Βασικά Οικονομικά: Η ακάλυπτη πίστωση ως αιτία των επιχειρηματικών κύκλων

0
706
Πίστωση

Ο von Mises έκανε διάκριση μεταξύ της πίστωσης που υποστηρίζεται από αποταμιεύσεις και πίστωσης που δεν έχει κανένα αντίκρυσμα. Ο πρώτος τύπος πίστωσης χαρακτηρίστηκε ως πίστωση εμπορευμάτων. Ο δεύτερος χαρακτηρίστηκε ως πίστωση σε κυκλοφορία. Είναι η πίστωση σε κυκλοφορία που παίζει τον ρόλο κλειδί για τον καθορισμό της διαδικασίας του κύκλου άνθησης-ύφεσης

του Frank Shostak
Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής

Εισαγωγή

Στην καμπή ενός επιχειρηματικού κύκλου, οι επιχειρήσεις που ήταν ευημερούσες ξαφνικά αντιμετωπίζουν ζημίες και αναγκάζονται να χρεοκοπήσουν. Αυτές οι ζημίες δεν αφορούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Εμφανίζονται συνδυαστικά σε ολόκληρους τομείς της οικονομίας. Οι άνθρωποι που ήταν πλούσιοι χθες έχουν γίνει φτωχοί σήμερα. Τα εργοστάσια που είχαν δουλειά χθες έκλεισαν σήμερα, και οι εργαζόμενοι καταλήγουν άνεργοι.

Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες είναι μπερδεμένοι ως προς τον λόγο χρεοκοπίας. Δεν μπορούν να κατανοήσουν, γιατί ορισμένες επιχειρηματικές πρακτικές που ήταν κερδοφόρες χτες χάνουν χρήματα σήμερα. Οι κακές επιχειρηματικές συνθήκες αναδύονται, όταν δεν το περιμένει κανείς: ακριβώς όταν όλες οι επιχειρήσεις έχουν την άποψη ότι έχει προκύψει μια νέα εποχή σταθερής και ταχείας προόδου.

Η κριτική του Ludwig von Mises στις κοινότυπες προσεγγίσεις

Στα γραπτά του, ο Ludwig von Mises τάχθηκε κατά της επικρατούσας εξήγησης του επιχειρηματικού κύκλου των θεωριών υπερπαραγωγής και ελλιπούς κατανάλωσης και άσκησε κριτική σε διάφορες θεωρίες που εξαρτώταν από αόριστες αντιλήψεις της μαζικής ψυχολογίας και των ακανόνιστων κλυδωνισμών.

Όσον αφορά την ψυχολογική εξήγηση, η αύξηση της αυτοπεποίθησης των ανθρώπων σχετικά με τις μελλοντικές επιχειρηματικές συνθήκες δημιουργεί μια οικονομική άνθηση. Αντίθετα, μια ξαφνική πτώση της εμπιστοσύνης θέτει σε κίνηση τη στασιμότητα των επιχειρήσεων.

Τώρα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης οι άνθρωποι είναι λιγότερο σίγουροι για το μέλλον απ’ ότι όταν οι εποχές ήταν καλύτερες. Αλλά αυτή η παρατήρηση δεν αποτελεί και εξήγηση του φαινομένου. Ομοίως, οι θεωρίες που αντιμετωπίζουν διάφορες διακυμάνσεις και διαταραχές ως την κεντρική αιτία πίσω από τους κύκλους άνθισης-ύφεσης δεν προωθούν τις γνώσεις μας σχετικά με το φαινόμενο του κύκλου άνθησης-αποτυχίας. Ούτε εξηγούν πώς έρχεται η άνθιση και η ύφεση ή γιατί είναι επαναλαμβανόμενης φύσης.

Για να επιτύχουμε μια σωστή εξήγηση, κατέληξε ο von Mises, πρέπει να εντοπίσουμε την αλλαγή των επιχειρηματικών συνθηκών πίσω σε φαινόμενα που έχουν ήδη καθιερωθεί και προσδιοριστεί και αυτό ακριβώς είναι που δεν κάνουν αυτές οι θεωρίες. Ως εκ τούτου, ο von Mises κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλες αυτές οι θεωρίες δεν παρέχουν μια εξήγηση αλλά μάλλον μία περιγραφή του φαινομένου και μόνο. Ο von Mises υποστήριξε επίσης ότι διάφορες στατιστικές και μαθηματικές μέθοδοι είναι ένας άλλος τρόπος για να περιγράψουμε αλλά όχι να εξηγούμε γεγονότα. Οι στατιστικές μέθοδοι καθιστούν δυνατή τη δημιουργία γραφημάτων των διακυμάνσεων των δεδομένων, αλλά δεν βελτιώνουν τη γνώση μας για το τι προκαλεί τις διακυμάνσεις εξ αρχής.

Η ακάλυπτη πίστωση ως αιτία των επιχειρηματικών κύκλων

Ο von Mises έκανε διάκριση μεταξύ της πίστωσης που υποστηρίζεται από αποταμιεύσεις και πίστωσης που δεν έχει κανένα αντίκρυσμα. Ο πρώτος τύπος πίστωσης χαρακτηρίστηκε ως πίστωση εμπορευμάτων. Ο δεύτερος χαρακτηρίστηκε ως πίστωση σε κυκλοφορία. Είναι η πίστωση σε κυκλοφορία που παίζει τον ρόλο κλειδί για τον καθορισμό της διαδικασίας του κύκλου άνθησης-ύφεσης 1. Όταν η πίστωση υποστηρίζεται πλήρως από τις αποταμιεύσεις, δηλαδή την πίστωση εμπορευμάτων, επιτρέπει την επέκταση των συντελεστών παραγωγής. Με την καλύτερη υποδομή, είναι πλέον δυνατή η παραγωγή όχι μόνο περισσότερων αγαθών αλλά και αγαθών καλύτερης ποιότητας. Η επέκταση του πραγματικού πλούτου είναι τώρα δυνατή.

Σε μια ελεύθερη αγορά, οι δανειολήπτες είναι χρήστες αποταμιεύσεων που εξασφαλίζουν ότι οι αποταμιεύσεις χρησιμοποιούνται με τον αποδοτικότερο τρόπο, δημιουργώντας κέρδη. Αυτό σημαίνει ότι οι πραγματικές αποταμιεύσεις χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις σημαντικότερες προτεραιότητες των καταναλωτών. Μπορούμε επομένως να δούμε εδώ ότι όσο οι τράπεζες διευκολύνουν την εμπορευματική πίστωση, πρέπει να θεωρηθούν ως παράγοντες της παραγωγής πλούτου. Αντίθετα, κάθε φορά που οι τράπεζες ξεκινούν τη δανειοδότηση πίστωσης κυκλοφορίας, στην πραγματικότητα γίνονται αιτία της πραγματικής καταστροφής του πλούτου.

Σε αντίθεση με την πίστωση εμπορευμάτων, η πίστωση κυκλοφορίας δεν υποστηρίζεται από καμία πραγματική αποταμίευση. Αυτός ο τύπος πίστωσης είναι απλώς μια κενή απαίτηση που δημιουργήθηκε από τις τράπεζες. Στην περίπτωση της πίστωσης εμπορευμάτων, ο δανειολήπτης εξασφαλίζει αγαθά που παράγονται και αποταμιεύονται γι’ αυτόν. Αυτό δεν συμβαίνει, ωστόσο, όσον αφορά την πίστωση κυκλοφορίας. Δεν δημιουργήθηκαν και δεν αποταμιεύθηκαν αγαθά εδώ. Μόλις ο οφειλέτης χρησιμοποιήσει την ακάλυπτη πίστωση, θα πλήξει τους κατόχους πλήρως υποστηριζόμενων πιστώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η πίστωση σε κυκλοφορία υπονομεύει τους πραγματικούς παραγωγούς πλούτου.

Τώρα, ως αποτέλεσμα της αύξησης της προσφοράς πίστωσης κυκλοφορίας, τα επιτόκια της αγοράς χρήματος πέφτουν κάτω από το φυσικό επιτόκιο, δηλαδή το επιτόκιο που θα καθοριζόταν σε μια ελεύθερη αγορά. Ως αποτέλεσμα της τεχνητής μείωσης των επιτοκίων, οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν διάφορα νέα επενδυτικά έργα για την επέκταση και την επιμήκυνση της δομής παραγωγής. Πριν από τη μείωση των επιτοκίων, αυτά τα κεφαλαιακά έργα δεν φαίνεται να είναι επικερδή. Τώρα όμως, καθώς τα επιτόκια της αγοράς χρήματος διατηρούνται κάτω από το φυσικό ρυθμό, η οικονομική δραστηριότητα μεγεθύνεται και δημιουργείται μια οικονομική άνθηση.

Η τεχνητή μείωση των επιτοκίων δημιουργεί διαδικασίες παραγωγής που διαφορετικά δεν θα πραγματοποιούνταν. Δημιουργείται τώρα μια δομή παραγωγής που παράγει αγαθά και υπηρεσίες που οι καταναλωτές στην πραγματικότητα δεν μπορούν να αγοράσουν. Αντί να χρησιμοποιήσει το περιορισμένο απόθεμα των μέσων συντήρησης για να κατασκευάσει εργαλεία και μηχανήματα που θα παράγουν καταναλωτικά αγαθά στον που θα ικανοποιούσαν άμεσες καταναλωτικές ανάγκες, τα μέσα συντήρησης θα σπαταληθούν σε κεφαλαιουχικά αγαθά που προορίζονται για την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών χαμηλής ζήτησης.

Η άνθιση δε κρατάει για πάντα

Σε κάποιο σημείο, οι παραγωγοί τέτοιων προϊόντων θα ανακαλύψουν ότι δεν μπορούν να αποκομίσουν κέρδος ή να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους. Αυτό που έχουμε εδώ δεν είναι υπερβολική επένδυση, αλλά εσφαλμένη επένδυση ή κακή επένδυση. Η επέκταση της παραγωγικής δομής απαιτεί χρόνο και οι περιορισμένες αποταμιεύσεις μπορεί να μην επαρκούν για να στηρίξουν την επέκταση της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Εάν η νέα ροή της παραγωγής καταναλωτικών αγαθών δεν εμφανιστεί αρκετά γρήγορα για να αντικαταστήσει τα καταναλωτικά αγαθά που καταναλώνονται επί του παρόντος, οι αποταμιεύσεις υφίστανται πίεση.

Σε κάποια χρονική στιγμή, οι τράπεζες ανακαλύπτουν ότι οι οριακές επιχειρήσεις αρχίζουν να έχουν ζημίες. Αυτό τις αναγκάζει να επιβραδύνει την επέκταση της πίστωσης κυκλοφορίας, η οποία με τη σειρά της ασκεί ανοδική πίεση στα επιτόκια. Ως εκ τούτου, αυτό αρχίζει να υπονομεύει διάφορες άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες (μη οριακές), και μπορεί συχνά να είναι το γεγονός που προκαλεί καταστροφή και οδηγεί σε οικονομική αποτυχία. Ο von Mises έγραψε ότι η φάση ύφεσης της πορείας του επιχειρηματικού κύκλου θα μπορούσε να κατακρημνιστεί από άλλα γεγονότα. Η επέκταση της προσφοράς χρήματος ευνοεί τους πρώτους αποδέκτες των χρημάτων. Αυτά τα άτομα που έχουν πλέον γίνει πλουσιότερα ως αποτέλεσμα της παραλαβής των χρημάτων μπορεί να αλλάξουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες.

Αυτό μπορεί να αναγκάσει τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα ρύθμιση. Μόλις επιβραδυνθεί ή σταματήσει ο ρυθμός επέκτασης των χρημάτων, δεν μπορεί να υποστηριχθεί το νέο μοντέλο κατανάλωσης και η νέα δομή κεφαλαίου που δημιουργήθηκε καθίσταται ασύμφορη και πρέπει να εγκαταλειφθεί.

Κλείνοντας

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο von Mises αντιτίθεται σθεναρά στην ιδέα ότι οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να επιβάλλουν «χαμηλά» επιτόκια κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης, προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομία. Αντ’ αυτού, πίστευε ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής δεν πρέπει να συμμετέχουν στην τεχνητή μείωση των επιτοκίων αλλά μάλλον να απέχουν από κάθε προσπάθεια διαχείρισης της οικονομίας μέσω της νομισματικής πολιτικής. Περιορίζοντας την παρέμβασή της στις επιχειρήσεις, η κεντρική τράπεζα παρέχει χώρο αναπνοής στους παραγωγούς πλούτου και έτσι θέτει τα θεμέλια για μια μακροχρόνια οικονομική ανάκαμψη.

***
Δημοσιευμένο αρχικά στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Ludwig von Mises – Mises Explains the Difference Between Circulation Credit and Commodity Credit

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα:

 

  1. Ludwig von Mises, Human Action, Contemporary Books, Inc. Chicago σελ. 571