Βασικά Οικονομικά: Προκαλεί κρίσεις η μείωση της ποσότητας του χρήματος;

0
219

Ως το μέσο ανταλλαγής το χρήμα μπορεί μόνο να διευκολύνει τη ροή αγαθών και υπηρεσιών σε μια οικονομία. Ωστόσο, δεν μπορεί να προκαλέσει την επέκταση των αγαθών και των υπηρεσιών καθεαυτή. Το κλειδί για αυτήν την επέκταση είναι η επέκταση του συνόλου του πλούτου

του Frank Shostak
Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής

Εισαγωγή

Στα γραπτά του, ο καθηγητής Μίλτον Φρίντμαν κατηγόρησε τις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών για την πρόκληση της Μεγάλης Ύφεσης. Σύμφωνα με τον Friedman, η Federal Reserve απέτυχε να παρέχει αρκετό χρήμα στο τραπεζικό σύστημα για να αποτρέψει την κατάρρευση του χρηματιστηρίου. Απαντώντας σε αυτή την αποτυχία, ο Φρίντμαν υποστήριξε ότι το χρηματικό απόθεμα M1, το οποίο ανερχόταν σε 28,264 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο του 1929, υποχώρησε στα 19,039 δισ. δολάρια μέχρι τον Απρίλιο του 1933 – μείωση σχεδόν 33%.1

Ποσότητα χρήματος (M1) για τα έτη 1929-1933

Λόγω της πτώσης του χρηματικού αποθέματος, υποστήριξε ο Φρίντμαν, η οικονομική δραστηριότητα ακολούθησε και αυτή. Μέχρι τον Ιούλιο του 1932 η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά περισσότερο από 31%. Επίσης, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) από έτος σε έτος υποχώρησε. Μέχρι τον Οκτώβριο του 1932 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 10,7%.

Πορεία παραγωγής (αριστερό γράφημα) για τα έτη 1929-1933 και δείκτης τιμών καταναλωτή (δεξιό γράφημα) για τα ίδια έτη.

Η ουσία της δεξαμενής πλούτου

Ουσιαστικά, η δεξαμενή του πλούτου είναι η ποσότητα των καταναλωτικών αγαθών που διατίθενται σε μια οικονομία για τη στήριξη της μελλοντικής παραγωγής. Με απλούστερους όρους – ένας μόνος άνθρωπος σε ένα νησί είναι σε θέση να μαζέψει 25 μήλα την ώρα. Με τη βοήθεια ενός εργαλείου συλλογής, είναι σε θέση να αυξήσει την παραγωγή του σε 50 μήλα την ώρα. Το να φτιάξει το εργαλείο όμως, χρειάζεται χρόνος. Κατά τη διάρκεια του χρόνου που είναι απασχολημένος φτιάχνοντας το εργαλείο ο άνθρωπος δεν θα είναι σε θέση να μαζεύει τα μήλα. Για να έχει το εργαλείο, λοιπόν, ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να έχει αρκετά μήλα για να διατηρήσει τον εαυτό του ενώ είναι απασχολημένος να το φτιάχνει. Η δεξαμενή του πλούτου είναι το μέσο διατροφής του για αυτήν την περίοδο – η ποσότητα των μήλων που έχει αποταμιεύσει για αυτόν τον σκοπό.

Το μέγεθος αυτής της δεξαμενής καθορίζει εάν μπορεί να εισαχθεί ένα πιο εξελιγμένο μέσο παραγωγής. Εάν απαιτεί έναν χρόνο εργασίας για τον άνθρωπο να κατασκευάσει αυτό το εργαλείο, αλλά έχει μόνο αρκετά μήλα αποταμιευμένα για να τον συντηρήσουν για ένα μήνα, τότε το εργαλείο δεν θα κατασκευαστεί – και ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να αυξήσει την παραγωγικότητά του.Το σενάριο του νησιού περιπλέκεται από την εισαγωγή πολλών ατόμων που εμπορεύονται μεταξύ τους και χρησιμοποιούν χρήμα. Η ουσία, ωστόσο, παραμένει η ίδια – το μέγεθος του συνόλου του πλούτου βάζει ένα όριο στην εισαγωγή παραγωγικότερων σταδίων παραγωγής.

