Βασικά Οικονομικά: Ο μύθος του «ουδέτερου» επιτοκίου

0
111

Σημειώστε ότι για να καθοριστεί το ουδέτερο επιτόκιο, το οποίο αντιστοιχεί στο επιτόκιο της ελεύθερης αγοράς, η Fed συνεχώς πειραματίζεται με τα επιτόκια και την προσφορά χρήματος. Προφανώς, αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ελεύθερη αγορά

του Frank Shostak
Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής

Εισαγωγή

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι, μέσω κατάλληλων νομισματικών πολιτικών, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μπορεί να πιλοτάρει την οικονομία προς μια πορεία οικονομικής σταθερότητας και ευημερίας. Το βασικό συστατικό για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η σταθερότητα των τιμών. Οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι αυτό που εμποδίζει την επίτευξη σταθερότητας των τιμών είναι οι διακυμάνσεις του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων γύρω από το ουδέτερο επιτόκιο.

Το ουδέτερο επιτόκιο, όπως ισχυρίζονται, συμβαδίζει με σταθερές τιμές και ισορροπημένη οικονομία. Αυτό που απαιτείται είναι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed να στοχεύσουν με επιτυχία το ποσοστό των ομοσπονδιακών κεφαλαίων προς το ουδέτερο επιτόκιο. Αυτό το πλαίσιο σκέψης, που έχει τις ρίζες του στα γραπτά του 18ου αιώνα του Βρετανού οικονομολόγου Henry Thornton, επεκτάθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από τον Σουηδό οικονομολόγο Knut Wicksell.1

Το σκεπτικό του «ουδέτερου επιτοκίου»

Σύμφωνα με τον Wicksell, υπάρχει ένα συγκεκριμένο επιτόκιο για τα δάνεια, το οποίο είναι ουδέτερο σε σχέση με τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων και δεν τείνει ούτε να τις αυξάνει ούτε να τις μειώνει. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, η κύρια πηγή οικονομικής αστάθειας είναι η διακύμανση του χάσματος μεταξύ του επιτοκίου της αγοράς χρήματος και του ουδέτερου επιτοκίου. Σημειώστε ότι σε αυτό το πλαίσιο σκέψης, το ουδέτερο επιτόκιο καθορίζεται στη διασταύρωση της καμπύλης προσφοράς και ζήτησης.

Εάν το επιτόκιο της αγοράς πέσει κάτω από το ουδέτερο επιτόκιο, οι επενδύσεις θα υπερβούν τις αποταμιεύσεις, υποδηλώνοντας ότι η συνολική ζήτηση θα είναι μεγαλύτερη από τη συνολική προσφορά. Υποθέτοντας ότι η υπερβάλλουσα ζήτηση χρηματοδοτείται από την επέκταση των τραπεζικών δανείων, αυτό οδηγεί στη δημιουργία νέων χρημάτων, γεγονός που με τη σειρά του ωθεί προς τα πάνω το γενικό επίπεδο των τιμών. Αντίθετα, αν το επιτόκιο της αγοράς αυξηθεί πάνω από το ουδέτερο επιτόκιο, η αποταμίευση θα υπερβεί τις επενδύσεις, η συνολική προσφορά θα υπερβεί τη συνολική ζήτηση, τα τραπεζικά δάνεια και το χρηματικό απόθεμα θα συρρικνωθεί και οι τιμές θα μειωθούν. Επομένως, όταν το επιτόκιο της αγοράς είναι σύμφωνο με το ουδέτερο επιτόκιο, η οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας και δεν υπάρχει καμία πίεση προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω στο επίπεδο των τιμών.

Και πάλι, αυτή η θεωρία υποδηλώνει ότι πρόκειται για αποκλίσεις στο επιτόκιο της αγοράς χρήματος από το ουδέτερο επιτόκιο, οι οποίες θέτουν σε κίνηση αλλαγές στην προσφορά χρήματος, γεγονός που με τη σειρά του διαταράσσει το γενικό επίπεδο των τιμών. Κατά συνέπεια, ο ρόλος της κεντρικής αρχής είναι να ευθυγραμμίζει τα επιτόκια της αγοράς χρήματος με το επίπεδο του ουδέτερου επιτοκίου. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, για να διαπιστωθεί εάν η νομισματική πολιτική είναι σφιχτή ή χαλαρή, δεν αρκεί να επικεντρωθούμε μόνο στο επίπεδο των επιτοκίων της αγοράς χρήματος. Μάλλον πρέπει να συγκρίνουμε τα επιτόκια της αγοράς χρήματος με το ουδέτερο επιτόκιο. Εάν το επιτόκιο της αγοράς είναι πάνω από το ουδέτερο επιτόκιο τότε η στάση της πολιτικής είναι σφιχτή. Αντίθετα, εάν το επιτόκιο της αγοράς είναι χαμηλότερο από το ουδέτερο επιτόκιο τότε η στάση της πολιτικής είναι χαλαρή.

