Βασικά Οικονομικά: Οι αποταμιεύσεις και όχι οι δαπάνες οδηγούν σε οικονομική ανάπτυξη

0
570
Αποταμιεύσεις
Μέσα από τα χρήματα, οι άνθρωποι διοχετεύουν πραγματικές αποταμιεύσεις, οι οποίες επιτρέπουν την πραγματοποίηση οικονομικής δραστηριότητας. Η ανταλλαγή πραγματικής αποταμίευσης για τα χρήματα ενός ατόμου υποστηρίζει την παραγωγή ενός άλλου ατόμου, ο οποίος με τη σειρά του ανταλλάσσοντας την πραγματική του αποταμίευση για χρήματα, υποστηρίζει ένα τρίτο άτομο.

οι αποταμιεύσεις είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την τροφοδοσία της οικονομικής ανάπτυξης, διότι, προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικές, πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά

Saving — not Spending — Is the Engine of Economic Growth (Δημοσιευμένο αρχικά στην Ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Ludwig von Mises)
του Frank Shostak
Aπόδοση: Μιχάλης Γκουντής

Εισαγωγή

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι συμφωνούν με την άποψη ότι αυτό που διατηρεί την οικονομία είναι η κατανάλωση. Επιπλέον, θεωρείται γενικά ότι οι δαπάνες, και όχι η ατομική αποταμίευση, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή και την ευημερία. Οι αποταμιεύσεις θεωρούνται επιζήμιες για την οικονομική δραστηριότητα, καθώς αποδυναμώνουν τη δυνητική ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών.

Σε αυτό το πλαίσιο σκέψης, η οικονομική δραστηριότητα απεικονίζεται ως κυκλική ροή χρημάτων. Η δαπάνη από ένα άτομο γίνεται μέρος των κερδών ενός άλλου ατόμου και η δαπάνη από άλλο άτομο γίνεται μέρος των κερδών του πρώτου ατόμου. Αν, όμως, οι άνθρωποι νιώσουν λιγότερο σίγουροι για το μέλλον, θεωρείται ότι θα μειώσουν τις δαπάνες τους και θα συγκεντρώσουν περισσότερα χρήματα. Επομένως, όταν ένα άτομο ξοδεύει λιγότερα, αυτό επιδεινώνει την κατάσταση κάποιου άλλου ατόμου, ο οποίος με τη σειρά του επίσης περικόπτει τις δαπάνες του.

Η μέηνστρημ λύση που προτείνεται

Ένας φαύλος κύκλος εμφανίζεται – η πτώση της εμπιστοσύνης των ανθρώπων τους αναγκάζει να δαπανούν λιγότερα και να συσσωρεύουν περισσότερα χρήματα. Αυτό μειώνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, προκαλώντας έτσι τη συσσώρευση χρημάτων από περισσότερους ανθρώπους κλπ. Η θεραπεία για αυτό, υποστηρίζεται, είναι για την κεντρική τράπεζα να τυπώσει χρήματα. Με τη διάθεση περισσότερων μετρητών στα χέρια των ανθρώπων, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών θα αυξηθεί, οι άνθρωποι θα ξοδέψουν στη συνέχεια περισσότερα και η κυκλική ροή των χρημάτων θα επανέλθει.

Όλα αυτά ακούγονται πολύ ελκυστικά και διάφορες έρευνες για την επιχειρηματική δραστηριότητα δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης οι επιχειρήσεις υπογραμμίζουν την έλλειψη ζήτησης από τους καταναλωτές ως κύριο παράγοντα πίσω από τις κακές επιδόσεις τους.

Παρά το γεγονός αυτό, μπορεί η ζήτηση από μόνη της να δημιουργήσει οικονομική ανάπτυξη; Επιπλέον, τίποτα δεν αναφέρεται εδώ για αγαθά και υπηρεσίες – πρέπει να τα θεωρήσουμε δεδομένα; Είναι πάντοτε υπαρκτά και το μόνο που απαιτείται είναι η ζήτηση γι’ αυτά; Φαίνεται ότι αυτό που εμποδίζει την οικονομική ευημερία είναι η έλλειψη ζήτησης. Ωστόσο, είναι δυνατόν η γενική ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες να είναι ελλιπής;

Η έλλειψη παραγωγής αποτρέπει τη ζήτηση

Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν τόσα πράγματα όσα κανείς θα μπορούσε να σκεφτεί. Ωστόσο, αυτό που εμποδίζει το την πραγματοποίηση της επιθυμίας τους είναι η διαθεσιμότητα μέσων. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει πρόβλημα με τη ζήτηση καθεαυτή, αλλά με τα μέσα για την ικανοποίηση της ζήτησης. Στον πραγματικό κόσμο, πρέπει κάποιος να γίνει παραγωγός πριν μπορέσει να ζητήσει αγαθά και υπηρεσίες. Είναι απαραίτητο να παραχθούν κάποια χρήσιμα αγαθά που μπορούν να ανταλλαγούν με άλλα αγαθά.

Για παράδειγμα, όταν ένας αρτοποιός παράγει ψωμί, δεν παράγει τα πάντα για δική του κατανάλωση. Το μεγαλύτερο μέρος του άρτου που παράγει ανταλλάσσεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες άλλων παραγωγών, γεγονός που υποδηλώνει ότι μέσω της παραγωγής του ψωμιού ο αρτοποιός ασκεί τη ζήτηση του για άλλα αγαθά. Το αίτημά του καλύπτεται πλήρως (δηλαδή χρηματοδοτείται από το ψωμί που έχει παραγάγει).

Η ζήτηση δεν μπορεί να σταθεί μόνη της και να είναι ανεξάρτητη, περιορίζεται από την προηγούμενη παραγωγή – είναι η παραγωγή ψωμιού που επιτρέπει στον αρτοποιό να προμηθεύεται διάφορα αγαθά και υπηρεσίες. Το ψωμί είναι το μέσο πληρωμής του αρτοποιού. Αυτό που ορίζει την αύξηση της παραγωγής των αγαθών είναι η εισαγωγή καλύτερων εργαλείων και μηχανημάτων (δηλαδή κεφαλαιουχικών αγαθών), που αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Τα εργαλεία και τα μηχανήματα, δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, πρέπει να γίνουν διαθέσιμα.

Για να τα παράξουν, οι άνθρωποι πρέπει να διαθέσουν καταναλωτικά αγαθά που θα στηρίξουν τα άτομα που ασχολούνται με την παραγωγή εργαλείων και μηχανημάτων. Η κατανομή των καταναλωτικών αγαθών αποτελεί την ουσία της αποταμίευσης.Σημειώστε ότι η εξοικονόμηση γίνεται δυνατή μόλις κάποια άτομα έχουν συμφωνήσει να μεταφέρουν ορισμένα από τα υπάρχοντα αγαθά τους σε άτομα που ασχολούνται με την παραγωγή εργαλείων και μηχανημάτων. Προφανώς, δεν μεταφέρουν τα αγαθά αυτά δωρεάν, αλλά σε αντάλλαγμα για μεγαλύτερη ποσότητα αγαθών στο μέλλον. Δεδομένου ότι η αποταμίευση επιτρέπει την παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών, προφανώς η αποταμίευση βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης, που αυξάνει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων.

Χρήμα και αποταμίευση: ποια είναι η μεταξύ τους σχέση;

Η εισαγωγή του χρήματος στη συζήτησή μας δεν θα αλλάξει την ουσία της αποταμίευσης. Τα χρήματα πληρούν το ρόλο του μέσου ανταλλαγής. Επιτρέπουν την ανταλλαγή των προϊόντων ενός παραγωγού με τα προϊόντα ενός άλλου παραγωγού. Παρατηρήστε ότι ενώ το χρήμα χρησιμεύει ως μέσο ανταλλαγής, δεν παράγει αγαθά και υπηρεσίες, αλλά μόνο επιτρέπει την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών.

Επίσης, στην εγχρήματη οικονομία η τελική πληρωμή γίνεται με πραγματικά αγαθά και υπηρεσίες για άλλα πραγματικά αγαθά και υπηρεσίες. Ένας αρτοποιός ανταλλάσσει το ψωμί του για χρήματα και στη συνέχεια χρησιμοποιεί τα ληφθέντα χρήματα για να αγοράσει άλλα αγαθά και υπηρεσίες, υπονοώντας ότι πληρώνει με το ψωμί του για άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Τα χρήματα διευκολύνουν μόνο αυτή την πληρωμή. Ένας άλλος σημαντικός ρόλος του χρήματος είναι να διευκολύνει τη διοχέτευση των αποταμιεύσεων. Στον κόσμο της ανταλλαγής, τα φθαρτά αγαθά είναι δύσκολο να διατηρηθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτές οι δυσκολίες επιλύονται από την εγχρήματη οικονομία.

Όταν ένας αρτοποιός πωλεί το ψωμί του για 1 δολάριο σε έναν υποδηματοποιό, έχει στην πραγματικότητα προμηθεύσει τον υποδηματοποιό με το ψωμί του που δεν είχε καταναλώσει. Το παρεχόμενο ψωμί θα στηρίξει τον υποδηματοποιό και θα του επιτρέψει να συνεχίσει να φτιάχνει παπούτσια. Σημειώστε ότι τα χρήματα που εισπράττει ο αρτοποιός υποστηρίζονται πλήρως από το ψωμί που αποταμίευσε. Όντας το μέσο ανταλλαγής, τα χρήματα επιτρέπουν στον αρτοποιό να εξασφαλίζει αγαθά κάποια στιγμή στο μέλλον, όποτε τα ζητήσει.