Τα προβλήματα ξεσπούν κάθε φορά που το τραπεζικό σύστημα δείχνει ότι η πηγή του πλούτου είναι μεγαλύτερη από ό,τι στην πραγματικότητα. Όταν μια κεντρική τράπεζα επεκτείνει το χρηματικό απόθεμα, αυτό δεν διευρύνει τον πλούτο. Προκαλεί την κατανάλωση αγαθών, χωρίς να υπάρχει προηγηθείσα παραγωγή. Αυτό οδηγεί σε λιγότερα μέσα συντήρησης. Όσο η πηγή του πλούτου συνεχίζει να επεκτείνεται, οι χαλαρές νομισματικές πολιτικές δίνουν την εντύπωση ότι είναι στην πραγματικότητα ο βασικός παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη. Ότι αυτό δεν συμβαίνει, γίνεται εμφανές μόλις αρχίσει να συστέλλεται ή να συρρικνώνεται η πηγή του πλούτου. Μόλις συμβεί αυτό, η οικονομία αρχίζει την πτώση της προς τα κάτω. Η πιο επιθετική χαλάρωση του χρήματος δεν θα αντιστρέψει τη βουτιά (γιατί το χρήμα δεν μπορούν να αντικαταστήσει τα μήλα).

Βάζοντας το χρήμα στην ανάλυσή μας

Η ύπαρξη της κεντρικής τράπεζας και του συστήματος κλασματικών αποθεματικών επιτρέπει στις εμπορικές τράπεζες να δημιουργούν πιστώσεις, οι οποίες δεν υποστηρίζονται από πλούτο, δηλαδή πιστώσεις από «το τίποτα». Μόλις δημιουργηθεί η ακάλυπτη πίστωση, θέτει σε κίνηση δραστηριότητες που οδηγούν στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που δεν βρίσκονται στον κατάλογο προτεραιότητας προτιμήσεων των καταναλωτών. Όσο η γκάμα του πλούτου επεκτείνεται και οι τράπεζες είναι πρόθυμες να επεκτείνουν την πίστωση, τότε θα συνεχίσουν να ευδοκιμούν διάφορες δραστηριότητες που σε μια ελεύθερη χωρίς εμπόδια οικονομία δεν θα εμφανίζονταν.

Κάθε φορά που η εκτεταμένη δημιουργία πίστωσης από το «τίποτα» αυξάνει τον ρυθμό της κατανάλωσης πλούτου πάνω από το ρυθμό της παραγωγής πλούτου, αρχίζει να υπονομεύεται η δεξαμενή πλούτου. Κατά συνέπεια, οι επιδόσεις διάφορων δραστηριοτήτων αρχίζουν να επιδεινώνονται και τα επισφαλή δάνεια της τράπεζας αρχίζουν να αυξάνονται. Απαντώντας σε αυτό, οι τράπεζες περιορίζουν τα δάνειά τους και αυτό με τη σειρά του θέτει σε κίνηση μια πτώση στο χρηματικό απόθεμα.

Μήπως κάθε περικοπή δανεισμού έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αποθέματος χρήματος;

Ας υποθέσουμε ότι ο Θωμάς τοποθετεί $ 1000 σε έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου για τρεις μήνες με την τράπεζα X. Η τράπεζα με τη σειρά της δανείζει τα $ 1000 στον Μάρκο για τρεις μήνες. Την ημερομηνία λήξης ο Μάρκος επιστρέφει στην τράπεζα $ 1000 συν επιπλέον τόκους. Η τράπεζα Χ με τη σειρά της, αφού αφαιρέσει τις αμοιβές της, επιστρέφει το αρχικό χρήμα συν τους τόκους στον Θωμά. Ως εκ τούτου, αυτό που έχουμε εδώ είναι ότι ο Θωμάς δανείζει για τρεις μήνες $ 1000. Μεταφέρει τα $ 1000 μέσω της διαμεσολάβησης της τράπεζας X στον Μάρκο.

Την ημερομηνία αποπληρωμής ο Μάρκος επιστρέφει το χρήμα στην τράπεζα Χ – η οποία με τη σειρά της μεταφέρει τα $ 1000 στον Θωμά. Παρατηρήστε ότι στην περίπτωση αυτή, τα υπάρχοντα χρήματα μετακινήθηκαν από τον Θωμά στον Μάρκο και στη συνέχεια πίσω στον Θωμά μέσω της διαμεσολάβησης της τράπεζας X – ο δανεισμός υποστηρίζεται πλήρως εδώ από τα $ 1000. Προφανώς, τα $ 1000 εδώ δεν εξαφανίζονται, όταν το δάνειο επιστραφεί στο τράπεζα και με τη σειρά του στον Θωμά

Τα πράγματα, ωστόσο, είναι διαφορετικά όταν η τράπεζα Χ δανείζει τα χρήματα από το τίποτα. Για παράδειγμα, ο Θωμάς ασκεί την απαίτησή του για χρήμα κρατώντας μερικά από τα χρήματά του στην τσέπη του και τοποθετώντας τα $ 1000 στην τράπεζα Χ σε λογαριασμό όψεως.

Τοποθετώντας $ 1000 σε μια λογαριασμό όψεως, εξακολουθεί να διατηρεί συνολική απαίτηση για τα $ 1000. Ωστόσο, η τράπεζα Χ μπορεί να αποφασίσει να πάρει 100 δολάρια από την κατάθεση του Θωμά και να δανείσει αυτά τα 100 δολάρια στον Μάρκο. Το χρηματικό απόθεμα έχει πλέον αυξηθεί κατά $ 100. Λόγω αυτού του δανεισμού, έχουμε τώρα $ 1.100, το οποίο υποστηρίζεται μόνο από $ 1000 δολάρια κάλυψη. Παρατηρήστε ότι στην περίπτωση αυτή, τα 100 δολάρια που δανείστηκαν δεν έχουν αρχικό δανειστή δεδομένου ότι δημιουργήθηκαν από το «τίποτα» της Τράπεζας Χ. Την ημερομηνία λήξης, όταν ο Μάρκος αποπληρώσει τα 100 δολάρια που δανείστηκε στην τράπεζα Χ, τα χρήματα εξαφανίζονται.

Προφανώς, εάν η τράπεζα ανανεώνει συνεχώς το δανεισμό της από το τίποτα τότε το χρηματικό απόθεμα δεν θα πέσει. Η ύπαρξη τραπεζικών κλασματικών αποθεματικών (οι τράπεζες που δημιουργούν αρκετές απαιτήσεις για ένα δεδομένο δολάριο) είναι το βασικό μέσο όσον αφορά την εξαφάνιση του χρήματος Ωστόσο, δεν είναι η αιτία της εξαφάνισης των χρημάτων ως τέτοια. Πρέπει να υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο οι τράπεζες δεν ανανεώνουν το δανεισμό από το τίποτα.

Τι προκαλεί τις τράπεζες να μειώσουν τον δανεισμό τους;

Ο κύριος λόγος είναι η αποδυνάμωση της διαδικασίας δημιουργίας πλούτου που καθιστά πολύ πιο δύσκολο να βρεθούν δανειολήπτες καλής ποιότητας. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι ο νομισματικός αποπληθωρισμός προκύπτει λόγω του προηγούμενου νομισματικού πληθωρισμού που έχει καταστρέψει την πηγή του πλούτου. Συνεπώς, η μείωση του αποθέματος χρήματος είναι απλά ένα σύμπτωμα καθεαυτό. Η πτώση του αποθέματος χρήματος ανταποκρίνεται στη ζημία που προκλήθηκε στη διαδικασία του σχηματισμού του πλούτου από τον προηγούμενο νομισματικό πληθωρισμό.

Σημειώστε ότι από το Δεκέμβριο του 1920 έως τον Αύγουστο του 1924 η Fed ακολουθούσε μια πολύ χαλαρή πολιτική επιτοκίων και ως εκ τούτου η απόδοση του τριμηνιαίου T-Bill μειώθηκε από 5,88% το Δεκέμβριο του 1920 σε 1,9% τον Αύγουστο του 1924. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της προσφοράς χρήματος M1 αυξήθηκε από το -2,2% τον Ιανουάριο του 1927 σε σχεδόν 8% τον Οκτώβριο του 1929.

Επίσης, δεν είναι η πτώση του χρηματικού αποθέματος και η επακόλουθη πτώση των τιμών που επιβαρύνει τους δανειολήπτες, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει λιγότερος πραγματικός πλούτος. Η πτώση του χρηματιστηρίου προκαλείται εξαιτίας των χρημάτων από το «τίποτα». Αυτό θέτει τα πράγματα σε σωστή προοπτική. Επιπλέον, εξαιτίας της πτώσης του χρηματιστηρίου, διάφορες δραστηριότητες που ξεπήδησαν με την υποστήριξη των προηγουμένως αυξανόμενων χρημάτων αρχίζουν να έχουν ζημίες.

Αριστερά η επιστροφή του Τ-Bill από το 1921-1924 και δεξιά η αύξηση της ποσότητας χρήματος (M1) από το 1927-1929.

Αυτές οι δραστηριότητες που δεν δημιουργούν πλούτο που καταλήγουν να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση του χρέους τους, δεδομένου ότι αυτές οι δραστηριότητες ποτέ δεν παρήγαγαν πραγματικό πλούτο και υποστηρίχθηκαν πραγματικά ή χρηματοδοτήθηκαν από γνήσιους παραγωγούς πλούτου. Με τη μείωση των χρημάτων από το τίποτα, η υποστήριξή τους είναι αποκόπτεται. (Να θυμάστε ότι μια αύξηση των χρημάτων από το τίποτα μεταφέρει τον πλούτο από τους παραγωγούς πλούτου στους κατόχους των νέων τυπωμένων χρημάτων.)

Σε αντίθεση με τη δημοφιλή άποψη τότε, η μείωση του χρηματικού αποθέματος ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης του δανεισμού με κλασματικά αποθεματικά είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να τεθεί σε κίνηση η δημιουργία πραγματικού πλούτου και να αναζωογονηθεί η οικονομία. Η εκτύπωση χρήματος προκαλεί μόνο περισσότερη ζημιά και ως εκ τούτου δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται ως μέσο για να βοηθήσει την οικονομία.

Επιπλέον, ακόμη και αν η κεντρική τράπεζα ήταν επιτυχής στην πρόληψη της πτώσης του αποθέματος χρήματος, αυτό δεν θα ήταν σε θέση να αποτρέψει μια οικονομική κάμψη, εάν η δεξαμενή του πλούτου έπεφτε. Θυμηθείτε ότι το χρήμα είναι μόνο το μέσο της ανταλλαγής. Σε αντίθεση με τη δημοφιλή άποψη, η τόνωση του χρηματιστηρίου για την αποφυγή οικονομικής ύφεσης υπονομεύει τη διαδικασία δημιουργίας πλούτου και θέτει τη βάση για μια παρατεταμένη οικονομική ύφεση. Ως το μέσο ανταλλαγής το χρήμα μπορεί μόνο να διευκολύνει τη ροή αγαθών και υπηρεσιών σε μια οικονομία. Ωστόσο, δεν μπορεί να προκαλέσει την επέκταση των αγαθών και των υπηρεσιών καθεαυτή. Το κλειδί για αυτήν την επέκταση είναι η επέκταση του συνόλου του πλούτου.

***

Δημοσιευμένο αρχικά στο Ludwig von Mises Institute

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα Βασικά Οικονομικά:

  1. Milton Friedman και Rose Friedman, Free To Choose (Macmillan Company of Australia, Melbourne), σελ. 70–90.