Μπορούμε να μάθουμε ποιο είναι το ουδέτερο επιτόκιο;

Το κύριο πρόβλημα είναι ότι το ουδέτερο επιτόκιο δεν μπορεί να παρατηρηθεί. Πώς μπορεί κανείς να πει εάν το επιτόκιο της αγοράς είναι πάνω ή κάτω από το ουδέτερο επιτόκιο; Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, όπως παρουσιάζεται από τα mainstream οικονομικά, δεν προέρχεται από τα γεγονότα της πραγματικότητας, αλλά από τη φανταστική κατασκευή των οικονομολόγων. Κανένα από τα στοιχεία που υποστηρίζουν τις καμπύλες προσφοράς και ζήτησης δεν προέρχεται από τον πραγματικό κόσμο. Είναι καθαρά φανταστικά.

Σύμφωνα με τον Mises:

«Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε καμία γνώση ή εμπειρία σχετικά με τη μορφή τέτοιων καμπυλών».2

 

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι συζητούν έντονα τις διάφορες ιδιότητες αυτών των αόρατων καμπυλών και τις επιπτώσεις τους στις πολιτικές της κυβέρνησης και των κεντρικών τραπεζών. Δεδομένου ότι τέτοιες καμπύλες δεν υπάρχουν και είναι απλώς χρήσιμες για λόγους επεξήγησης, σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από τις ανύπαρκτες καμπύλες το ουδέτερο επιτόκιο. Τώρα, αν δεν μπορεί να παρατηρηθεί το ουδέτερο επιτόκιο, πώς μπορεί κανείς να πει εάν το επιτόκιο της αγοράς είναι πάνω ή κάτω από το ουδέτερο επιτόκιο;

Ο Wicksell πρότεινε στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις αλλαγές στο επίπεδο των τιμών. Ένα αυξανόμενο επίπεδο τιμών θα απαιτούσε ανοδική προσαρμογή στο επιτόκιο της αγοράς χρήματος, ενώ ένα μειούμενο επίπεδο τιμών θα σήμαινε ότι το επιτόκιο της αγοράς χρήματος πρέπει να μειωθεί.3

Οι τράπεζες πρέπει να προσαρμόσουν το επιτόκιο της αγοράς χρήματος προς την ίδια κατεύθυνση με τις κινήσεις στο επίπεδο των τιμών. Σημειώστε ότι αυτή η διαδικασία ακολουθείται σήμερα από όλες τις κεντρικές τράπεζες. Η αύξηση των δεικτών τιμών πάνω από ένα ποσοστό που πιστεύεται ότι συνδέεται με τη σταθερότητα των τιμών αναγκάζει τους ιθύνοντες της Fed να αυξήσουν τον στόχο επιτοκίων των Ομοσπονδιακών Ταμείων. Αντίθετα, όταν οι δείκτες τιμών αυξάνονται με ρυθμό που θεωρείται πολύ χαμηλός, η Fed μειώνει τον στόχο.

Σύμφωνα με το πλαίσιο του Wicksell, προκειμένου να διατηρηθούν η τιμές και η οικονομική σταθερότητα, μόλις κλείσει το κενό μεταξύ του επιτοκίου της αγοράς χρήματος και του ουδέτερου επιτοκίου, η κεντρική τράπεζα πρέπει πάντοτε να διασφαλίσει ότι δεν θα προκύψει πάλι χάσμα. Μια νομισματική πολιτική που διατηρεί την ισότητα μεταξύ των δύο συντελεστών καθίσταται ένας παράγοντας σταθερότητας. Οι περισσότεροι ειδικοί πιστεύουν ότι, όταν η Fed έχει καταφέρει να φέρει το στόχο επιτοκίων των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο επίπεδο των ουδέτερων επιτοκίων, τότε αυτό πρέπει να σημαίνει ότι η οικονομία έχει φτάσει σε κατάσταση ισορροπίας.

Παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να παρατηρηθεί το ουδέτερο επιτόκιο, οι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να εκτιμηθεί με διάφορους έμμεσους τρόπους. Για παράδειγμα, μια μέθοδος για τον καθορισμό του ουδέτερου επιτοκίου έχει προταθεί από τον μέσο όρο της αξίας του πραγματικού επιτοκίου κεφαλαίων τρεχουσών συναλλαγών (συντελεστής ομοσπονδιακών κεφαλαίων μείον τον πληθωρισμό τιμών) για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποιοι άλλοι οικονομολόγοι θεωρούν ότι το ουδέτερο ποσοστό κυμαίνεται διαχρονικά και απορρίπτουν την ιδέα ότι το ουδέτερο ποσοστό θα μπορούσε να προσεγγιστεί με ένα μέσο όρο. Προκειμένου να εξαχθούν τα μη παρατηρήσιμα κινούμενα ουδέτερα επιτόκια, οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν πλέον εξελιγμένες μαθηματικές μεθόδους όπως το φίλτρο Kalman.4 Ωστόσο, βγάζουν νόημα όλα αυτά;5

Γιατί είναι αδύνατο να βρεθεί το ουδέτερο επιτόκιο;

Η όλη ιδέα του ουδέτερου επιτοκίου δεν είναι ρεαλιστική. Αυτό που η Fed προσπαθεί να καθορίσει είναι ένα επίπεδο επιτοκίου που αντιστοιχεί στις συνθήκες της ελεύθερης αγοράς. Σημειώστε ότι για να καθοριστεί το ουδέτερο επιτόκιο, το οποίο αντιστοιχεί στο επιτόκιο της ελεύθερης αγοράς, η Fed συνεχώς πειραματίζεται με τα επιτόκια και την προσφορά χρήματος. Προφανώς, αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ελεύθερη αγορά. Παρατηρήστε ότι το επιτόκιο της ελεύθερης αγοράς υποδηλώνει ότι προέκυψε σε μια ανεμπόδιστη αγορά. Επίσης, σημειώστε ότι η παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας για τον καθορισμό του ουδέτερου επιτοκίου είναι ένας βασικός παράγοντας πίσω από τους κύκλους άνθησης-ύφεσης.

Σε μια ελεύθερη αγορά, ελλείψει νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας, τα επιτόκια που θα προκύψουν θα είναι πραγματικά ουδέτερα. Σε μια ελεύθερη αγορά, κανείς δεν θα πρέπει να καθορίσει εάν το επιτόκιο είναι πάνω ή κάτω από κάποιο είδος φανταστικής ισορροπίας. Επιπλέον, η ισορροπία στο πλαίσιο μιας συνειδητής και σκόπιμης συμπεριφοράς δεν έχει καμία σχέση με τη φανταστική ισορροπία, όπως απεικονίζεται από τα δημοφιλή οικονομικά.

Η ισορροπία δημιουργείται όταν πληρούνται οι ανάγκες των ατόμων. Όταν ο προμηθευτής επιτυγχάνει να πωλήσει την παραγωγή του σε τιμή που αποφέρει κέρδος, λέγεται ότι έχει φτάσει σε ισορροπία. Ομοίως, οι καταναλωτές που αγόρασαν αυτή την παραγωγή το έκαναν για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Σε μια ελεύθερη αγορά, ελλείψει δημιουργίας χρημάτων, δεν υπάρχει ανάγκη για μια πολιτική για τη συγκράτηση των αυξήσεων του επιπέδου των τιμών. Δεδομένου του αδύνατου στόχου που επιδιώκει η Fed, δεν περιμένουμε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed να γίνουν σοφοί και εξειδικευμένοι όσον αφορά το σωστό επιτόκιο.

***

Η συμβουλευτική εταιρεία του Frank Shostak, Applied Austrian School Economics, παρέχει σε βάθος αξιολογήσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών και των παγκόσμιων οικονομιών.

Δημοσιευμένο στο Mises Institute

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα:

  1. Robert L. Hetzel, «Henry Thornton: seminal monetary theorist and father of modern central bank.» Economic Review, July/August 1987, Federal Reserve Bank of Richmond. Επίσης, Murray N. Rothbard, Classical Economics, An Austrian Perspective on the History of Economic Thought volume 2, Edward Elgar, σελ, 177.
  2. Ludwig von Mises, Human Action κεφ, 16(2), Valuation and Appraisement, σελ. 333.
  3. Knut Wicksell, «Interest and Prices» A study of the causes regulating the value of money. Reprints of economic classics, Augustus M. Kelley, Bookseller, New York 1965 σελ. 189.
  4. Thomas Laubach και John C Williams, «Measuring the Natural Rate of Interest”. Board of Governors of the Federal Reserve System, November 2001.
  5. John C. Williams, «The Natural Rate of Interest», FRBSF Economic Letter October 31,2003.