Μέσα από τα χρήματα, οι άνθρωποι διοχετεύουν πραγματικές αποταμιεύσεις, οι οποίες επιτρέπουν την πραγματοποίηση οικονομικής δραστηριότητας. Η ανταλλαγή πραγματικής αποταμίευσης για τα χρήματα ενός ατόμου υποστηρίζει την παραγωγή ενός άλλου ατόμου, ο οποίος με τη σειρά του ανταλλάσσοντας την πραγματική του αποταμίευση για χρήματα, υποστηρίζει ένα τρίτο άτομο.

Ομοίως, όταν μια εταιρεία εκδίδει μετοχές ή ομόλογα, τα χρήματα που εισπράττονται για αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επιτρέπουν στην εταιρεία να επιτύχει πραγματική αποταμίευση, η οποία με τη σειρά της θα της επιτρέψει να ακολουθήσει τους προγραμματισμένους στόχους της. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα καθιστούν δυνατή την πραγματική εξοικονόμηση πόρων διαμέσου της οικονομίας και την άνοδο του ρυθμού παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Σημειώστε ότι δεν εξοικονομούμε χρήματα καθεαυτά, αλλά χρησιμοποιούμε χρήματα για να διευκολύνουμε την πραγματική αποταμίευση.

Όταν ένα άτομο συγκεντρώνει χρήματα, δεν εξοικονομεί χρήματα, αλλά ασκεί τη ζήτηση του για χρήματα. Η άσκηση της ζήτησης για χρήματα δεν μπορεί ποτέ να είναι κακό νέο όπως γενικά είναι αποδεκτό. Σε αντίθεση με τη λαϊκή άποψη, η εξοικονόμηση δεν εξασθενεί τις συνολικές δαπάνες. Αντιθέτως, το ενισχύει. Σημειώστε, ωστόσο, ότι οι αποταμιεύσεις είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την τροφοδοσία της οικονομικής ανάπτυξης, διότι, προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικές, πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά.

Εκτύπωση χρήματος και οικονομική ανάπτυξη

Όταν τα χρήματα εκτυπώνονται (δηλαδή, δημιουργούνται από την κεντρική τράπεζα), τίθεται σε κίνηση μια ανταλλαγή του τίποτα έναντι χρημάτων και μετά ανταλλαγή χρημάτων για κάτι (δηλαδή αποκτάμε κάτι χωρίς να έχουμε παράξει κάτι άλλο έναντι).

Μια ανταλλαγή του τίποτα για κάτι ισοδυναμεί με κατανάλωση που δεν υποστηρίζεται από παραγωγή. Δεδομένου ότι κάθε δραστηριότητα πρέπει να χρηματοδοτηθεί, προκύπτει ότι η αύξηση της κατανάλωσης που δεν υποστηρίζεται από την παραγωγή, θα εκτρέψει απαραίτητα τη χρηματοδότηση από δραστηριότητες που παράγουν πλούτο. Αυτό με τη σειρά του μειώνει τη ροή πραγματικών αποταμιεύσεων στους παραγωγούς πλούτου, γεγονός που αποδυναμώνει τη ροή της παραγωγής, δηλαδή θέτει σε κίνηση μια οικονομική ύφεση.

Για παράδειγμα, όταν τα λεφτά «από το τίποτα» οδηγούν σε κατανάλωση που δεν υποστηρίζεται από προηγούμενη παραγωγή, μειώνεται το ποσό των πραγματικών αποταμιεύσεων που υποστηρίζει την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών του πρώτου παραγωγού πλούτου. Αυτό με τη σειρά του υπονομεύει την παραγωγή αγαθών του, εξασθενίζοντας έτσι την πραγματική του ζήτηση για τα αγαθά ενός άλλου παραγωγού πλούτου. Ο άλλος παραγωγός με τη σειρά του αναγκάζεται να περιορίσει την παραγωγή αγαθών του αποδυναμώνοντας έτσι την πραγματική του ζήτηση για τα προϊόντα ενός τρίτου παραγωγού πλούτου. Με τον τρόπο αυτό τα λεφτά «από το τίποτα», που καταστρέφουν τις αποταμιεύσεις, δημιουργούν τη δυναμική της επακόλουθης συρρίκνωσης της ροής παραγωγής.

Παρατηρήστε ότι αυτό που έχει αποδυναμώσει τη ζήτηση για αγαθά δεν είναι η αιφνίδια ιδιοσυγκρασία των καταναλωτών, αλλά οι νομισματικές επεκτάσεις της κεντρικής τράπεζας που έχουν αποδυναμώσει την πραγματική ζήτηση.

Κάθε δολάριο που δημιουργήθηκε «από το τίποτα» ισοδυναμεί σε αντίστοιχη αναλογία με το ποσό αυτό. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, όσο μεγαλώνει η πραγματική αποταμίευση, η κεντρική τράπεζα και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι μπορούν να δώσουν την εντύπωση ότι οι χαλαρές νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές κατευθύνουν την οικονομία. Αυτή η ψευδαίσθηση όμως καταστρέφεται, όταν η διαθεσιμότητα αποταμιεύσεων καταστεί στάσιμη ή υποχωρήσει.

***

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα: