Βασικά Οικονομικά: Ο μύθος της ταχύτητας χρήματος

0
702
Ταχύτητα χρήματος

Ακόμη και αν αποδεχόμασταν ότι η βασική υπηρεσία του χρήματος είναι η ταχύτητα κυκλοφορίας του, δεν υπάρχει κανένας τρόπος ώστε αυτό το χαρακτηριστικό των χρημάτων να εξηγήσει την αγοραστική δύναμη των χρημάτων

του Frank Shostak
Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής

Εισαγωγή

Για τους περισσότερους οικονομικούς σχολιαστές ένας σημαντικός παράγοντας που είτε ενισχύει είτε αποδυναμώνει την επίδραση των αλλαγών στην προσφορά χρήματος στην οικονομική δραστηριότητα και τις τιμές είναι μια ταχύτητα χρήματος.Υποτίθεται ότι όταν η ταχύτητα του χρήματος αυξάνεται, ενώ όλα τα άλλα είναι ίσα, η αγοραστική δύναμη του χρήματος μειώνεται (δηλαδή αυξάνονται οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών). Το αντίθετο συμβαίνει όταν η ταχύτητα μειώνεται. Εάν, για παράδειγμα, διαπιστώθηκε ότι η ποσότητα των χρημάτων αυξήθηκε κατά 10% σε ένα δεδομένο έτος, – ενώ το επίπεδο τιμών όπως μετράται από τον δείκτη τιμών καταναλωτή παρέμεινε αμετάβλητο – θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να υπήρξε επιβράδυνση περίπου 10% στην ταχύτητα κυκλοφορίας.

Η διαδεδομένη αντίληψη για την ταχύτητα του χρήματος

Σύμφωνα με τη δημοφιλή σκέψη η ιδέα της ταχύτητας είναι απλή. Θεωρείται ότι σε κάθε χρονικό διάστημα, όπως ένας χρόνος, ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά για τη χρηματοδότηση των αγαθών και των υπηρεσιών των ανθρώπων. Τα χρήματα που ένα άτομο ξοδεύει για αγαθά και υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα από τον αποδέκτη των χρημάτων για να αγοράσουν άλλα αγαθά και υπηρεσίες.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια ενός έτους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα συγκεκριμένο χαρτονόμισμα δέκα δολαρίων ως εξής: ένας φούρναρης ο Γιάννης πληρώνει τα δέκα δολάρια σε έναν παραγωγό τομάτας, τον Γιώργο. Ο παραγωγός ντομάτας χρησιμοποιεί το χαρτονόμισμα δέκα δολαρίων για να αγοράσει πατάτες από τον Μπάμπη που χρησιμοποιεί το δεκαδόλαρο για να αγοράσει ζάχαρη από τον Θωμά. Τα δέκα δολάρια εδώ χρησιμοποιήθηκαν σε τρεις συναλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι το χαρτονόμισμα δέκα δολαρίων χρησιμοποιήθηκε 3 φορές κατά τη διάρκεια του έτους, επομένως η ταχύτητά του είναι 3.

Ένα χαρτονόμισμα $ 10, το οποίο κυκλοφορεί με μια ταχύτητα «3» χρηματοδότησε συναλλαγές αξίας $ 30 το έτος εκείνο. Συνεπώς, εάν υπάρχουν συναλλαγές αξίας 3000 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια οικονομία κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έτους και υπάρχει μέσο χρηματικό απόθεμα ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, τότε κάθε δολάριο χρησιμοποιείται κατά μέσο όρο 6 φορές κατά τη διάρκεια του έτους (από 6 * 500 δισ. δολάρια = $ 3000 δισ.).

Τα χρήματα των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενισχύονται με συντελεστή ταχύτητας για να φτάσουν τα 3000 δισεκατομμύρια δολάρια. Από αυτό αποδεικνύεται ότι:

Ταχύτητα = Αξία συναλλαγών / προσφορά χρήματος

Αυτή η έκφραση μπορεί να συνοψιστεί ως:

V = PxT/M

Όπου V σημαίνει ταχύτητα, P σημαίνει μέσες τιμές, T σημαίνει όγκο συναλλαγών και Μ σημαίνει την προσφορά χρήματος. Αυτή η έκφραση μπορεί να αναδιαταχθεί περαιτέρω πολλαπλασιάζοντας και τις δύο πλευρές της εξίσωσης με το M. Αυτό με τη σειρά του θα δώσει τη γνωστή εξίσωση ανταλλαγής:

MxV = PxT

Αυτή η εξίσωση δηλώνει ότι η ποσότητα χρήματος επί την ταχύτητα είναι ίση με την αξία των συναλλαγών. Πολλοί οικονομολόγοι χρησιμοποιούν το ΑΕΠ αντί του P x T καταλήγοντας έτσι στο συμπέρασμα αυτό:

M*V = ΑΕΠ = P*(πραγματικό ΑΕΠ)

Η εξίσωση ανταλλαγής φαίνεται να προσφέρει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας. Για παράδειγμα, εάν κάποιος έπρεπε να πάρει μια σταθερή ταχύτητα, τότε για ένα δεδομένο χρηματικό ποσό μπορεί κανείς να καθορίσει την αξία του ΑΕΠ. Επιπλέον, οι πληροφορίες σχετικά με τη μέση τιμή ή το επίπεδο τιμών επιτρέπουν στους οικονομολόγους να καθορίσουν την κατάσταση της πραγματικής παραγωγής και του ρυθμού ανάπτυξής της.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι λαμβάνουν πολύ σοβαρά την εξίσωση ανταλλαγής. Οι συζητήσεις που έχουν οι οικονομολόγοι είναι κατά κύριο λόγο σε σχέση με τη σταθερότητα της ταχύτητας. Έτσι, εάν η ταχύτητα είναι σταθερή, τότε το χρήμα γίνεται ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την παρακολούθηση της οικονομίας. Η σημασία του χρήματος ως οικονομικού δείκτη, ωστόσο, μειώνεται όταν η ταχύτητα γίνει λιγότερο σταθερή και επομένως λιγότερο προβλέψιμη. Υποστηρίζουν ότι μια ασταθής ταχύτητα συνεπάγεται μια ασταθή ζήτηση για χρήματα, γεγονός που καθιστά πολύ πιο δύσκολο για την κεντρική τράπεζα να κατευθύνει την οικονομία κατά μήκος της πορείας της οικονομικής σταθερότητας.

Η ταχύτητα χρήματος δεν έχει σχέση με την αγοραστική δύναμη

Αλλά, έχει η ταχύτητα κάποια σχέση με τις τιμές των αγαθών; Οι τιμές είναι αποτέλεσμα των σκόπιμων ενεργειών των ατόμων. Έτσι, ο αρτοποιός Γιάννης πιστεύει ότι θα αυξήσει το βιοτικό του επίπεδο ανταλλάσσοντας τα δέκα ψωμιά του για 10 δολάρια που θα του επιτρέψουν να αγοράσει πέντε κιλά πατάτας από τον Μπάμπη τον παραγωγό πατάτας. Ομοίως, ο Μπάμπης έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι με $ 10 θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει την αγορά δέκα κιλών ζάχαρης, η οποία πιστεύει ότι θα αυξήσει το βιοτικό του επίπεδο.

Εισερχόμενοι σε μια ανταλλαγή, τόσο ο Γιάννης όσο και ο Μπάμπης είναι σε θέση να υλοποιήσουν τους στόχους τους και έτσι να προωθήσουν την αντίστοιχη ευημερία τους. Ο Γιάννης είχε συμφωνήσει ότι είναι πολύ καλό να ανταλλάξει 10 ψωμιά για 10 δολάρια για να μπορέσει να προμηθευτεί 5 κιλά πατάτας. Ομοίως, ο Μπάμπης είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 10 δολάρια για τα 5 κιλά πατάτες του είναι μια καλή τιμή για να του επιτρέψει να εξασφαλίσει 10 κιλά ζάχαρης. Παρατηρήστε ότι η τιμή είναι το αποτέλεσμα διαφορετικών σκοπών και, συνεπώς, η διαφορετική σημασία που αποδίδουν αμφότερα τα μέρη στα μέσα.

Είναι σκόπιμες πράξεις των ατόμων που καθορίζουν τις τιμές των αγαθών και όχι κάποια μυθική ταχύτητα.

Πράγματι, σύμφωνα με τον Mises στο Human Action, ολόκληρη η έννοια της ταχύτητας είναι κενή:
«Κατά την ανάλυση της εξίσωσης ανταλλαγής, υποθέτουμε ότι ένα από τα στοιχεία της – η συνολική προσφορά χρήματος, ο όγκος του εμπορίου, η ταχύτητα της κυκλοφορίας – αλλάζει, χωρίς να διερωτάται κανείς πώς συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Δεν αναγνωρίζεται ότι οι αλλαγές αυτών των μεγεθών δεν εμφανίζονται στην Volkswirtschaft [πολιτική οικονομία, ή πιο χαλαρά «οικονομία»] καθαυτή, αλλά στις συνθήκες των μεμονωμένων φορέων και ότι η αλληλεπίδραση των αντιδράσεων αυτών των φορέων είναι ότι οδηγεί σε αλλοιώσεις της διάρθρωσης των τιμών. Οι μαθηματικοί οικονομολόγοι αρνούνται να ξεκινήσουν από τη ζήτηση και την προσφορά χρήματος των διαφόρων ατόμων. Εισάγουν αντ’ αυτού την ψευδή ιδέα της ταχύτητας κυκλοφορίας που διαμορφώνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της μηχανικής»1.

 

Επιπλέον, τα χρήματα δεν κυκλοφορούν ποτέ ως τέτοια:

«Τα χρήματα μπορούν να βρίσκονται στη διαδικασία μεταφοράς, μπορούν να ταξιδεύουν σε τρένα, πλοία ή αεροπλάνα από το ένα μέρος στο άλλο. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, πάντα υπόκειται στον έλεγχο κάποιου, είναι ιδιοκτησία κάποιου»2.

 

Συνεπώς, το γεγονός ότι η λεγόμενη ταχύτητα είναι «3» ή οποιοσδήποτε άλλος αριθμός δεν έχει καμία σχέση με τις μέσες τιμές και τη μέση αγοραστική δύναμη του χρήματος καθαυτή. Επιπλέον, η μέση αγοραστική δύναμη των χρημάτων δεν μπορεί καν να αποδειχθεί. Για παράδειγμα, σε μια συναλλαγή η τιμή ενός δολαρίου καθιερώθηκε ως μία φραντζόλα ψωμιού. Σε μια άλλη συναλλαγή η τιμή ενός δολαρίου καθορίστηκε ως 0,5 κιλά πατάτας, ενώ στην τρίτη συναλλαγή η τιμή ήταν ένα κιλό ζάχαρης. Παρατηρήστε ότι, δεδομένου ότι το ψωμί, οι πατάτες και η ζάχαρη δεν είναι συναφείς, δεν μπορεί να καθοριστεί μέση τιμή χρήματος.

Σύμφωνα με τον Rothbard στο Man, Economy, and State:

«Η μόνη γνώση που μπορούμε να έχουμε για τους καθοριστικούς παράγοντες των τιμών είναι η γνώση που προκύπτει λογικά από τα αξίωμα της πραξεολογίας. Τα μαθηματικά μπορούν στην καλύτερη περίπτωση να μεταφράσουν τις προηγούμενες γνώσεις μας σε σχετικά μη κατανοητή μορφή»3.

 

Ακόμη και αν αποδεχόμασταν ότι η βασική υπηρεσία του χρήματος είναι η ταχύτητα κυκλοφορίας του, δεν υπάρχει κανένας τρόπος ώστε αυτό το χαρακτηριστικό των χρημάτων να εξηγήσει την αγοραστική δύναμη των χρημάτων. Σε αυτό το Mises εξηγεί στο Human Action:

«Ακόμη και αν αυτό ήταν αληθές, θα ήταν ακόμα ελαττωματικό να εξηγηθεί η αγοραστική δύναμη – η τιμή – της νομισματικής μονάδας με βάση τις υπηρεσίες της. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το νερό, το ουίσκι και τον καφέ δεν εξηγούν τις τιμές που πληρώνονται για αυτά τα πράγματα. Αυτό που εξηγούν είναι μόνο γιατί οι άνθρωποι, εφόσον αναγνωρίζουν αυτές τις υπηρεσίες, υπό ορισμένες περαιτέρω συνθήκες απαιτούν συγκεκριμένες ποσότητες αυτών των πραγμάτων»4.

 

***

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα:

  1. Ludwig von Mises, Human Action (1949) σελ. 396
  2. Ομοίως, σελ 399, υποσημείωση 4
  3. Murray Rothbard, Man, Economy and State, (1962), σελ 835
  4. Ludwig von Mises, Human Action (1949), σελ 397