός αφορά μόνο ένα συστατικό στοιχείο των μισθών

Οι ετήσιοι μισθοί έχουν τρεις συνιστώσες: ωριαίος μισθός, ώρες εργασίας και μη χρηματικά οφέλη. Ο ετήσιος μισθός ενός ατόμου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον ωριαίο μισθό με τον αριθμό των ωρών που εργάστηκε και προσθέτοντας την αξία των μη χρηματικών παροχών του, όπως η ασφάλιση υγείας. Το πρακτικό πρόβλημα με τον κατώτατο μισθό είναι ότι αφορά μόνο την ωριαία μισθολογική συνιστώσα του συνολικού ετήσιου μισθού. Ο βασικός μισθός επιβάλει ότι ένα άτομο πρέπει να πληρώνεται ένα συγκεκριμένο ποσό ανά ώρα, αλλά δεν λέει τίποτα για το συνολικό ποσό των χρημάτων που ο εργοδότης πρέπει να πληρώσει στους υπαλλήλους του συνολικά. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη αύξηση του ωριαίου μισθού μπορεί να αντισταθμιστεί από τη μείωση του αριθμού των ωρών εργασίας και της αξίας των μη χρηματικών παροχών.

Είναι δυνατόν για οποιαδήποτε κυβερνητική πολιτική που αφορά την αμοιβή να βοηθήσει τους φτωχούς; Μια κυβερνητική πολιτική που στοχεύει στην παροχή βοήθειας στους φτωχούς μέσω μισθού θα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να αυξάνουν το συνολικό χρηματικό ποσό που καταβάλλει στους εργαζόμενους ως σύνολο. Διαφορετικά, η πολιτική απλώς μετατοπίζει την κατανομή των χρημάτων αυτών στους εργαζόμενους και όχι το συνολικό χρηματικό ποσό που τους καταβάλλεται. Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να διατηρήσουν το κόστος εργασίας τους σε ισορροπία προσαρμόζοντας τους μισθούς, τον αριθμό ωρών και τη μη χρηματική αποζημίωση αναλόγως, μια τέτοια κυβερνητική πολιτική θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τα τρία στοιχεία. Επομένως, αυτό θα απαιτούσε από τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν εργαζόμενους με υψηλότερο κατώτατο μισθό, να χρησιμοποιούν έναν ελάχιστο αριθμό συνολικών ωρών εργασίας και να παρέχουν μια ελάχιστη αξία μη χρηματικής αποζημίωσης.

Τι μορφή θα είχε η δημόσια πολιτική; Αντί να αυξάνουμε απλώς τον κατώτατο μισθό, θα είχαμε επίσης υποθετικά έναν νόμο που θα απαιτούσε από τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν κάθε εργαζόμενο για τουλάχιστον 40 ώρες την εβδομάδα και να παρέχουν ένα ελάχιστο ποσό ασφάλισης για την υγεία (ή άλλα μη χρηματικά οφέλη). Ένας τέτοιος νόμος θα εξασφάλιζε την αύξηση του συνολικού ετήσιου μισθού κάθε εργαζόμενου και ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να πλησιάσουν τον κατώτατο μισθό μειώνοντας τις ώρες ή τις παροχές. Δυστυχώς, αντιμετωπίζουμε ένα ακόμη πρόβλημα. Αυτοί οι νόμοι δεν λένε τίποτα για τον αριθμό των εργαζομένων που πρέπει να μισθώσει μια επιχείρηση.

Η επιβολή βασικού μισθού θα ισοδυναμούσε με τυραννία

Έτσι, οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν ακόμα να πληρώσουν περισσότερα χρήματα συνολικά στους υπαλλήλους τους με την πρόσληψη λιγότερων εργαζομένων. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η κυβέρνηση θα έπρεπε να εμπλακεί σε τυραννία και να περάσει έναν πρόσθετο νόμο που θα ορίζει έναν ελάχιστο αριθμό εργαζομένων ανά επιχείρηση, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας δεν μειώνεται. Ωστόσο, η εντολή ότι κάθε εταιρεία απασχολεί ορισμένο αριθμό εργαζομένων δεν θα εγγυάτο έναν ορισμένο αριθμό διαθέσιμων θέσεων εργασίας, δεδομένου ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι σε θέση να κυμαίνεται.

Για το λόγο αυτό, προκειμένου να επιβληθεί πραγματικά αύξηση του συνολικού μισθού που καταβάλλεται στους εργαζομένους χαμηλού μισθού συνολικά, η κυβέρνηση θα πρέπει να καθορίσει ελάχιστο ωριαίο μισθό, αριθμό ωρών, αξία μη χρηματικών παροχών, αριθμό εργαζομένων και αριθμό επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι τα δύο γεγονότα εξαρτώνται λογικά το ένα από το άλλο, η ιδέα ότι η κυβέρνηση, ορίζει έναν ελάχιστο αριθμό επιχειρήσεων στην οικονομία, είναι εξίσου παράλογη με την ιδέα ότι ο κατώτατος μισθός μπορεί να αυξήσει το χρηματικό ποσό που καταβάλλουν οι εργοδότες σε χαμηλόμισθους εργαζομένους συνολικά.

Οι επιχειρήσεις έχουν πράγματι σταθερά λειτουργικά κόστη

Η δικλείδα για τα συμπεράσματα αυτού του πειράματος σκέψης είναι ότι υποθέτει ότι οι επιχειρήσεις διατηρούν το κόστος εργασίας τους περίπου σταθερό. Είναι υποθετικά δυνατό για τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν αυξάνοντας τις τιμές. Ωστόσο, δεν πρέπει να επικεντρωθούμε αναγκαστικά στην αύξηση του απόλυτου ποσού των δολαρίων που καταβάλλεται στους εργαζομένους με χαμηλό εισόδημα, αλλά στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης των ετήσιων μισθών τους. Εάν ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων ανταποκριθεί στις αυξήσεις των κατώτατων μισθών αυξάνοντας τις τιμές, τότε η αγοραστική δύναμη του μισθού των εργαζομένων χαμηλού μισθού θα μειωθεί από τις αυξήσεις των τιμών, καθιστώντας τις αυξήσεις του βασικού μισθού αναποτελεσματικές.

Η άλλη πιθανότητα είναι ότι οι επιχειρήσεις θα μειώσουν τα περιθώρια κέρδους τους για να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο κόστος εργασίας. Ωστόσο, εάν αυτό ήταν στην πραγματικότητα ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις ανταποκρινόντουσαν στο αυξημένο κόστος εργασίας, τότε θα αναμέναμε ότι η συνολική αποζημίωση των εργαζομένων χαμηλού μισθού θα αυξηθεί λόγω των κατώτατων μισθολογικών αυξήσεων. Ωστόσο, μια πρωτοποριακή μελέτη για την αύξηση του κατώτατου μισθού στο Σιάτλ από 11 σε 13 δολάρια έδειξε ότι ο μέσος εργαζόμενος με χαμηλό μισθό παρουσίασε μείωση 1.500 δολάρια στο ετήσιο εισόδημα λόγω της αύξησης του βασικού μισθού. Επιπλέον, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τον βασικό μισθό το 2006 δείχνει ότι το 85% των πιο ισχυρών μελετών βασικού μισθού διαπίστωσε αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση λόγω των κατώτατων μισθολογικών αυξήσεων.

Επιπλέον, το 15% που διαπίστωσε ασήμαντες ή θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση επικεντρώθηκε μόνο στη βιομηχανία εστιατορίων ή χρησιμοποίησε δεδομένα από περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η χρήση της βιομηχανίας εστιατορίων ως δείγμα για τους εργαζόμενους με χαμηλό μισθό απέδειξε ότι υπήρχε μεροληψία κατά των επιπτώσεων στην ανεργία από τις αυξήσεις του βασικού μισθού προς το μηδέν από την προαναφερθείσα μελέτη στο Σιάτλ.

Κλείνοντας

Τελικά, πρέπει να αλλάξουμε τις ερωτήσεις που θέτουμε σχετικά με τον βασικό μισθό. Θα πρέπει να σταματήσουμε να ρωτάμε αν οι εργαζόμενοι αξίζουν έναν «μισθό επιβίωσης» και να αρχίσουμε να ρωτάμε αν ο βασικός μισθός βοηθά πραγματικά τους εργαζόμενους να αποκτήσουν έναν.

***

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα: