Βασικά Οικονομικά: Οι κρατικές δαπάνες δεν είναι πάντα πληθωριστικές

0
177
Κρατικές δαπάνες

εάν η κυβέρνηση φορολογήσει τους ανθρώπους κατά 1.000 δολάρια, αυτό το ποσό των χρημάτων μεταφέρεται έπειτα από τις καταθέσεις όψεως του ατόμου στις καταθέσεις της κυβέρνησης. Ο συμβατικός τρόπος σκέψης θα το δει αυτό σαν να μειώθηκε η προσφορά χρήματος κατά 1.000 δολάρια. Στην πραγματικότητα, όμως, τα 1.000 δολάρια είναι πλέον διαθέσιμα για κρατικές δαπάνες

του Frank Shostak

Απόδοση: Μιχάλης Γκουντής

Εισαγωγή

Η αναστολή του ανώτατου ορίου χρέους των ΗΠΑ, που υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 2018, λήγει στις αρχές Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Ορισμένοι σχολιαστές είναι της άποψης ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ πρέπει να προβεί σε ειδικά μέτρα, αν αναμένει καθυστέρηση στην αύξηση του ανώτατου ορίου του χρέους τον Μάρτιο. Κατά την άποψη αυτή, το Δημόσιο θα πρέπει να τραβήξει τις καταθέσεις του από την Fed και να καταθέσει τα μετρητά σε διάφορους λογαριασμούς κυβερνητικών υπηρεσιών σε εμπορικές τράπεζες, για μελλοντική χρήση για την καταβολή των δημόσιων μισθών και των αμοιβών των εργολάβων.

Οι κρατικές δαπάνες δεν είναι κατ’ ανάγκη πληθωριστικές

Αυτοί οι σχολιαστές είναι της άποψης ότι οι αποσύρσεις των καταθέσεων του Θησαυροφυλακίου δρουν όπως η QE (ποσοτική χαλάρωση) και η συσσώρευση καταθέσεων στο Θησαυροφυλάκιο, όπως η QT (ποσοτική αυστηρότητα). Ωστόσο, συμβαίνει αυτό; Αν σε μια οικονομία οι κάτοικοι κατέχουν 10.000 δολάρια σε μετρητά, θα λέγαμε ότι η προσφορά χρήματος σε αυτήν την οικονομία είναι 10.000 δολάρια. Εάν κάποια άτομα αποφάσιζαν τότε να τοποθετήσουν 2.000 δολάρια από τα χρήματά τους σε καταθέσεις όψεως, η συνολική προσφορά χρήματος θα παραμείνει ακόμα 10.000 δολάρια, αποτελούμενη από 8.000 δολάρια μετρητά και 2.000 δολάρια σε καταθέσεις όψεως.

Τώρα, εάν η κυβέρνηση φορολογήσει τους ανθρώπους κατά 1.000 δολάρια, αυτό το ποσό των χρημάτων μεταφέρεται έπειτα από τις καταθέσεις όψεως του ατόμου στις καταθέσεις της κυβέρνησης. Ο συμβατικός τρόπος σκέψης θα το δει αυτό σαν να μειώθηκε η προσφορά χρήματος κατά 1.000 δολάρια. Στην πραγματικότητα, όμως, τα 1.000 δολάρια είναι πλέον διαθέσιμα για κρατικές δαπάνες, που σημαίνει ότι η προσφορά χρήματος εξακολουθεί να είναι 10.000 δολάρια, που περιλαμβάνουν 8.000 δολάρια σε μετρητά, 1.000 δολάρια σε ιδιώτες και 1.000 δολάρια σε κρατικές καταθέσεις. Εάν η κυβέρνηση πρόκειται να αποσύρει 1000 δολάρια από την κατάθεσή της στην Fed και να αγοράσει αγαθά από ιδιώτες, τότε το χρηματικό ποσό θα είναι ακόμα 10.000 δολάρια, που αποτελείται από 8.000 δολάρια σε μετρητά και 2.000 δολάρια σε ιδιώτες καταθέσεις όψεως.

Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μια μεγάλη απόσυρση χρημάτων από τον κυβερνητικό καταθετικό λογαριασμό στην Fed δεν πρόκειται να ενισχύσει την προσφορά χρήματος όπως προτείνεται από την κοινή αντίληψη περί του θέματος.

Επέκταση της προσφοράς χρήματος: εκεί κρύβεται ο πληθωρισμός

Οι βασικές πηγές δημιουργίας χρήματος είναι η αγορά περιουσιακών στοιχείων της Fed και τα τραπεζικά κλασματικά αποθεματικά. Όταν η Fed αγοράζει περιουσιακά στοιχεία, πληρώνει για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία με την έκδοση επιταγής. Η επιταγή με τη σειρά της, αφού τοποθετηθεί από τον πωλητή του περιουσιακού στοιχείου στον τραπεζικό λογαριασμό του, αυξάνει το χρηματικό ποσό στην οικονομία. Η επιταγή που η Fed έχει εκδώσει στον πωλητή ενός περιουσιακού στοιχείου έχει δημιουργήσει χρήμα από το «πουθενά».

Μέσω του κλασματικού αποθεματικού δανεισμού, οι τράπεζες παράγουν επίσης χρήματα από το «τίποτα». Για παράδειγμα, κρατώντας 8.000 δολάρια σε καταθέσεις όψεως σε τράπεζες, τα άτομα έχουν απόλυτη απαίτηση για τα $ 8.000. Από την άποψη αυτή, η τράπεζα μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει μια εγκατάσταση αποθήκευσης χρημάτων για ιδιώτες. (Τα χρήματα αντί να κρατούνται στα μαξιλάρια αποθηκεύονται τώρα με τις τράπεζες). Τα 8.000 δολάρια που κατατέθηκαν στις τράπεζες επισημαίνονται επίσης ως αποθεματικά που κατέχουν οι τράπεζες – στην περίπτωση αυτή 100% αποθεματικά.

Ας πούμε τώρα ότι οι τράπεζες αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τα μισά από τα κατατεθειμένα χρήματα και να τα δανείσουν. Αυτά τα 4.000 δολάρια είναι πλέον διαθέσιμα σε διάφορους δανειολήπτες μέσω καταθέσεων όψεως που έχει δημιουργήσει η τράπεζα γι’ αυτούς. Αυτό που έχουμε τώρα είναι ότι το ποσό των απαιτήσεων για χρήματα έχει αυξηθεί από $ 8.000 σε $ 12.000. Ωστόσο, το ποσό των μετρητών σε αποθεματικά είναι μόνο 8.000 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι, αντί να έχουμε 100% σε ταμειακά αποθέματα, αυτό που έχουμε τώρα είναι μόνο το 66,67% των ταμειακών αποθεμάτων. Τα 4.000 δολάρια των νέων καταθέσεων που έχουν δημιουργήσει οι τράπεζες είναι τα λεφτά από το «πουθενά». Οι τράπεζες δάνεισαν τα 4.000 δολάρια χωρίς την άδεια, όπως λένε, από τους καταθέτες.

Το χρηματικό ποσό που είναι τώρα διαθέσιμο για τα άτομα είναι $ 12,000, που περιλαμβάνει 8,000 σε μετρητά τοποθετημένα σε καταθέσεις όψεως και 4,000 από «το τίποτα» που δημιουργείται από τον ακάλυπτο δανεισμό της τράπεζας. Αυτή η μη επιστρεφόμενη πίστωση αποτελεί παραβίαση της πραγματικής διαδικασίας δανεισμού. Στο παρακάτω παράδειγμα, παρέχουμε μια εξήγηση για την ουσία του τι είναι η πίστωση. Ας πούμε ότι ένας αρτοποιός παράγει 10 φραντζόλες ψωμιού, καταναλώνει 2 ψωμιά και αποταμιεύει 8 φραντζόλες. Προσδίδει στον αρτοποιό 8 ψωμιά. Τα 8 ψωμιά αποτελούν πίστωση που παρέχει ο αρτοποιός στον υποδηματοποιό. Κατά την ημερομηνία λήξης (για παράδειγμα ένα μήνα), ο υποδηματοποιός επιστρέφει 9 φραντζόλες. Το επιπλέον ένα ψωμί αποτελεί πληρωμή τόκων. Αυτό που έχουμε εδώ είναι ότι τα αγαθά που δεν καταναλώνονται, δηλαδή οι πραγματικές αποταμιεύσεις δίνονται ως δάνειο από τον αρτοποιό στον υποδηματοποιό.

Η εισαγωγή των χρημάτων δεν μεταβάλλει την ουσία της πίστωσης. Αντί να δανείζει απευθείας στον υποδηματοποιό 8 ψωμιά , ο αρτοποιός θα μπορούσε τώρα να ανταλλάξει τις 8 φραντζόλες για 8 δολάρια ας πούμε, που τοποθετεί σε κατάθεση ταμιευτηρίου ή προθεσμιακή σε μια τράπεζα. Τοποθετώντας τα 8 δολάρια σε μια προθεσμιακή κατάθεση σε μια τράπεζα, ο αρτοποιός όντως συμφώνησε να δανείσει τα 8 δολάρια μέσω της τραπεζικής διαμεσολάβησης. (Ο αρτοποιός συμφώνησε να παραιτηθεί από την ιδιοκτησία του κατά 8 δολάρια για τη διάρκεια του δανείου). Η τράπεζα, ως διαμεσολαβητής, θα μπορούσε να δανείσει αυτό το ποσό σε έναν υποδηματοποιό. Ο τσαγκάρης με τα 8 δολάρια θα μπορούσε τώρα να αγοράσει 8 ψωμιά.

Ο αρτοποιός θα μπορούσε επίσης να αποφασίσει να κρατήσει τα $ 8 στις καταθέσεις όψεως. Με την τοποθέτηση των $ 8 σε κατάθεση όψεως ο αρτοποιός κάνει στην πραγματικότητα μια δήλωση ότι επιλέγει να μην παραιτηθεί από την ιδιοκτησία στα $ 8 – ο αρτοποιός εξασκεί εδώ μια απόλυτη απαίτηση πάνω στα $ 8. Αν η τράπεζα δανείσει τα 8 δολάρια χωρίς τη συμφωνία του αρτοποιού, θα έχουμε εδώ περισσότερες απαιτήσεις για ένα συγκεκριμένο ποσό δολαρίων. Στην περίπτωσή μας, θα έχουμε 16 δολάρια σε απαιτήσεις για 8 δολάρια μετρητά. (Σημειώστε ότι ο αρτοποιός έχει την εντύπωση ότι έχει πρόσβαση στα 8 δολάρια του οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Ομοίως, ο δανειολήπτης των $ 8 έχει την ίδια εντύπωση).

Σε αυτή την αναδυόμενη κατάσταση, εάν ο αρτοποιός και ο δανειολήπτης έπρεπε να ασκήσουν τις απαιτήσεις τους πάνω στα χρήματα, αμέσως αυτό θα οδηγούσε σε πτώχευση της τράπεζας αφού η τράπεζα θα είχε μόνο 8 δολάρια σε μετρητά.

***

Η συμβουλευτική εταιρεία του Frank Shostak, Applied Austrian School Economics, παρέχει σε βάθος αξιολογήσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών και των παγκόσμιων οικονομιών.
Δημοσιευμένο στο Mises Institute

Βρίσκετε ενδιαφέροντα τα άρθρα στην «Ελεύθερη Αγορά»; Εκτιμάτε την προσπάθεια μας; Κάντε τώρα μια δωρεά 5 ευρώ και ενισχύστε μας.

Διαβάστε περισσότερα: