Ανάλυση: Οι «φτωχοί» στις ΗΠΑ είναι πλουσιότεροι από τον μέσο Ευρωπαίο

0
1194
ΗΠΑ
Καλύτερη η ανισότητα πλούτου στις ΗΠΑ παρά η ισότητα στη...μιζέρια της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Οι ΗΠΑ έχουν υψηλότερο ποσοστό φτώχειας σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες, αλλά το βιοτικό επίπεδο των ατόμων που βρίσκονται σε επίπεδα φτώχειας στις ΗΠΑ είναι υψηλότερο από των ανθρώπων σε επίπεδα φτώχειας σε μέρη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία και άλλα.

The Poor in the US Are Richer than the Middle Class in Much of Europe
του Ryan McMaken
Απόδοση/επιμέλεια: Μιχάλης Γκουντής και Ευθύμης Μαραμής

Εισαγωγή

Σε συζήτηση αυτής της εβδομάδας, ο Bernie Sanders ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το υψηλότερο ποσοστό παιδικής φτώχειας. Η CBS αναφέρει ότι ο Sanders δήλωσε: «Δεν πρέπει να είμαστε η χώρα που έχει το υψηλότερο ποσοστό παιδικής φτώχειας από οποιαδήποτε μεγάλη χώρα και τη μεγαλύτερη ανισότητα στον πλούτο και το εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη χώρα».

Όπως ακόμα και η CBS σημειώνει, σύμφωνα με την UNICEF, η οποία είναι ίσως η πηγή πληροφόρησης του Sanders, οι ΗΠΑ έχουν χαμηλότερα ποσοστά παιδικής φτώχειας από την Ελλάδα, την Ισπανία, το Μεξικό, τη Λετονία και το Ισραήλ. Το ποσοστό των ΗΠΑ (32,2%) είναι επίσης λίγο πολύ ίσο με το ποσοστό στην Τουρκία, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία και την Ισλανδία. Βλέπε σελίδα 8 της παρούσας έκθεσης.

Έτσι, ενώ ο Sanders πιθανότατα δεν ξέρει τι σημαίνει «μεγάλη χώρα», είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν αποτελούν απόκλιση ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ, ακόμη με την ανάλυση της UNICEF.

Πώς ορίζεται η φτώχεια;

Αποκτούμε καλύτερη εικόνα όμως, αφού δούμε τι εννοεί η UNICEF με βάση το «ποσοστό φτώχειας». Στην περίπτωση αυτή, η UNICEF (και πολλοί άλλοι οργανισμοί) μετρούν το ποσοστό φτώχειας ως ποσοστό του εθνικού διάμεσου (median) εισοδήματος των νοικοκυριών. Η UNICEF χρησιμοποιεί το 60% της διάμεσης ως κριτήριο διαχωρισμού. Έτσι, εάν είστε στην Πορτογαλία και η οικογένειά σας κερδίζει κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος στην Πορτογαλία, είστε φτωχοί. Εάν βρίσκεστε στις ΗΠΑ και κερδίζετε κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος των ΗΠΑ, τότε είστε και φτωχοί.

Aκόμα και στα επίπεδα «φτώχειας» οι ΗΠΑ είναι πλουσιότερες από το σύνολο της Ευρώπης

Το πρόβλημα εδώ, βεβαίως, είναι ότι τα διάμεσα εισοδήματα των νοικοκυριών – και η αγοραστική τους ικανότητα – διαφέρουν πολύ μεταξύ των ΗΠΑ και της Πορτογαλίας. Σε σχέση με το κόστος ζωής, το μέσο εισόδημα στις ΗΠΑ είναι πολύ υψηλότερο από το μεσαίο εισόδημα σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Έτσι, ακόμη και κάποιος που κερδίζει κάτω από το 60% του μεσαίου εισοδήματος στις ΗΠΑ θα έχει, σε πολλές περιπτώσεις, υψηλότερο εισόδημα από κάποιον που κερδίζει το μεσαίο εισόδημα, για παράδειγμα, στην Πορτογαλία.

Εδώ είναι όλα τα διάμεσα εισοδήματα (σύμφωνα με την στατιστική σύγκριση εισοδήματος νοικοκυριών του ΟΟΣΑ που ονομάζεται «διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα», median disposable income). Όταν προσαρμόζεται σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, η στατιστική μας επιτρέπει να καταστήσουμε τα εισοδήματα συγκρίσιμα μεταξύ των χωρών που χρησιμοποιούν διαφορετικά νομίσματα και έχουν διαφορετικό κόστος ζωής. Αυτό λαμβάνει υπόψη τους φόρους και τις κοινωνικές παροχές που καταβάλλονται στα νοικοκυριά. Ας το χρησιμοποιήσουμε για να το συγκρίνουμε (ο άξονας Υ βρίσκεται σε «διεθνή δολάρια», δηλαδή κάθε νόμισμα προσαρμόστηκε σε δολάρια βάσει της ισοτιμίας του με το δολάριο Αμερικής):

Βλέπουμε αμέσως ότι το εισόδημα είναι υψηλότερο για τα νοικοκυριά των ΗΠΑ από ότι στις περισσότερες από τις άλλες χώρες. Τι γίνεται όμως με αυτό το υψηλό ποσοστό φτώχειας; Λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι το εισόδημα που κατατάσσεται στο επίπεδο φτώχειας στις ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από το διάμεσο επίπεδο εισοδήματος πολλών χωρών:

ΗΠΑ

Η πράσινη μπάρα είναι το εισόδημα των ΗΠΑ σε επίπεδα φτώχειας. Έτσι, αυτό μας λέει ότι ένα άτομο στο 60% του διάμεσου εισοδήματος στις ΗΠΑ εξακολουθεί να έχει μεγαλύτερο εισόδημα από το διάμεσο νοικοκυριό στη Χιλή, την Τσεχία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία και πολλά άλλα. Και το εισόδημα φτώχειας στις ΗΠΑ είναι πολύ κοντά στην αντιστοίχιση του διάμεσου εισοδήματος στην Ιταλία, την Ιαπωνία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Λάβετε υπόψη ότι χρησιμοποιούμε το διάμεσο εισόδημα εδώ, και όχι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό δεν «έλκεται» (δηλαδή δεν επηρεάζεται) από ένα μικρό αριθμό πλούσιων νοικοκυριών. Έτσι, ενώ οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν μάλλον υψηλό ποσοστό φτώχειας, διαπιστώνουμε ότι η ύπαρξη φτωχών στις ΗΠΑ είναι παρόμοια με (τουλάχιστον όσον αφορά το εισόδημα) ένα διάμεσο νοικοκυριό σε πολλές άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιαπωνίας.

Έτσι, ναι, οι ΗΠΑ έχουν υψηλότερο ποσοστό φτώχειας σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες, αλλά το βιοτικό επίπεδο των ατόμων που βρίσκονται σε επίπεδα φτώχειας στις ΗΠΑ είναι υψηλότερο από των ανθρώπων σε επίπεδα φτώχειας σε μέρη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία και άλλα. Εδώ είναι όλες οι χώρες στο 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος:

ΗΠΑ

Οι σχέσεις μεταξύ των χωρών είναι οι ίδιες όπως στο πρώτο γράφημα, αλλά τα επίπεδα εισοδήματος είναι όλα χαμηλότερα. Αλλά και πάλι, εδώ βλέπουμε ότι τα διάμεσα εισοδήματα των ανθρώπων σε επίπεδα φτώχειας είναι υψηλότερα στις ΗΠΑ από ότι σε άλλες χώρες.

Έτσι, το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν υψηλότερα ποσοστά φτώχειας λέει πολύ λίγα για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των φτωχών. Οι φτωχοί έχουν υψηλότερα εισοδήματα στις ΗΠΑ σε πραγματικές τιμές στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι χώρες που πρέπει πραγματικά να μας απασχολούν είναι οι χώρες που έχουν υψηλά επίπεδα φτώχειας και χαμηλά διάμεσα εισοδήματα. Σε αυτό το γράφημα βλέπουμε τα επίπεδα φτώχειας σε παιδιά (σε σχέση με τον άξονα ψ, σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF) σε σύγκριση με τα επίπεδα εισοδήματος για άτομα κάτω από το 60% της διάμεσης (άξονας χ, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ):

Οι χώρες στην πάνω αριστερή πλευρά του γραφήματος – Ελλάδα, Μεξικό, Ισραήλ, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Πορτογαλία – είναι αυτές που έχουν τα λιγότερα να προσφέρουν στους φτωχούς. Πρόκειται για χώρες με χαμηλό διάμεσο εισόδημα και ακόμη χαμηλότερα εισοδήματα για τους φτωχούς (φυσικά). Οι χώρες με υψηλά εισοδήματα – όπως οι ΗΠΑ, η Ελβετία, η Νορβηγία και η Αυστραλία – έχουν πολύ υψηλότερα εισοδήματα. Έτσι, ενώ υπάρχουν περισσότεροι φτωχοί στις ΗΠΑ (σχετικά μιλώντας), τα εισοδήματα αυτών των φτωχών είναι πολύ υψηλότερα στις ΗΠΑ και ακόμη υψηλότερα από το μέσο εισόδημα άλλων χωρών σε πολλές περιπτώσεις. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα ήταν μηδέν τοις εκατό, όλα αυτά τα μη-φτωχά μεσαία ελληνικά νοικοκυριά θα ήταν φτωχότερα από ένα αμερικανικό νοικοκυριό στα της φτώχειας.

Επίσης, δεδομένου ότι η μέτρηση του ΟΟΣΑ προσπαθεί εδώ να λάβει υπόψη τα έσοδα από κοινωνικές παροχές, δεν μπορούμε απλώς να πούμε «ναι, αλλά τα ευρωπαϊκά εισοδήματα μπορεί να είναι χαμηλότερα, αλλά έχουν περισσότερες κοινωνικές παροχές». Αυτό δεν ισχύει για αυτούς τους αριθμούς. Συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών παροχών, οι Αμερικανοί έχουν υψηλότερα εισοδήματα τόσο στο μέσο επίπεδο όσο και στο επίπεδο της φτώχειας, σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες χώρες.

Αυτό δείχνει περαιτέρω το πρόβλημα της φτώχειας όσον αφορά τα ποσοστά του διάμεσου ή ως ποσοστό του συνολικού πλούτου. Αυτές οι συγκρίσεις χρησιμοποιούνται για να τονίσουν την ανισότητα, αλλά το γεγονός είναι ότι οι ΗΠΑ (που έχουν περισσότερες ανισότητες) προσφέρουν υψηλότερα εισοδήματα σε όσους βρίσκονται σε φτώχεια. Είναι καλύτερα να είμαστε ίσοι στην Πορτογαλία ή άνισοι στις ΗΠΑ; Κάποιος μπορεί να είναι «ίσος» στην Πορτογαλία, αλλά θα σημαίνει ένα βιοτικό επίπεδο πολύ χαμηλότερο από αυτό που μπορεί να επιτευχθεί στις ΗΠΑ σε επίπεδα φτώχειας.

Σημείωση για τους αριθμούς του ΟΟΣΑ: οι διάμεσοι αριθμοί διαθέσιμου εισοδήματος βρίσκονται εδώ στον ιστοχώρο στατιστικών στοιχείων του ΟΟΣΑ. Στη συνέχεια διαιρούνται με τον συντελεστή μετατροπής PPP (ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, ΙΑΔ) για ιδιωτική κατανάλωση που βρίσκεται εδώ. Η Wikipedia έχει ήδη κάνει αυτόν τον υπολογισμό και έχει καταχωρίσει εδώ τις τιμές.

Μέτρηση της Gallup

Είναι δύσκολο να βρεθούν αριθμοί διάμεσου εισοδήματος που μπορούν να συγκριθούν σε διαφορετικές χώρες, αλλά για μια δεύτερη πηγή, μπορούμε να συμβουλευτούμε τα δεδομένα της έρευνας της Gallup. Η Gallup έχει συντάξει τα δικά της στοιχεία σχετικά με τα μεσαία εισοδήματα που βασίζονται σε αναφερόμενα εισοδήματα νοικοκυριών από όλες τις πηγές. Έτσι, θεωρητικά, αυτό θα περιλαμβάνει και πληρωμές κοινωνικών παροχών. Οι αριθμοί εδώ είναι υψηλότεροι από τους αριθμούς του ΟΟΣΑ, επειδή δεν φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των φόρων. Συνεπώς, χωρίς τους φόρους που έχουν ληφθεί υπόψη, οι σκανδιναβικές χώρες υψηλού φόρου, για παράδειγμα, φαίνονται πιο πλούσιες σε αυτή τη σύγκριση από ότι στη σύγκριση του ΟΟΣΑ. Παρ ‘όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες ομοιότητες συνολικά:

Σε αυτή την περίπτωση, το διάμεσο εισόδημα των ΗΠΑ είναι ακόμα υψηλότερο από τις περισσότερες χώρες της ομάδας αυτής, αλλά ενώ οι ΗΠΑ κατατάχθηκαν στην 4η θέση στην έρευνα του ΟΟΣΑ, κατέχουν την 6η θέση εδώ. (Η Ελβετία, κατά περίεργο τρόπο, δεν περιλαμβάνεται στην έρευνα Gallup.)

Εάν μειώσουμε τις ΗΠΑ στο 60% του διάμεσου επιπέδου και αφήσουμε τις υπόλοιπες χώρες ανέπαφες, διαπιστώνουμε ότι οι ΗΠΑ, σε επίπεδο φτώχειας, εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω από ή σχεδόν ίσες με 15 άλλες χώρες της ομάδας. Επομένως, με αυτή τη μέτρηση, το επίπεδο φτώχειας στις ΗΠΑ χτυπά το μεσαίο επίπεδο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

***

Διαβάστε περισσότερα: