Βασικά οικονομικά: Σύστημα τιμών και εξοικονόμηση πόρων

0
393
Σύστημα τιμών

Το φυσικό σύστημα τιμών και η αποτελεσματικότητά του στην κατανομή των πόρων είναι σημαντικά για να μάθουν για να κατανοήσει κανείς την ελεύθερη αγορά και τι προσφέρει. Η κυβερνητική παρέμβαση στην αγορά, από την άλλη πλευρά, προκαλεί αναποτελεσματικότητα και σπατάλη και μειώνει τον δυνητικό πλούτο της κοινωνίας

του Jacob Dowell
Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής

Εισαγωγή

Μία από τις πιο θεμελιώδεις πτυχές μιας οικονομίας είναι η κατανομή πόρων, δηλαδή το πώς και πού χρησιμοποιούνται πόροι όπως ο χάλυβας, το καουτσούκ ή ακόμα και η ανθρώπινη εργασία. Ο μηχανισμός με τον οποίο συμβαίνει αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις στον πλούτο και το βιοτικό επίπεδο των οικονομιών. Σε μια καπιταλιστική οικονομία, οι πόροι διατίθενται μέσα στη δομή του συστήματος τιμών. Αν και αυτή η έννοια συχνά θεωρείται δεδομένη από τους μέσους πολίτες – και μάλιστα από πολλούς οικονομολόγους – είναι υψίστης σημασίας για την κατανόηση της οικονομίας.

Το άρθρο του Friedrich Hayek «Η χρήση της γνώσης στην κοινωνία« και η πραγματεία Human Action του Ludwig von Mises (σελ. 324-396) δίνουν μια εκτενή εξέταση της σημασίας των τιμών. Υποστηρίζουν ότι η οικονομική αποδοτικότητα ή η χρήση πόρων με τον πιο αξιόλογο και επιθυμητό τρόπο για την κοινωνία, γίνεται μόνο μέσω του συστήματος τιμών.

Οι τιμές είναι ένα σύστημα επικοινωνίας

Χωρίς ένα σύστημα τιμών, για παράδειγμα σε μια σοσιαλιστική οικονομία ελεγχόμενη από την κυβέρνηση, τα περίπλοκα ζητήματα που αφορούν την παραγωγή θα ήταν αδύνατο να επιλυθούν. Ποια υλικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να κατασκευαστεί ένα προϊόν, πόση ποσότητα από κάθε υλικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί, πόση ποσότητα ενός προϊόντος πρέπει να παραχθεί, πού πρέπει να κατασκευαστούν αυτά τα προϊόντα και πού πρέπει να διανεμηθούν για κατανάλωση; Όλες αυτές οι ερωτήσεις χωρίς σύστημα τιμών θα απαντηθούν αυθαίρετα.

Με το σύστημα τιμών, ωστόσο, οι τιμές αντικατοπτρίζουν τις πρακτικές συνθήκες, στις οποίες ζουν οι άνθρωποι και συντονίζουν τη δραστηριότητα. Οι σχετικά υψηλότερες τιμές λένε στους ανθρώπους ότι το προϊόν είναι σπάνιο και πρέπει να χρησιμοποιείται με τον πιο αποτελεσματικό και πιο αξιόλογο τρόπο. Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να γνωρίζουν τι προκάλεσε την αύξηση της τιμής, βλέπουν απλώς την υψηλότερη τιμή και τείνουν να το καταναλώνουν με έναν υπεύθυνο και συντηρητικό τρόπο. Από την άποψη των παραγωγών, εξετάζουν τις διαθέσιμες επιλογές και χρησιμοποιούν τη φθηνότερη μέθοδο που θα έχει την καλύτερη παραγωγή.

Οι σχετικά χαμηλότερες τιμές, από την άλλη πλευρά, σηματοδοτούν μείωση της ανάγκης για τόσο μεγάλη εξοικονόμηση – είτε από άλλους που δεν το απαιτούν τόσο πολύ όσο και από την ύπαρξη αύξησης της προσφοράς – ελευθερώνοντας έτσι τον πόρο που θα χρησιμοποιηθεί για την επόμενη πιο πολύτιμη χρήση. Αυτό επιτρέπει στους καταναλωτές να απολαμβάνουν περισσότερα από τα προϊόντα που επιθυμούν, αυξάνοντας έτσι το βιοτικό επίπεδο και παρέχει στους παραγωγούς ευκολότερη πρόσβαση σε περισσότερα υλικά για την ανάπτυξη μεγαλύτερης ποσότητας ή καλύτερης ποιότητας προϊόντων ή πειραματισμού σε νέα προϊόντα.

Η αποτελεσματικότητα των πληροφοριών που απεικονίζονται από τις τιμές μπορεί να περιγραφεί με ένα παράδειγμα. Κάθε φορά που ένας παραγωγός κατασκευάζει ένα σπίτι, θα παρατηρήσει το χαμηλό κόστος του άχυρου, το μέτριο κόστος των τούβλων και το εξαιρετικά υψηλό κόστος της πλατίνας. Προφανώς, η πλατίνα είναι πιο σπάνια και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στις πιο πολύτιμες χρήσεις. Ενώ το άχυρο είναι το φθηνότερο, δεν θα έχει καλό κέρδος γιατί οι καταναλωτές δεν θα απαιτήσουν ένα τέτοιο σπίτι και έτσι χρησιμοποιείται το τούβλο επειδή είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού και θα αποφέρει το καλύτερο κέρδος εξυπηρετώντας καλύτερα τους καταναλωτές.

Αυτό το απλό παράδειγμα απόφασης σχετικά με τα υλικά για την οικοδόμηση ενός σπιτιού μπορεί να φαίνεται προφανές δεδομένης της επιλογής. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, υπάρχουν πιο περίπλοκες περιστάσεις που δεν είναι τόσο προφανείς, όπως η απόφαση χρήσης ξύλου, χάλυβα ή σκυροδέματος. Επιπλέον, το παράδειγμα αυτό εξετάζει μόνο μία πτυχή των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν και αγνοεί πόσο μεγάλο είναι το σπίτι, πού πρέπει να οικοδομηθεί και τις ποσότητες των διαφόρων πόρων και εργασίας.

Ο Hayek τόνισε επίσης ότι αυτό το σύστημα τιμών δεν είναι οργανωμένο ίδρυμα ή δομή που δημιουργήθηκε από το σχεδιασμό οποιουδήποτε ατόμου. Ήταν απλώς μια φυσική συνέπεια του εμπορίου μεταξύ των ανθρώπων, ακόμη και πριν από τα χρήματα σε μια ανταλλακτική οικονομία. Αργότερα, η χρήση χρημάτων, η οποία, όπως ισχυρίζονται και οι Αυστριακοί, προκύπτει φυσικά χωρίς καμία κυβέρνηση, απλοποίησε μόνο τις συναλλαγές και τις τιμές με τη δημιουργία μέσου ανταλλαγής.

Επιχειρηματικότητα και κέρδος

Τα επιχειρηματικά κέρδη παίζουν επίσης ρόλο στην κατανομή των πόρων. Οι επιχειρηματίες είναι οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, όμως δεν αποφασίζουν μόνο αυθαίρετα τι πρόκειται να παράγουν – αποφασίζουν με βάση τα μελλοντικά κέρδη που ανακαλύπτουν μέσω του οικονομικού υπολογισμού. Αυτό είναι κάτι για το οποίο οι τιμές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την κατανομή των πόρων.

Μέσω των εγωιστικών επιθυμιών των επιχειρηματιών να κερδίζουν κέρδη, ανταγωνίζονται στην πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης των καταναλωτών. Εάν ένα άτομο πιστεύει ότι οι καταναλωτές αρχίζουν να αυξάνουν τη ζήτηση για βραχιόλια, γεγονός που θα προκαλέσει αύξηση της τιμής των βραχιόλια, αν δεν υπάρξει αύξηση της προσφοράς, μπορεί να ξεκινήσει ένα έργο για την εξυπηρέτηση αυτής της ζήτησης. Αυτός είναι, στην πραγματικότητα, ο επιχειρηματίας που έχει μια πρόβλεψη για τις μελλοντικές αποκλίσεις τιμών και ενεργεί για να αποκομίσει κέρδος από αυτό. Εάν ένα άτομο αποκομίσει κέρδος, αυτό σημαίνει ότι πρόβλεψε σωστά τι ήθελαν οι άλλοι στην κοινωνία και παρέχοντάς το γι’ αυτούς.

Ομοίως, οι τιμές είναι απαραίτητες για τον επιχειρηματία για να καθορίσει εάν παρέχει σωστά στην κοινωνία ή όχι. Στην επιχειρηματική δραστηριότητα, οι επιχειρηματίες εξετάζουν όλο το κόστος των εισροών κάθε φορά που αποφασίζουν πώς να παράγουν κάτι. Ο επιχειρηματίας, με την επιθυμία του για μεγαλύτερο κέρδος, επιδιώκει συνεχώς να μειώνει το κόστος παραγωγής του, βελτιώνοντας παράλληλα το προϊόν του. Εάν δεν κερδίζει ακόμα κέρδη ή αποφέρει ζημιά, αυτό σημαίνει ότι έσφαλε με τον προσδιορισμό της μελλοντικής ζήτησης και ότι οι καταναλωτές έχουν άλλες προτιμήσεις.

Αυτό δείχνει ότι οι συντελεστές παραγωγής που χρησιμοποιεί ο επιχειρηματίας θα μπορούσαν να δαπανηθούν καλύτερα σε μια γραμμή παραγωγής που είναι πιο επιθυμητή από τους καταναλωτές. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας δεν είναι επαρκώς αποδοτικός στην παραγωγή του, οπότε εξακολουθεί ισχύει ότι χρησιμοποιεί πόρους πέραν του αναγκαίου και ότι η παραγωγή του προϊόντος του θα παρασχεθεί στη συνέχεια από μια άλλη πιο αποδοτική επιχείρηση που θα πάρει τη θέση του και κάνει κέρδος. Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει γνωστό χωρίς να ληφθούν υπόψη οι τιμές των εισροών και το αποτέλεσμα του κέρδους ή της ζημίας, ή αυτό που ο Mises ονόμαζε οικονομικό υπολογισμό.

Τα κέρδη δεν είναι περιττή ή κακή πτυχή της οικονομίας, όπως προτείνουν πολλοί μαρξιστές ή άλλοι αριστεροί. Είναι μια συντονιστική λειτουργία που σηματοδοτεί στους επιχειρηματίες τι θέλει η κοινωνία και τους επιτρέπει να την προμηθεύσουν. Χωρίς τιμές, δεν θα υπήρχε κανένας τρόπος να προσδιοριστεί η καλύτερη κατανομή πόρων από την άπειρη ποικιλία των πιθανών κατανομών. Η απώλεια επενδύσεων αναφέρει στους παραγωγούς να σταματήσουν να παράγουν και τα υψηλά κέρδη τους λένε να παράγουν περισσότερα μέχρις ότου αυξηθεί η προσφορά, ώστε να καλύψουν επαρκώς τη ζήτηση.

Κυβερνητική στρέβλωση στο σύστημα τιμών

Όταν οι φυσικές τιμές μεταβάλλονται τεχνητά, οι τιμές αυτές δεν λειτουργούν πλέον ως σήμα κατάλληλων πληροφοριών. Αυτή η στρέβλωση του συστήματος τιμών μεταβάλλει την κατανομή των πόρων και οδηγεί σε χρήση πεπερασμένων πόρων με ανεύθυνους τρόπους. Αυτές οι τεχνητές τιμές προκύπτουν από κυβερνητικές πολιτικές, όπως οι κατώτατες τιμές, ανώτατες τιμές, οι επιδοτήσεις, οι φόροι που εισάγουν διακρίσεις όπως οι προνομιούχες εκπτώσεις φόρου και ο φόρος αμαρτίας (σ.μ. φόρος σε προϊόντα που θεωρούνται επιβλαβή για την υγεία ή εθιστικά), καθώς και οι νομισματικές παρεμβάσεις, όπως ο πληθωρισμός.

Εκτός από την κοινή αντίληψη ότι οι χειρισμοί αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν ελλείψεις ή πλεονάσματα, οι τεχνητές τιμές προκαλούν μια εγγενή αναστάτωση στην κατανομή των πόρων. Οι τεχνητές τιμές μειώνουν την αποδοτικότητα της κοινωνίας επιτρέποντας στους πρώτους αγοραστές να χρησιμοποιούν το προϊόν με λιγότερο αποτελεσματικό τρόπο. Ενώ η παραγωγή συνεχίζεται και η οικονομία συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο, ο δυνητικός πλούτος της οικονομίας δεν πραγματοποιείται πλέον επειδή οι πιο επείγουσες ανάγκες των καταναλωτών δεν μεταφέρονται μέσω φυσικών τιμών.

Το φυσικό σύστημα τιμών και η αποτελεσματικότητά του στην κατανομή των πόρων είναι σημαντικά για να κατανοήσει κανείς την ελεύθερη αγορά και τι προσφέρει. Η κυβερνητική παρέμβαση στην αγορά, από την άλλη πλευρά, προκαλεί αναποτελεσματικότητα και σπατάλη και μειώνει τον δυνητικό πλούτο της κοινωνίας.

***

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα: